Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

Foto: Roman Vondrouš

OPAVA – „Máme radost, že naši studenti Roman Vondrouš a Martin Wágner získali první místa v soutěži Czech Press Photo 2012. Jejich snímky bude možné vidět na výstavě vítězných fotografií, kterou zahájí 15. listopadu prezident republiky Václav Klaus v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze,“ seznámil nás s nejnovějším úspěchem univerzitních fotografů vedoucí Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Vladimír Birgus.

Roman Vondrouš, pracující pro ČTK, získal Zlaté oko, tedy nejvyšší ocenění v kategorii Sport za sérii snímků Steeplechase, Pardubice, Kolesa, Netolice, nafocenou průběžně v červenci až září 2012. Kromě toho mu patří 2. místo v kategorii Lidé, o nichž se mluví, kde porotu zaujal cyklem fotografií pořízených společně s Michalem Kamarytem v období od září 2011 do září 2012 a nazvaným Poslední rok Davida Ratha. Rovněž uspěl v kategorii Aktualita snímkem Václav Havel naposled. Dagmar Havlová ukládá ostatky prezidenta Václava Havla do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově v Praze, který pořídil 4. ledna 2012. Oceněn byl Čestným uznáním.
Martin Wágner, volný fotograf ve svobodném povolání, si převezme Zlaté oko v kategorii Každodenní život a za sérii snímků z let 2011 až 2002 nazvanou Kde začíná Evropa, Rusko.

 

 

 

 

 

 

 | Autor: | Vydáno dne 21. 11. 2012 |

FPF SU dne 12. 1. 2013 

 

         Institut tvůrčí fotografie uspořádá v sobotu 12. 1. 2013 tradiční konzultaci pro zájemce o bakalářské studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně (podrobnější informace na www.slu.cz) proběhne ve dvou kolech, přihlášky spolu s fotografiemi je třeba odeslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 v Opavě do 28. 2. 2013. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů v nich neuspěje špatným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládají zkušební komisi (viz informace o studiu na www.fpf.slu  ). Z těchto důvodů ITF každoročně realizuje  konzultaci pro zájemce o studium. Ta nejbližší proběhne 12. 1. 2013 od 9 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě na Bezručově nám. 13, prezentace účastníků bude od 8 hodin. ve velké posluchárně FPF SU na Hauerově ulici 4, cca 3 minuty od hlavní budovy fakulty, kde také proběhnou úvodní krátké přednášky.  Samotné konzultace ale určitě budou po skončení úvodní části v několika posluchárnách přímo na Bezručově nám. 13.

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, doc. MgA. Pavel Mára, Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD., Mgr. Václav Podestát, Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Mgr. Jan Pohribný, MgA. Dita Pepe, BcA. Karel Poneš, Miroslav Myška aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci (pro výběr 5-8 ks) a stylizovaný autoportrét..

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 7. 1. 2013 e-mailem (ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)

Bližší informace je možno získat na telefonu 553 684 385 – Ivana Mikolášová. Ukončení konzultace bude kolem 17.00 hod. Ubytování v Opavě si můžete zajistit v různých penzionech (http://www.penziony.cz/ubytovani/opava, http://www.penziony.cz), apartmánech (např. Apartmány Kramer v centru města www.remark.cz/apartmany.html)  i jinde.

Kurzovní poplatek činí 150,– Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

 

 | Autor: | Vydáno dne 20. 11. 2012 || Autor: | Vydáno dne 20. 11. 2012 |
Dominika Jackuliaková, Osobní příběhy, 2011, z výstavy I - Autoportréty studentů ITF

 OFF_festival.

 

Prínosná, prekvapivá, očarujúca, desivá, krásna aj gýčová, bizarná.

Súčasná fotografia.

 

Bratislavský Mesiac fotografie. Platforma prepájajúca rozmanitosť výstavných priestorov prevažne v bratislavskom Starom meste za účelom prezentácie fotogra­fického umenia a kryštalizácie pohľadu na toto médium. Odbornej i laickej ve­rejnosti prináša výstavy, workshopy, diskusie a stáva sa tak výraznou mienkotvor­nou prehliadkou v oblasti fotografie na Slovensku. Spája historizujúci výber prác majstrov fotografie (Robert Capa, Lewis Hine, Vilém Reichmann), so selekciou prác najsúčasnejších autorov (Mladá ruská fotografia, Šymon Kliman, Andrej Balco, Walter Bergmoser, Daniel Kovalovszky, William Ropp, a iný). Avšak 22. ročník konajúci sa v novembri roku 2012 z môjho pohľadu, až na niektoré vý­nimky (Nikita Pirogov a Oleg Borodin - Mladá ruská fotografia - Dom umenia, Heinz Cibulka - Open Gallery) neponúkol takmer žiaden čerstvý fotografický zážitok, exaltujúcu výstavu novej tváre a sviežeho prístupu k fotografii. Veľkým to zadosťučinením v tomto smere sa stal OFF_festival, venovaný dnešnej fotogra­fii, paralelne k Mesiacu fotografie prebiehajúci v priestoroch Pisztoryho palácu.

 

TEXT pdf OFF festival  2012 David Koronczi

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 13. 11. 2012 |
Plakát s fotografií Jinřicha Marca Varšava 1947

 

 

České centrum ve Vídni (Herrengasse 17) od 7. listopadu do 7. prosince 2012 hostí výstavu „Evropané“. Autory takto nazvaného souboru fotografií, který už byl s velkým ohlasem představen např. v Leica Gallery v New Yorku, jsou tři přední čeští tvůrci. A dva z nich – Vladimíra Birguse a Jindřicha Štreita – dobře známe i v Opavě. Vždyť dlouhodobě pedagogicky působí na zdejším Institutu tvůrčí fotografie.

 

  | Autor: | Vydáno dne 10. 11. 2012 || Autor: | Vydáno dne 10. 11. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 09. 11. 2012 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Každá epocha má svůj optický problém a rozvíjí jinou představu o viditelném světě. Vnímání vůbec nezůstává konstantní, střídá se, mění a rozvíjí se vždy v souvislosti se zvláštními požadavky daného historického okamžiku.“

Raoul Hausmann (Moderní fotografie jako duchovní proces)

„V dějinách prošel akt (původní označení pro studii pohybu nebo postoje nahého lidského těla) řadou proměn: od reality k abstrakci, od nevinnosti k erotice, od romantiky k chladné věcnosti. Pochopitelně i zde fungují klasická estetická kritéria: rozmanitost, jednota a harmonie, jež je třeba přijmout, nebo (vědomě) zamítnout. Prvoplánová sexuální vyzývavost aktu má však s mytickým archetypem jen velmi málo společného. Žádná z fotografických technik není tabu. Symbol a ,vnitřní model‘, které zřejmě (logicky) budou stát na konci vaší cesty, představují ,výzvu‘ v plném smyslu tohoto slova – pokus o ,přetavení‘ pomíjivých forem krásy do věčných a dokonalých struktur.“ Těmito slovy se obracím každoročně ke studentům Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě v předmětu věnovaném aktu, který vyučuji na této škole od roku 1996 a jehož zadání je zaměřeno na čtyři základní úkoly. Ty vymezují akt jako oblast figurativního i nefigurativního zobrazení, subjektivní reflexe, ale také interpretace výtvarného díla. Výběr ze separátního zadání s názvem Akt inspirovaný výtvarným uměním je pak tématem této výstavy (jejím těžištěm jsou práce zejména z posledních několika let). Cílem se stalo hledání hranic fotografického zobrazení, inspirované konkrétním dílem, například slavným Duchampovým Aktem sestupujícím ze schodů (Maria Sliwa).| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 11. 2012 |

 | Autor: administrator | Vydáno dne 30. 10. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 27. 10. 2012 |
Edward Steichen, Greta Garbo, 1928, George Eastman House

Muzeum krásných umění v Budapešti, sídlící v monumentální neoklasicistní budově na náměstí Hrdinů uprostřed maďarské metropole, má světově významnou sbírkou od antických soch přes díla starých mistrů  Leonarda, Raffaela,  Tiziana, El Greka a Velázquese a malby impresionistů a postimpresionistů Pissara, Gauguina, Moneta a Cézanna až po díla Pabla Picassa. Nezřídka pořádá výstavy, jaké jsou běžné v Paříži, Londýně nebo Vídni, ale o jakých se nám v Praze zatím jenom může zdát. Retrospektiva Vincenta van Gogha  tam před časem přilákala přes čtyři sta tisíc návštěvníků (její plakáty jsem viděl i v Šanghaji), podobný počet diváků čekají na Cézannovu výstavu.   Muzeum už potřetí své hlavní výstavní prostory věnovalo fotografii. Stejně jako předchozí expozici Duše a tělo v roce 2009 a retrospektivu Luciena Hervého o dva roky ji kurátorsky připravil ředitel Maďarského muzea fotografie v Kecskemétu Péter Baki. Ten už několikrát přispěl  k potvrzení významu maďarských tvůrců na světové scéně. Loni připravil se dvěma anglickými kolegy expozici maďarské fotografie 20. století, zaměřenou na díla slavných emigrantů Brassaȉe, Capy, Kertésze, Moholy-Nagyho a Munkácsiho, do prestižní Královské akademie umění v Londýně.  Díla méně známých tvůrců, kteří zůstali ve vlasti, se mu podařilo rámcově připomenout i v této expozici, ale především je představil na výstavě Maďarská fotografie 1914 – 1989, uvedené loni v rámci Měsíce fotografie v Bratislavě.

            Na současné budapešťské výstavě, která bude otevřena až do 1. července, sleduje období od piktorialismu k moderní fotografii.  Výběr dvou stovek exponátů z předních sbírek, k jakým patří Muzeum moderního umění v New Yorku, Muzeum J. Paula Gettyho v Los Angeles, Dům George Eastmana v Rochestru, Národní muzeum médií v Bradfordu, Muzeum Ludwig v Kolíně nad Rýnem či Albertina ve Vídni,  reprezentuje období 1889 – 1929, tedy od počátků impresionistického a secesního piktorialismu po proslulou výstavu Film a foto ve Stuttgartu, která byla nejvýznamnější mezinárodní přehlídkou  modernistických tendencí ve fotografické tvorbě té doby.

 

 

 

 

 

 

 | Autor: Birgus | Vydáno dne 22. 10. 2012 |

program ke stažení

 

OFF_festival Bratislava

Pisztoryho palác

Štefánikova 25

2. 11. - 23. 11. 2012

 

 

 

            OFF_festival Bratislava je alternatívny festival súčasnej fotografie, ktorý sa opakovane stáva platformou pre svieže talenty zo slovenskej i medzinárodnej fotografickej scény. Už tretí rok je jedinou kultúrnou akciou svojho druhu na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu vyzdvihuje kvalitnú tvorbu začínajúcich autorov.

 

            Prvotná idea organizátorov, vytvoriť veľkorysý priestor a podmienky na prezentáciu a podporu mladých fotografov a umelcov pracujúcich s médiom fotografie, nadobúda reálny tvar a každý nový ročník dáva väčší zmysel jeho vzniku a nadväznosti na Mesiac fotografie.

 

            Tak ako sa už stalo tradíciou, aj podoba OFF3 bude ovplyvnená jeho hlavnou témou. Tentoraz sa festival ponesie v duchu Be(auty) Bi(zarre) a bude reagovať na osobné ponímanie krásy a bizarnosti. Zistíme, či byť priťahovaný súčasne krásou aj bizarnosťou nasvedčuje o bi-vizuálnom cítení.

 

            Podstatnou zmenou oproti predchádzajúcim ročníkom bude komplexná centralizácia podujatia do Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici 25. Stalo sa tak vďaka ústretovosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Expozíciu v Pisztoryho paláci slávnostne otvoríme v piatok 2. novembra o 18. hodine. Festivalu, samozrejme, nebude chýbať ani zopár neodmysliteľných satelitov ako Photoport, KC Dunaj či priestory výstavného pavilónu Podhradie SNM na Žižkovej ulici a Goblins, hostiteľ tohtoročného OFF_kina.

 

            Program OFF_festivalu Bratislava 2012 ponúkne návštevníkom výstavy slovenských študentov fotografie z VŠVU, poľských študentov z UAP, českých z FAMU, UTB a z ITF,  československý projekt Tri dielne a študentský koncept UNIGEO.

 

            Na sólo výstavách predstavíme tvorbu Danyho Peschla, Bet Orten, Braňa Štěpánka, Petra Cibáka, Charlesa Frégera, Dana Laurinca, Jána Kekeliho, Roberta Kissa, Richarda Gersta, Lenky Cisárovej, Milana Vagáča, Antona Bašu, Petra Berka, Zuzany Kmeťovej a minuloročných víťazov ceny ON_award Silvie a Bartka Pogodu.

 

            Viac informácií o výstavách a sprievodných podujatiach nájdete na webovej stránke festivalu www.offfestival.sk alebo v programových letákoch.

 

 

Dušan Kochol

festival director

info@offfestival.sk

www.offfestival.sk

 

 

           

           

 

 | Autor: | Vydáno dne 22. 10. 2012 || Autor: Pospěch | Vydáno dne 14. 10. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 11. 10. 2012 |