Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 864 nalezených)| Autor: administrator | Vydáno dne 13. 01. 2014 |

František Drtikol (1883-1961) byl prvním českým fotografem mezinárodního významu. I když se živil především reprezentativními portréty, z jeho rozsáhlé tvorby získaly proslulost zejména originální akty, v nichž je na první pohled rozeznatelný jeho rukopis. Výstava v Domě umění v Opavě představuje díla z  Drtikolova vrcholného období v letech 1923-1929, kdy se postupně vzdaloval od piktorialistických a symbolistických východisek a osobitě reagoval na podněty řady avantgardních uměleckých směrů od kubismu, futurismu a expresionismu až po abstraktní umění, aniž by se přímo to některého z nich zařadil. Ve svých fotografiích  často konfrontoval nahá těla s geometrickými dekoracemi a s vrženými stíny, modelky aranžoval do expresivních póz, ovlivněných moderním tancem a divadlem, akcentoval spojení fyzické a duševní krásy. I když Drtikolovy akty byly v meziválečném období vystavovány a získávaly ocenění v mnoha zemích, po druhé světová válce byly na dlouho zapomenuty. Dnes jsou však znovu právem řazeny k vrcholům české i světové fotografie první poloviny 20. století. 

 

 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

Kurátor: Vladimír Birgus

 

 | Autor: Birgus | Vydáno dne 23. 12. 2013 |

Tradiční novoroční setkání adeptů kombinovaného studia uměleckého oboru Tvůrčí fotografie s pedagogy, kteří jeho výuku zajišťují. Proběhne dne 11 ledna 2014 od 9 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Opava, Bezručovo nám. 13

Dosavadní zkušenosti s výsledky přijímacích talentových zkoušek na Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ukazují, že celá řada uchazečů u nich neuspěje pro nevhodný nebo nevyvážený výběr souboru fotografií, který předkládá zkušební komisi. Z těchto důvodů nabízí ITF jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium konzultaci s pedagogy. Prezence účastníků konzultace začne v 8 hodin.

Během konzultace budou zájemci detailně seznámeni jak s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie, tak vlastních přijímacích zkoušek, se zaměřením písemných testů, s doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci hned zakoupit). Hlavní částí celodenního setkání se však stanou individuální konzultace s pedagogy ITF. K dispozici pro ně budou prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., RNDr. Josef Moucha, CSc., MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Miroslav Myška MgA. Dita Pepe, MgA. Marek Malůšek a BcA. Karel Poneš. Nad fotografiemi uchazečů s nimi proberou sestavení kvalitní a vyvážené kolekce pro přijímací talentové zkoušky.

Proto se účastníkům konzultace doporučuje předložení většího počtu (cca 20 – 30), vlastních fotografií pro volný výstavní soubor, pokud možno tematicky i stylově sjednocených, nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét.

Bližší informace lze získat na tel. č. 553 684 385 tajemnice ITF Ivy Mikolášové. Ukončení konzultace se předpokládá v pozdních odpoledních hodinách. Kurzovní poplatek činí 200 Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

Přijímací zkouška na bakalářské kombinované studium oboru Tvůrčí fotografie ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média má dvě kola. V prvním se jedná o talentovou zkoušku bez osobní přítomnosti uchazečů, ve druhém o písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie. Následují standardní ústní pohovory.

Autor textu: Ivan Augustin| Autor: | Vydáno dne 18. 12. 2013 |

 | Autor: | Vydáno dne 13. 12. 2013 |
Kiss Robert Lidická žena Milada Jirášová

Od 21. listopadu do 17. prosince 2013 v Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě, Čs. legií 14. Výstavu, kterou pořádá Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a ITF FPF SU v Opavě, zahájí ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 17 hodin Marek Malůšek.

 

 

 

Druhou částí výstavy „Klauzurní a diplomové práce 2013“ se uzavírá letošní výstavní projekt představující aktuální tvorbu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Jeho první část proběhla od poloviny května do konce června 2013 v Kabinetu fotografie v Domě umění v Opavě. Přehlídka nemá stanovené jednotící téma. Cílem je nabídnout návštěvníkům výstav výběr výrazných autorských souborů, které vytvořili studenti ITF v průběhu akademického roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 21. 11. 2013 |

Katalog Opavská škola fotografie - 20 let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU (296 stran, česká a anglická verze) je díky iniciativě a velkému úsilí MgA. Mariusze Foreckého a jeho spolupracovníků z nakladatelství 5shots v Poznani zdarma ke stažení v elektronické verzi na tablety iPad v App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/itf-opava/id733497704?ls=1&mt=8| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 11. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 18. 11. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 18. 11. 2013 |

Listopad náleží v pracovním kalendáři posluchačů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) k obdobím zvýšené aktivity. A není to jen díky každoročně pořádanému Měsíci fotografie ve slovenské metropoli, byť jeho návštěva spojená s prohlídkou nabízených výstav a účastí na přednáškách a diskusích o současné fotografii je pokládána za součást výuky.| Autor: Augustin | Vydáno dne 05. 11. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 04. 11. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 04. 11. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 04. 11. 2013 |
Petr Toman, Život Jiřího Schamse, který je prvním válečným veteránem v novodobé historii České republiky, 2. cena v kategorii Každodenní život

V 19. ročníku největší české soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo získali studenti a nedávní absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě deset cen. Jedenáctičlenná mezinárodní porota, jejímiž členy byli i fotografové a editoři z The Sunday Times, National Geographic Magazíne, Agence France Press a Reuters, posoudila 3580 fotografií od 294 fotografů z České republiky a ze Slovenska. Titul  Fotografie roku 2013 přiřkla Michalu Kamarýtovi z ČTK za snímek David Rath, obžalovaný z korupce, přichází k hlavnímu líčené u Krajského soudu v Praze. Mezi držiteli dalších cen jsou tito studenti a absolventi ITF:

 | Autor: Birgus | Vydáno dne 24. 10. 2013 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 16. 10. 2013 |