Miloslav Stibor – fotografie 1960-1970

Autor: * redakce * <(at)>, Téma: invitation/pozvánky, Vydáno dne: 31. 10. 2007

Společnost Fotofo & Stredoeurópensky dom fotografie v Bratislave
a
Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě
vás zve na výstavu

Miloslav Stibor – fotografie 1960-1970

Zahájení dne 2. listopadu 2007 v 17.00 hod.
GALÉRIE ARTOTÉKA / MESTSKÁ KNÍŽNICA / BRATISLAVA
K výstavě promluví prof. PhDr. Vladimír Birgus
Výstava se uskuteční v rámci 17. ročníku festivalu
Mesiac fotografie Bratislava