Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

1. ledna 2007

Fotografové rádi soutěží. Ostatně sama fotografie je takovému zápolení nakloněna „od přírody“: je lehká, snadno posílatelná a množitelná. Amatérská fotografie má rozvinutu celou síť nejrůznějších soutěží, salonů a tzv. „mapových okruhů“. Politické změny na začátku devadesátých let ji sice zánikem mnoha klubů proděravěly, přesto funguje i nadále. Řadu soutěží pořádají také četné časopisy zaměřené na nejširší fotografickou obec. Ale pokud se fotografii věnujete vážněji, ocitnete se ve vakuu. Příležitostí, kde se prezentovat a poměřovat své výsledky je poskrovnu. Rozhodně je výčet možností nesouměřitelný s významem fotografie a počtem zajímavých fotografů, kterými naše republika tradičně oplývá. V nabídce pokulháváme i za ostatními zeměmi s podobnou historií a fotografickou tradicí – Slovenskem, Maďarskem a Polskem.Ukaz("text"); ?>