Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Multikulturní centrum Praha si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstav o životě etnických a národnostních menšin v ČR. Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2005 v 17.30 v Kavárně Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Etnické a národnostní menšiny v ČR
Pasáž Lucerna
Práce studentů Jindřicha Štreita z Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě
Autoři:
Petra Duchková, Kristýna Moješcíková, Jan Langer a Pavel Štěrba

Minority
Kavárna Lucerna
Autoři: Eva Davidová, Dana Čecháková, Ivan Zolotarev, Jaroslav Balvín

Výstavy potrvají od 1. do 30.11. 2005
Vstup volný
Výstavy pořádá Multikulturní centrum Praha v rámci festivalu
Dialog kultur 2005 pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma
a zmocněnce Vlády ČR pro íidská práva Svatopluka Karáska.

Informace o programu na www.mkc.cz

Festival probíhá v návaznosti na mezinárodní konferenci IDENTITA VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM,
kterou pořádá ve dnech 10.-11.11.2005 hlavní město Praha. Za laskavé podpory Státního fondu kultury a Ministerstva kultury ČR.

Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36, Palác Lucerna
116 02 Praha 1
tel./fax: +420 296 325 345
www.mkc.cz
email: infocentrum@mkc.czUkaz("text"); ?>