Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 889 nalezených)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2014 |

Instytut Twórczej Fotografii na Wydziale Filozoficzno – Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie. Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap: złożenie teczki, której ocena odbywa się bez obecności kandidáta (28. 2. 2015). Drugi etap: testy pisemne z historii fotografii, historii sztuki, wiedzy ogólnej, techniki fotograficznej oraz rozmowa z kandydatem. Z analizy dotychczasowych wyników egzaminów wstępnych wynika, że wielu kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu ze względu na niewłaściwe przygotowanie teczki tzn. zły dobór zdjęć. W odpowiedzi na ten problem organizowane są konsultacje, podczas których pedagogowie Instytutu Twórczej Fotografii merytorycznie i praktycznie pomagają wybrać i ułożyć fotografie. Konsultacje odbędą się 24.1.2015 od godz. 9:00 w budynku Wydziału Filozoficzno – Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Bezručovo náměstí 13 w Opawie. O godz. 8:00 rozpocznie się sprawdzenie obecności zarejestrowanych kandydatów.

Podczas konsultacji będzie można zapoznać się z organizacją zarówno studiów w ITF, jak i egzaminów wstępnych, a także uzyskać informacje dotyczące przygotowania do pisemnych testów i otrzymać listę polecanej literatury (sylaby i niektóre publikacje będzie można zakupić na miejscu). Główną częścią konsultacji będą indywidualne rozmowy z pedagogami ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. Tomáš Pospěch, P.h.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., MgA. Marek Malůšek, Miroslav Myška, i inni) na temat prac kandydatów w celu wyboru wartościowego i zrównoważonego zestawu fotografii. Prosimy o przywiezienie fotografii do trzech zadań wymaganych w teczce – głównego, ilustracji fotograficznej i stylizowanego autoportretu. Do konsultacji zadania głównego polecamy przywiezienie większej ilości zdjęć (ok. 20 – 30 szt., nie więcej), najlepiej w formacie 18×24 cm – 30×40 cm.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach przyjmowane są do 22. 1. 2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2014 |

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů – přihlášky spolu s fotografiemi a profesním životopisem je třeba poslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava, druhé kolo proběhne v červnu: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Konzultace se uskuteční v sobotu 24. 1. 2015 od 9.00 hodin, prezence účastníků od 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. Tomáš Pospěch, P.h.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., MgA. Marek Malůšek, Miroslav Myška aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 22. 1. 2015 pomocí přihlašovacího formuláře (http://www.itf.cz/index.php?clanek=29) nebo e-mailem s uvedením jména, adresy, telefonu a e-mailu na adresu ivana.mikolasova@fpf.slu.cz s označením předmětu Konzultace pro zájemce o studium.

Bližší informace je možno získat na telefonu 553 684 385 – Ivana Mikolášová. Ukončení konzultace bude do 17 hodin. Kurzovní poplatek činí 200,– Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2014 || Autor: administrator | Vydáno dne 18. 11. 2014 || Autor: Josef Moucha | Vydáno dne 11. 11. 2014 |

Článek ve formátu PDF

Autor: Tomáš Hliva
Zdroj: FOTO 9/2013
 | Autor: Hliva | Vydáno dne 05. 11. 2014 |
| Autor: Hliva | Vydáno dne 05. 11. 2014 |
| Autor: Vilgus | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

Tvůrčích aktivit pedagožky opavského Institutu tvůrčí fotografie Dity Pepe si teď všímá také zpravodajství CNN

pondělí 3. listopadu 2014 7:50 Autor: Ivan Augustin

Repro: archiv SUOPAVA - Fotografka Dita Pepe patří k výrazným představitelům současné české fotografie. Pozornost upoutala zejména svým cyklem autoportrétů, který byl uveden na významných přehlídkách a získal mnohá ocenění. Cyklus Autoportréty se prolíná autorčinou tvorbou již několik let. Nyní si tvůrčích aktivit Dity Pepe všímá i zpravodajství CNN - zde.| Autor: Augustin | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

pátek 31. října 2014 8:31 Autor: Ivan Augustin

Repro: archiv SU

Co: výstava „První společná“
Anotace: Společná prezentace prací dvou absolventů Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím jejich projektu dis/connected, jenž se dotýká tématu sociálních sítí a současného fenoménu digitální interakce mezi lidmi.
Kde: Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava
Kdy: do 10. prosince 2014; vernisáž 30. října v 17 hodin

 

 | Autor: Augustin | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text ve formatu pdf ke stažení| Autor: Josef Moucha | Vydáno dne 04. 11. 2014 |
| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 10. 2014 |
Martin Kollár, ze souboru Field Trip, Oskar Barnack Award 2014

Letošní 45. ročník fotografického festivalu v Arles, tradičně probíhající po téměř celé léto, už předem budil velkou pozornost. Bylo to totiž naposledy, kdy v jeho čele stál François Hébel. Ten už Rencontres d’Arles krátce vedl v letech 1986 a 1987, kdy poprvé začal pořádat výstavy v upravených industriálních halách, a potom nepřetržitě od roku 2002. Nepochybně měl zásadní zásluhu na tom, že se skomírající festival podařilo zachránit a vybudovat z něj jednu z nejvýznamnějších fotografických akcí s ohromným rozpočtem (loni 6,3 milionů eur), jakým nedisponují ani organizátoři Benátského bienále, se stále rostoucím počtem návštěvníků, jenž se už přiblížil stovce tisíc, mnoha kvalitními výstavami a projekcemi, ohromnou přehlídkou fotografických publikací, odbornými sympozii i vzdělávacími programy, do nichž se loni zapojilo před deset tisíc žáků. Navíc se na festivalu podařilo vytvořit neoficiózní atmosféru, v níž se umělecké a kurátorské hvězdy prolínají s obyčejnými návštěvníky. Tyto zásluhy Hébelovi nikdo neupíral a neupírá – stejně jako to, že na rozdíl od řady jiných francouzských festivalů prosadil angličtinu jako jeden ze dvou oficiálních jazyků.

V posledních letech však začaly přibývat výhrady k nízké úrovni řady expozic (snad nejhorší to bylo před dvěma roky, kdy byl festival zaměřen na arleskou Národní školu fotografie), k tomu, že Hébel coby bývalý ředitel agentury Magnum dává až příliš velký prostor jejím členům, že při výběru zahraničních tvůrců je zaměřený jenom na určité regiony, jakými jsou kromě Francie či USA třeba Čína, Latinská Amerika a Afrika, zatímco s výjimkou Josefa Koudelky téměř ignoruje fotografy a kurátory z postkomunistických zemí střední Evropy (mezi nominátory soutěže Objevy nikdy nebyl žádný z této oblasti), že spolupracuje se stále stejnými lidmi. Postupně narůstaly jeho neshody s Majou Hoffmannovou, spolumajitelkou švýcarského farmaceutického gigantu Hoffmann - La Roche, která je významnou mecenáškou festivalu i jiných kulturních  institucí. Některých přímo v Arles. Spolu se svým otcem se například zasloužila o vybudování letos otevřené budovy Van Goghovy nadace a už před několika lety představila plán na velké kulturní centrum podle architektonického návrhu Franka Gehryho. Jenže tato budova, na kterou Hoffmannová věnuje prostřednictvím nadace LUMA desítky miliónů eur, bude stát přímo v areálu bývalých železničních opravárenských hal, v nichž bývá umístěna velká část festivalových výstav. Mnoho těchto hal bude zbouráno, proto festival bude mít k dispozici výrazně menší výstavní plochu. Hébel na protest proti tomu odstoupil z vedení festivalu, od příštího roku ho nahradí dosavadní ředitel Elysejského muzea v Lausanne Sam Stourdzé. Bude zajímavé sledovat nakolik se ubrání tlakům Hoffmannové, která před klasickou fotografií, jaká dominovala festivalu v Hébelově éře, dává přednost konceptuálně zaměřené tvorbě.| Autor: Birgus | Vydáno dne 27. 10. 2014 |