Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 886 nalezených)| Autor: Birgus | Vydáno dne 01. 09. 2013 |

 

Dlouhodobě mimořádné postavení si mezi ostatními studenty Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty udržují polští posluchači. A neplatí to pouze z pohledu na jejich vysoký počet. Mnohem podstatnější je jejich vlastní tvorba a organizátorské aktivity, které ve vztahu k ní vyvíjejí. Přímo čítankovým příkladem jsou studenti z Białystoku.

V rámci festivalu Białystok Interphoto teď připravili výstavu polských posluchačů ITF, jež 2. září společně zahájí umělecký ředitel festivalu Grzegorz Jarmocewicz a vedoucí ITF Vladimír Birgus. Ve výstavních prostorách (Hala Wystawowa) Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej bude soubor INSIDE/OUTSIDE, jehož přípravu podpořilo České centrum ve Varšavě, představen až do konce září.

Vystoupení polských studentů ITF jsou v jejich rodné zemi spojována pokaždé se značným očekáváním, která se naplňují jak intenzitou zájmu návštěvníků, tak mediálního ohlasu. Máme dosud v paměti výjimečný počin z jara 2010 v podobě výstavy v Galerii Rondo Sztuki v centru Katovic, kterou pořádající a prezentující se polští posluchači ITF věnovali Piotru Szymonovi (1957-2005), jenž většinu z nich na studia do Opavy přivedl. Sám byl jedním z prvních polských absolventů magisterského studia na ITF, kde poté působil i pedagogicky (dnes ho v tomto ohledu následuje Rafał Milach). P. Szymon se do historie Slezské univerzity (SU) zapsal jako autor cyklu Kalwaria Zebrzydowska, v němž zachytil atmosféru poutí poblíž Wadowic, rodiště papeže Jana Pavla II. Fotografie z něj posloužily též jako oficiální dar při předání Zlaté medaile SU papeži v červnu 1999. Za přípravu tohoto daru, jenž se stal součástí sbírek vatikánských paláců, byl P. Szymon v únoru 2000 oceněn Bronzovou medailí SU.

Přes svou ojedinělost není P. Szymon jediným polským studentem či absolventem ITF, kdo by si v této souvislosti nezasluhoval samostatnou zmínku. Podstatně mladší Tomasz Lazar (1985) ze Szczecina získal vloni druhou cenu v kategorii „Lidé ve zprávách“ v nejprestižnější světové novinářské soutěži World Press Photo. O rok dříve se Tomasz Wiech z Krakova stal finalistou Leica Oskar Barnack Award. Tento úspěch tak přiřadil k 3. ceně z World Press Photo z roku 2009. Absolutní vítězství v soutěži Evropské unie Breaking Stereotypes si v roce 2007 odnesl Krzysztof Gołuch z Knurówa.| Autor: Augustin | Vydáno dne 29. 08. 2013 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program festivalu Bialystok:
www. interphoto.pl| Autor: Birgus | Vydáno dne 23. 08. 2013 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 21. 08. 2013 || Autor: administrator | Vydáno dne 19. 08. 2013 || Autor: Hliva | Vydáno dne 29. 07. 2013 || Autor: Birgus | Vydáno dne 29. 07. 2013 || Autor: Vilgus | Vydáno dne 29. 07. 2013 || Autor: Vilgus | Vydáno dne 29. 07. 2013 |

Institut tvůrčí fotografie uvádí v letním čase výstavu náhodně nalezených snímků z přelomu 19. a 20. století úterý 2. července 2013 7:54 Autor: Ivan Augustin

Vernisáž výstavy Zastavený čas Jaroslav Charfreitág – Cesta do Nového světa 1902–1903; Gustav Ulrich – Altvaterland, země pod Pradědem

Velká galerie Bílého zámku v Hradci nad Moravicí 11. července v 17 hodin

Významnou podpůrnou oblastí rozvětvených aktivit opavského Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty je rešeršní a částečně objevitelská práce ve směru k vyhledávání nedoceněných hodnot české fotografické tvorby, a to bez ohledu, zda jde o díla autorů stále žijících, nebo zemřelých. V případě připravované výstavy „Zastavený čas“, jež vlastně představuje výstavy dvě, se této činnosti dostává prestižního zhodnocení.

Cesta do Nového světa Pro kolekci zcela náhodně objevených fotografií žambereckého rodáka Jaroslava Charfreitága (1877–1937) nebude vernisáž v prostorách Bílého zámku v Hradci nad Moravicí premiérou. Připravovaná událost však svým dosahem znovu zhodnotí a dále rozšíří rozměr jejich prvního uvedení v roce 2008, výstavy v Charfreitágově rodišti před čtyřmi lety či prezentací v malé výstavní síni bruntálského zámku a v prostorách Amerického centra v Praze. „Soubor snímků z Charfreitágovy cesty za Atlantik je naprostým unikátem. Pro obrazovou i popisem pečlivou dokumentaci přináší po 110 letech informace budící fantazii a emoce,“ říká Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., z ITF. O své cestě, podniknuté necelých deset let po premiéře Dvořákovy Novosvětské symfonie v novotou ještě vonící Carnegie Hall v New Yorku, přitom Charfreitág po návratu domů s nikým nemluvil. „S pořízenými skleněnými fotografickými deskami nepracoval a ani nepublikoval žádné zážitky. O to víc dnes dokáže jeho fotografický deník z návštěvy Nového světa na počátku nového století fascinovat,“ dodává J. Siostrzonek. Charfreitágův odkaz není sice pro četné další společenské zájmy a touhu po novém poznání, která se projevovala vlastnictvím výdobytků moderní doby i množstvím dnes již úsměvných vynálezů, skryt pouze ve fotografiích z velkého výletu za „Velkou louži“, ale právě v nich se výjimečnost jeho osobnosti poprvé nad veškerou pochybnost potvrzuje. „Přestože žil v mnoha směrech tajuplně, volnomyšlenkářství z nich lze vyčíst na první pohled,“ tvrdí J. Siostrzonek.| Autor: Augustin | Vydáno dne 17. 07. 2013 |
 

úterý 9. července 2013 11:23
Autor: Ivan Augustin

Vernisáž výstavy Metamorfózy

Výběr z tvorby prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty, prezentující fotografickou reflexi propojení vědy a umění

Kde: Dům umění v Opavě Kdy: 15. července v 17 hodin

Metamorfózy a Hledání souvislostí – to jsou dva nejčastěji volené tituly pro výstavní soubory astrofyzika Zdeňka Stuchlíka (1950), který se fotografii věnuje dlouhodobě a veřejně ji představuje od roku 2002. Ostatně to dokládá také Ostravskou univerzitou a nakladatelstvím Tilia v Šenově v roce 2007 v edici Universum vydaná monografie (Hledání souvislostí s podtitulem Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka) nebo dosud poslední autorovo vystoupení (Metamorfózy) v Galerii Zdravého města v prostorách foyeru karvinské Obchodně podnikatelské fakulty (květen-červen 2013). To lze též v jistém smyslu považovat za jakéhosi „předskokana“ připravované výstavy v mnohem prestižnější výstavní síni – v Domě umění v Opavě, které potrvá do 11. srpna.| Autor: Augustin | Vydáno dne 17. 07. 2013 |
Královská akademie výtvarných umění v Madridu - poutače na Drtikolovu výstavu

Photo España 2013: František Drtikol poprvé ve Španělsku!

 

20. června 2013

V Královské akademii krásných umění v Madridu byla ve středu 5. 6. 2013 zahájena výstava fotografií Františka Drtikola. S dílem slavného českého umělce se španělská veřejnost setkává zcela poprvé. Pětatřicet aktů představuje Drtikolovu tvorbu z období 1923 – 29. Přehlídka se koná v rámci prestižního mezinárodní festivalu Photo España 2013, který pravidelně přitahuje pozornost tisícovek návštěvníků. Výstavními sály Královské akademie denně projdou stovky návštěvníků. Drtikol zaujal. Průměrná denní návštěvnost neklesá pod 500 zájemců. Výstavu sestavil z různých sbírek kurátor Vladimír Birgus, expozici připravil Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Dlouho očekávaná, doposud první výstava fotografií Františka Drtikola (1883–1961) ve Španělsku byla zahájena v rámci prestižní fotografické přehlídky Photo España 2013 v prvním červnovém týdnu. Letošním tématem je „Tělo“. Kurátor výstavy Vladimír Birgus proto vybral pětatřicet aktů z let 1923 – 1929 Drtikolovy tvorby. Umělec patří v současnosti k nejznámějším světovým fotografům své generace, proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu pozdní secese později ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky. Řadí se k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu všech dob. Jeho tvorba je oceňována nejen doma, ale i v zahraničí, zejména ve Francii nebo v Německu. Pro španělské publikum však zůstával až do letošního roku neznámý.

„Vynikající výstava modernistických aktů Františka Drtikola je klíčovou součástí dramaturgie letošního ročníku Photo España. Kurátor výstavy Vladimír Birgus představuje jedinečným způsobem českého fotografa, který nahlíží na lidské tělo svou nezaměnitelnou estetikou světla, futurismu, kubismu a abstraktního umění,“ řekl Gerardo Mosquera, hlavní kurátor PhotoEspana 2013. Podle Mosquery přináší Drtikolova prezentace nejen obohacení programu, ale i nový přístup nahlížení na lidské tělo.

 | Autor: Augustin | Vydáno dne 17. 07. 2013 |

Recenze výstavy

AUTORKA

Lucie Dvořáková, studentka 2. ročníku ITF

„Studentský“ výstavní prostor GAMU nedávno představil dánského studenta Alberta Grondahla. Grondahl je studentem 3. ročníku FAMU a výstava hlavního souboru nese název „River palace“. Klasická nebo spíše obyčejná instalace souboru s prostým nalepením fotografií v jednotném formátu přímo na zeď působila stroze,“punkově“ včetně odlepených rohů fotografií. Divák je tak rovnou poután k obsahu, nikoli formě. Jiný způsob zavěšení by výstavnímu souboru mohl prospět, ale Grondahl chce zřejmě pudově diváka vtáhnout do děje a nerozptylovat ho.| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 07. 2013 |
Zahájení - Fotokošt

Recenze výstavy

AUTORKA

Nikola Polášková, studentka 2. ročníku ITF

První polovina září byla věnována již tradičnímu koštu, který je pro Jižní Moravu tolik typický. Pro víno nemusíte daleko v žádné moravské vesnici či jejím okolí. Již třetím rokem je na dosah také umění, které má za úkol sdělovat laické veřejnosti, co se děje ve světě fotografie. Pojďte se se mnou projít galeriemi, ve kterých byly instalovány fotografie organizátory fotofestivalu Fotokošt 2012.

 

Díky dvěma aktivním studentům Institutu tvůrčí fotografie vzniklo na sklonku roku 2010 Občanské sdružení Fotokošt. Jeho účelem je zejména rozvoj kulturní vzdělanosti široké veřejnost a podněcování hledání nových cest v oblasti kultury. To vše a mnohem více je převedeno do praxe v podobě projektů a uměleckých aktivit pořádaných průběžně během roku, přičemž nejvýznamnější událostí je bezesporu festival Fotokošt, který letos proběhl již potřetí.

 | Autor: administrator | Vydáno dne 11. 07. 2013 |
martha cooper

Ikona 5/2013

AUTOR

Petr Vilgus

Drtivá většina české společnosti se dívá na graffiti a obecně na street art jako na projev bezohledného vandalství. Majitelé domů bojují s tímto ze západu dovezeným nešvarem, politici se předhánějí, jak zákony, vyhláškami, kamerami a dalšími metodami těmto kriminálním živlům v jejich tvorbě zabránit. Mluví o nedotknutelnosti soukromých zdí, o přerážení rukou, o lůze, která devastuje naše města. Až někdy má člověk pocit, že sprejeři jsou stejně zavrženíhodná skupina jako krvelační teroristé a uslintaní pedofilové.

 

Letos 70letá Martha Cooper fotografuje graffiti, street art a hip hop komunitu bez nálepek a předsudků už přes třicet roků. Díky jejím snímkům lze pochopit, že graffiti je nejen zajímavý společenský fenomén, ale i nepřehlédnutelný umělecký styl vytvářený ve veřejném prostoru.| Autor: Vilgus | Vydáno dne 11. 07. 2013 |