Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Podle osobního sdělení několika pracovníků pražských fotobazarů se jim ve vitrínách stále častěji objevují středoformátové profesionální přístroje a jejich cena jde neustále dolů. Nejvíce ohrožena je kategorie menších středních formátů: 6 x 4,5 cm. To je revoluční událost, která nyní došla i k nám: Proměna zakázek a tlak klientů nyní přinutila i profesionální fotografy pořizovat si kvalitní digitální fotoaparát, který právě svým účelem menší střední formát nahrazuje nejvíce. Nezbývá, než si zvyknout, že svět tradičních profesionálních „fotografů“ už neodvolatelně mizí. Firma Nikon ruší výrobu a prodej kinofilmových kompaktů a také ze zrcadlovek si ponechá jen poměrně nedávnou novinku F6. Velké prodejní problémy s fotoaparáty má legendární značka Leica, sortiment černobílých fotografických materiálů radikálně omezuje Agfa, Ilford i Kodak.

Tyto proměny malých „paradigmat“ jsou důležitější, než moment, kdy se v tisku objeví zpráva o novém vynálezu. Několik výrazných technologických revolucí jsem si zažil už za dob studia na vysoké fotografické škole. Nejdříve jsme krátce před polovinou devadesátých let mohli stále více cvičení realizovat kinofilmým fotoaparátem  a krátce nato i barevně. Konečně na počátku dvacátého prvního století se dalo četné úkoly plnit digitálem a odevzdávat tisky. Paralelně k tomu si stejnou revolucí procházely nejrůznější multimediální zásahy, neokonceptuální principy, i dříve netradiční formy adjustace na překližky, kapy, forexy, aluminia a jiné materiály. Nyní se už přijímací komise některých fotografických škol chtě nechtě snaží tolerovat, když někteří zajímaví uchazeči ani neumí zhotovit černobílý snímek. Studentský tlak na inovaci je jedním z přirozených hybatelů na uměleckých vysokých školách. Provází jej podivuhodná symbióza tvůrčího přístupu, neznalosti a snahy vše si zjednodušovat. Tyto drobné revoluce zdola jsou velice důležité – když mu v protiváze stojí pedagogická osobnost schopná kontinuity názorů, jasných stanovisek a schopnosti si za nimi stát. Taková, která jen bezbřeze netoleruje vše, jen aby se vyhnula možným konfliktům nebo nebyla narčena z konzervativismu.

Ale aby nezaniklo hlavní poselství z úvodu: Je vhodný okamžik k návratu k filmu a střednímu formátu!

Tomáš Pospěch
Autor je historik umění a fotograf
Reflex 29. ledna 2006Ukaz("text"); ?>