Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)| Autor: Hliva | Vydáno dne 03. 02. 2014 || Autor: Vilgus | Vydáno dne 03. 02. 2014 || Autor: Hliva | Vydáno dne 03. 02. 2014 || Autor: Vilgus | Vydáno dne 03. 02. 2014 || Autor: Birgus | Vydáno dne 03. 02. 2014 || Autor: Birgus | Vydáno dne 03. 02. 2014 |

Už více než pětinu svého života tráví za měsíc padesátiletý Marco Ceccaroni v Opavě, kterou vyměnil za mnohem větší Milán, kde podnikal. „Vedlo mě sem srdce,“ říká otevřeně, a i když s češtinou dosud trochu zápasí, komunikaci v ní se nevyhýbá. „Vyskytnou-li se větší potíže, pomohou kolegové z oddělení italistiky a latiny Ústavu cizích jazyků,“ ujišťuje.

Jeho první profesní láskou se stal film. „Trochu jsem studoval režii a v Miláně dělal asistenta produkce,“ přiznává. Proto rád pomohl výše citovanému odbornému pracovišti Filozoficko-přírodovědecké fakulty při přípravě představení filmového klubu, jehož dramaturgii tvořila vybraná díla italské národní kinematografie. „Z kontaktů se studenty jsem zjistil, že zatímco Italové mají v krvi mluvit i tehdy, když se jim slov nedostává, Češi jsou v tomto ohledu zcela jiní. Někdy jim v konverzaci brání ostych z neznalosti jednoho jediného slovíčka,“ přibližuje Marco. Při projekcích tedy vsadil na kombinaci zrakového a sluchového vjemu a soustředil se na náročnou přípravu titulků. „Byla s tím velká práce, ale snad ne zbytečná. Teď mě ale dott. Giorgio Cadorini, Ph.D., vyzval k úvahám o novém společném projektu, který by měl výuce italštiny v Opavě pomáhat,“ těší se na další spolupráci s Ústavem cizích jazyků.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 01. 2014 |

Když prof. PhDr. Vladimír Birgus zahajoval 9. ledna v Domě umění v Opavě výstavu aktů Františka Drtikola (podrobněji o ní zde), znovu si nejeden z návštěvníků uvědomil, co vlastně pro opavskou, a to nejen výtvarnou kulturu více než dvacetiletá existence Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity znamená.

Repríza Drtikolovy výstavy, jejíž premiéru si vloni v létě vychutnávali návštěvníci Královské akademie krásných umění v Madridu, je totiž pouze zatím poslední z mnoha veřejných aktivit, jimiž ITF Opavu obohacuje. Prof. V. Birgus, vedoucí tohoto pracoviště, k ní vede též všechny své spolupracovníky. Sám totiž rodák z Frýdku-Místku žijící v Praze začal prostředí sídelního města Slezské univerzity poznávat už v době, kdy se tu o vysoké škole nikomu ani nesnilo.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 01. 2014 |

Nedávné státnice a obhajoby bakalářských a magisterských prací posluchačů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty vynesly jeden primát Janě Hunterové. Podle doc. Václava Podestáta z ITF je její závěrečná magisterská práce v historii tohoto pracoviště nejrozsáhlejší. A protože je tištěná na křídovém papíře, tak také nejtěžší.

Za mnohem podstatnější však pedagogové považují skutečnost, že hmotnosti publikace, jež jako teoretická diplomka vznikla pod vedením prof. Vladimíra Birguse, vedoucího ITF, loni, zdárně sekunduje její obsah. J. Hunterová si pro ni zvolila téma Liberecké studio výtvarné fotografie a postavila jí všem 26 členům tohoto tvůrčího uskupení, které bylo pod hlavičkou Osvětového domu v Liberci konstituováno na počátku května 1962, nezničitelný pomník.

„Většina zainteresovaných autorů vytvořila svá stěžejní díla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, což by mohlo u nezasvěcených vyvolat zdání, že se vracím k něčemu dávno překonanému,“ vypovídá autorka. „Opak je pravdou, myslím, že má práce prokázala, jak vysoko překročil význam Studia výtvarné fotografie rámec libereckého regionu, a že mu v historii české fotografie patří nesmazatelné místo,“ objasňuje volbu zaměření práce.

Na téměř 500 stranách zhodnotila více než šestiletý výzkum, v jehož průběhu se jí dařilo postupně objevovat zasutá či polozapomenutá fakta, dokumenty, tváře jednotlivých osobností skupiny a hlavně fotografie. „Na mnohé otázky, které se s přímou úměrností vynořovaly tak, jak výzkum pokračoval, jsem našla odpovědi,“ konstatuje J. Hunterová s uspokojením z toho, že její úsilí nebylo marné a setkalo se s pochopením fotografů, jejich rodinných příslušníků, přátel, pamětníků i teoretiků umění, s nimiž téma probírala v dlouhých diskusích. „Věřím, že jsem pomohla zviditelnit tvorbu skvělých autorů,“ dodává.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 01. 2014 || Autor: | Vydáno dne 29. 01. 2014 || Autor: administrator | Vydáno dne 28. 01. 2014 || Autor: administrator | Vydáno dne 13. 01. 2014 |

František Drtikol (1883-1961) byl prvním českým fotografem mezinárodního významu. I když se živil především reprezentativními portréty, z jeho rozsáhlé tvorby získaly proslulost zejména originální akty, v nichž je na první pohled rozeznatelný jeho rukopis. Výstava v Domě umění v Opavě představuje díla z  Drtikolova vrcholného období v letech 1923-1929, kdy se postupně vzdaloval od piktorialistických a symbolistických východisek a osobitě reagoval na podněty řady avantgardních uměleckých směrů od kubismu, futurismu a expresionismu až po abstraktní umění, aniž by se přímo to některého z nich zařadil. Ve svých fotografiích  často konfrontoval nahá těla s geometrickými dekoracemi a s vrženými stíny, modelky aranžoval do expresivních póz, ovlivněných moderním tancem a divadlem, akcentoval spojení fyzické a duševní krásy. I když Drtikolovy akty byly v meziválečném období vystavovány a získávaly ocenění v mnoha zemích, po druhé světová válce byly na dlouho zapomenuty. Dnes jsou však znovu právem řazeny k vrcholům české i světové fotografie první poloviny 20. století. 

 

 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

Kurátor: Vladimír Birgus

 

 | Autor: Birgus | Vydáno dne 23. 12. 2013 |

Tradiční novoroční setkání adeptů kombinovaného studia uměleckého oboru Tvůrčí fotografie s pedagogy, kteří jeho výuku zajišťují. Proběhne dne 11 ledna 2014 od 9 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Opava, Bezručovo nám. 13

Dosavadní zkušenosti s výsledky přijímacích talentových zkoušek na Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ukazují, že celá řada uchazečů u nich neuspěje pro nevhodný nebo nevyvážený výběr souboru fotografií, který předkládá zkušební komisi. Z těchto důvodů nabízí ITF jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium konzultaci s pedagogy. Prezence účastníků konzultace začne v 8 hodin.

Během konzultace budou zájemci detailně seznámeni jak s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie, tak vlastních přijímacích zkoušek, se zaměřením písemných testů, s doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci hned zakoupit). Hlavní částí celodenního setkání se však stanou individuální konzultace s pedagogy ITF. K dispozici pro ně budou prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., RNDr. Josef Moucha, CSc., MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Miroslav Myška MgA. Dita Pepe, MgA. Marek Malůšek a BcA. Karel Poneš. Nad fotografiemi uchazečů s nimi proberou sestavení kvalitní a vyvážené kolekce pro přijímací talentové zkoušky.

Proto se účastníkům konzultace doporučuje předložení většího počtu (cca 20 – 30), vlastních fotografií pro volný výstavní soubor, pokud možno tematicky i stylově sjednocených, nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét.

Bližší informace lze získat na tel. č. 553 684 385 tajemnice ITF Ivy Mikolášové. Ukončení konzultace se předpokládá v pozdních odpoledních hodinách. Kurzovní poplatek činí 200 Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

Přijímací zkouška na bakalářské kombinované studium oboru Tvůrčí fotografie ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média má dvě kola. V prvním se jedná o talentovou zkoušku bez osobní přítomnosti uchazečů, ve druhém o písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie. Následují standardní ústní pohovory.

Autor textu: Ivan Augustin| Autor: | Vydáno dne 18. 12. 2013 |