Reflex – Momentka Tomáše Pospěcha

Autor: Tomáš Pospěch <(at)>, Téma: theory/teorie, Vydáno dne: 28. 05. 2007

1. ledna 2007

Fotografové rádi soutěží. Ostatně sama fotografie je takovému zápolení nakloněna „od přírody“: je lehká, snadno posílatelná a množitelná. Amatérská fotografie má rozvinutu celou síť nejrůznějších soutěží, salonů a tzv. „mapových okruhů“. Politické změny na začátku devadesátých let ji sice zánikem mnoha klubů proděravěly, přesto funguje i nadále. Řadu soutěží pořádají také četné časopisy zaměřené na nejširší fotografickou obec. Ale pokud se fotografii věnujete vážněji, ocitnete se ve vakuu. Příležitostí, kde se prezentovat a poměřovat své výsledky je poskrovnu. Rozhodně je výčet možností nesouměřitelný s významem fotografie a počtem zajímavých fotografů, kterými naše republika tradičně oplývá. V nabídce pokulháváme i za ostatními zeměmi s podobnou historií a fotografickou tradicí – Slovenskem, Maďarskem a Polskem.Nejširší fotografická obec a studenti škol se mohou hlásit do soutěže Ekologie v objektivu, loni vznikla brněnská cena FRAME pro studenty a profesionální fotografy, letos Sittcomm Award, která je pořádána slovenskými nadšenci pro tvůrčí fotografy Visegrádské čtyřky. Poněkud více příležitostí mají reportážní, případně i dokumentární fotografové. Pro ně je zde Fujifilm Euro Press a především již tradiční Czech Press Photo, vycházející z koncepce amsterodamského Word Press Phota. Zajímavým souputníkem soutěže je Grant Prahy, udělovaný každoročně jednomu fotografovi na zaznamenání proměn města. Jepičí život měly ceny Jaromíra Funkeho a Talentinum pro autory do pětatřiceti let nebo fotografické granty od společnosti Gema Art.

Ale chtěl jsem si zde povšimnout především soutěže FRAME, jedné z mála cen pro tvůrčí fotografii udělovaných u nás. Tak svým právě skončeným druhým ročníkem a zdárným přechodem od české soutěže na středoevropskou vzbuzuje největší naděje. Sympatická je také podivuhodná vnitřní jednota generačně i názorově pestré poroty. Výstava laureátů jednotlivých cen, každoročně poprvé zahajovaná v Moravské galerii v Brně, tak působí jako jednotný promyšlený kurátorský pohled. Pakliže se výstavy účastní především studenti a noví absolventi vysokých fotografických škol, máme zde zajímavou bilanci toho nejzajímavějšího a nejčestvějšího z mladé české scény.

Tomáš Pospěch
Autor je fotograf a historik umění