Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990 -  po dvaceti letech působení při Svazu českých fotografů – stal součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě, historickém centru české části Slezska. Následovaly nejradikálnější změny v jeho dosavadní historii – došlo k výraznému rozšíření počtu pedagogů i studentů, do studijních programů bylo začleněno mnoho nových předmětů, vybudoval se ateliér, temné komory, počítačová učebna a odborná knihovna, navázaly se intenzivní zahraniční kontakty.Ukaz("text"); ?>