Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na konci března jsme se dozvěděli, že Osobností české fotografie za rok 2005 se stala kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Soutěž každoročně vyhlašuje Asociace profesionálních fotografů „ke zlepšení společenské prestiže fotografů“. Ocenění by měl dostat ten, kdo „zásadním způsobem přispěl  ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí“. Když odhlédneme od diskusí o smyslu této ceny i od rozpaky budícím způsobu jejího udílení (z veřejností navržených osobností vybere správní rada asociace ty, kteří jsou předloženi výběrové komisi k výběru), jsou dosud zvolení nositelé této ceny nepochybnými osobnostmi a s jejich výběrem jistě souhlasí větší část, jindy značně rozdrobené a názorově rozrůzněné fotografické obce. Titul byl letos udělen potřetí. Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka a o rok později kurátor Jaroslav Anděl.

K vyhlášení osobností roku historiků fotografie Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha výraznou měrou přispěla jejich loňská výstava Česká fotografie 20. století, dosud nejrozsáhlejší expozice mapující fotografickou tvorbu uplynulého století, která byla prezentována v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea, Domu U kamenného zvonu a v Městské knihovně. Ale oba ocenění se mohou vykázat také dlouhodobou a přínosnou prací pro českou fotografii (Jan Mlčoch jako vedoucí sbírky fotografie Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, autor mnoha výstav často nepříliš známých osobností z historie české fotografie, Vladimír Birgus jako fotograf, pedagog, kurátor četných výstav a autor řady knih o fotografii). Ostatně – novou monografii Eugena Wiškovského připravenou Vladimírem Birgusem jsem zmiňoval v tomto sloupku před měsícem.

Osud jiných našich fotografických cen, až na novinářskou soutěž Czech Press Photo, která má poměrně dlouho tradici i ohlas, už tak radostný není. V devadesátých letech byla oblíbená Nová jména PHP pro mladé autory do třiceti let, teprve jediného vyhlášení jsme se dočkali u Talentina nebo u Ceny Jaromíra Funkeho. Naději vzbuzuje vloni vyhlášený první ročník ceny Frame 005. Právě ceny zvyšují prestiž oboru a napomáhají jeho medializaci jako celku. A to je ve světě informační entropie nepopiratelná zásluha.

Tomáš Pospěch
Autor je kunsthistorik a fotograf
Reflex 28. března 2006Ukaz("text"); ?>