Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Aleksandras Macijauskas, z cyklu !
Litevské trhy, 70. léta
   
Aleksandras Macijauskas: Svět je krásný, Romualdas Požerskis: Zahrady vzpomínek. Ostrava, galerie Opera, 8. – 24. 11. 2005.

Když jsem v první polovině 80. let připravil výstavu litevské dokumentární fotografie pro ostravskou galerii Fotochema, byla po několika dnech místním oddělením StB uzavřena a všechny exponáty byly zkonfiskovány a poslány KGB do Vilniusu, kde se rozpoutala dlouhá série výslechů a perzekucí litevských fotografů. To vše vyvolalo udání jednoho ideologicky bedlivého ostravského fotoamatéra, jemuž se mnohé vystavené snímky zdály příliš depresivní, naturalistické a znevažující Sovětský svaz. Přitom šlo o svrchovaně autentické fotografie obyčejného litevského života -  Macijauskasovy expresivní snímky z tržišť pod širým nebem, Požerskisovy lyrické záběry z náboženských poutí, Sutkusovy melancholické portréty litevských vesničanů, Luckusovy snímky z předměstí litevských měst, Šontovy citlivé záběry mentálně postižených dětí. Fotografie, které byly bez větších potíží vystavovány v Litvě a v zahraničí a které občas publikoval i měsíčník Sovetskoje foto. Zásah horlivé ostravské StB upozornil, že to byly práce výjimečné v kontextu tehdejší  sovětské fotografie, v níž stále ještě dominovaly dozvuky jednoznačně optimisticky laděného socialistického realismu.Ukaz("text"); ?>