Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 886 nalezených)

Velký palác v Paříži

Vladimír Birgus

 

Největší světový veletrh s fotografie Paris Photo se po čtrnácti letech v podzemních prostorách pod Louvrem loni v listopadu přestěhoval do impozantního Velkého paláce na Champs-Elysées, v němž v roce 1900 proběhla Světová výstava a dnes se v jedné jeho části pořádají zásadní umělecké expozice a ve druhé nejprestižnější veletrhy. Po obrovském úspěchu patnáctého ročníku Paris Phota, jehož se zúčastnilo 117 galerií a 18 knihkupectví a nakladatelství z 23 států a který za čtyři dny přilákal přes 51 tisíc návštěvníků, o třetinu více než před rokem, je zřejmé, že z Paris Phota se stala skutečně prvotřídní umělecká i společenská událost, která však naštěstí nebyla určena jenom snobům. Fronty lidí, čekajících na vstupenky, se po většinu veletrhu táhly do délky stovek metrů.| Autor: Birgus | Vydáno dne 21. 04. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 16. 04. 2012 |

 | Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 05. 04. 2012 |

 

 
Dovoluji si pozvat Vás a Vaše přátele na zahájení výstavy fotografií
OSOBNOSTI

do Oblastní galerie v Liberci ve čtvrtek 19. 4. od 17.30 hodin,

Jiří Jiroutek


| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 04. 2012 |

 

Rodák z Hranic, mladý český fotograf Tomáš Pospěch je všestrannou kulturní osobností. Kromě fotografování působí i jako pedagog, historik umění, kurátor a publicista v oblasti fotografie, výtvarného umění a dějin architektury. Svou vlastní fotografickou tvorbu kontinuálně rozvíjí od roku 1994, kdy začal na velký formát negativu vytvářet ateliérové analýzy média fotografie a žánru zátiší.

Tomáš Pospěch však vstoupil do povědomí především jako fotograf dokumentární, pohybující se na hraně sociálního a subjektivního dokumentu. Byl iniciátorem i učastníkem několika skupinových dokumentárních projektů, které mapovaly každodenní život obyvatel českých a moravských regionů (Lidé Hlučínska, Zlín a jeho lidé, Fotografie české společnosti, Hranicko...). Jeho snímky ale namísto tradičně komponovaných vesnických výjevů jsou většinou tvořeny geometrizující kompozicí, obsahují řadu symbolů a vyzařují specifickou melancholickou atmosféru venkova poznačeného socializací a následním přechodem ke kapitalismu. Odlidštěnost prostor a chlad pracovního prostředí velké korporace evokuje autor v barevném cyklu Look at the Future o globální firemní kultuře nadnárodní společnosti LG. Philips Displays.| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 04. 2012 |

   

Dagmar Hochová Libor Fára 60.léta

 “Jsem živel, no a co?” uzavřela před časem své vyprávění pro Literárky Dagmar Hochová (1926).  Fotografka je nepochybně jednou z kultovních ženských autorek narozených před rokem 1930,  jež se začaly více prosazovat až v průběhu let šedesátých. Na rozdíl od své studentské přítelkyně Emily Tláskalové - Medkové (1928-1925) nebo dalších nepřehlédnutelných osobností Evy Fukové (1927) či Běly Kolářové (1923 - 2010) zaměřených do fotografie v kontextu s výtvarným uměním     se od počátků soustředila především k dokumentární tvorbě. To bylo dobově zcela ojedinělé, ačkoliv se 60. léta už otevírají dokumentaristkám  o celou generaci mladším: kupř. Markéta Luskačová (1944) je v povědomí veřejnosti od druhé poloviny této dekády.
       

          Dagmar Hochová (provdaná Reinhardtová) se narodila v Praze v rodině Karla Hocha, historika, publicisty, šéfredaktora Národních listů a velkého obdivovatele Aloise Rašína. V roce 1942  již v Protektorátu Böhmen und Mähren stihla krátké roční studium Státní grafické školy s českým jazykem vyučovacím. Během tohoto roku se podle vlastních vzpomínek setkala ještě  s Jaromírem Funkem (1896-1945), ale hlavním učitelem úvodního ročníku byl s největší pravděpodobností mladší Josef Ehm (1909-1989) – jak vždy uváděla také její spolužačka Tláskalová-Medková.| Autor: Kuneš | Vydáno dne 02. 04. 2012 |
Andreas Feininger Fotoreportér Obálka Life Magazine, 1951

Ačkoliv německo-americký fotograf židovského původu  Andreas Bernhard Lyonel Feininger (1906 -1999) napsal během života o fotografování více než 40 knih, pro generaci narozenou u nás po druhé světové válce znamená doslova iniciační vstup do média Vysoká škola fotografie přeložená na konci 60. let Jiřím Bělovským z německého originálu Die hohe Schule der Fotografie (nakladatelství Econ-Verlag, Düselldorf 1962). O 30 let dříve byl sice v Československu vydán s nevelkým ohlasem překlad stručné učebnice moderního portrétování, ale Vysoká škola fotografie (1968), vydaná péčí nakladatelství Orbis spolu s publikací Škola moderní fotografie (Die neue Foto-Lehre)  o tři roky později,  znamenala na dlouhá léta zásadní impuls. Ačkoliv  u těchto  titulů docházelo často mezi čtenáři  k záměně, nezaměnitelný byl bohatý obrazový doprovod, kde se kromě návodných a  instruktážních technických obrázků objevují  autorské snímky Fainingera a dalších  fotografů, vybírané pečlivým okem obrazového redaktora kultovního magazínu Life.  Ostatně i vlivný fotografický kritik a teoretik Ralph Hattersley (profesor  Rochester Institute of Technology) označil Feiningera výstižně jako jednoho “z architektů, kteří pomohli vytvořit fotografii, jak jí známe dnes.” (Je to srovnání výstižné, protože umělec  po studiích na státních školách architektury ve Výmaru a Zerbstu krátce pracoval jako architekt v Hamburku a později dokonce u Le Corbusiera      v Paříži.) V této době však již Evropa prožívala předvečer světové války.           

          Hned první tři podkapitoly úvodu knihy Vysoká škola fotografie s provokativními názvy Nezbytnost fotografické kontroly, Prostředky fotografické kontroly a Postoj “puristy” k symbolu a kontrole nutily čtenáře fotografické  literatury k celkem jinému způsobu přemýšlení o médiu, než bylo v té době v Československu obvyklé. Právě neustále přerušovaná kontinuita vlivem politických zvratů po válce  a až na několik čestných výjimek nesystematičnost širší teoretické práce v oblasti fotografie  je dědictvím, které si v podstatě neseme dodnes.  “Kontrola” zde není pochopitelně vnímána jako mechanismy institucí či dokonce u nás v 70. letech vládnoucího totalitního režimu. Ve fotografii “existuje téměř neomezený počet různých kombinací, které představují také takřka neomezený počet různých možností, jak určitý objekt fotograficky zobrazit. Tím si také lze zčásti vysvětlit úspěch mnoha fotografů. Neúspěšní přehlížejí možnost kontroly, která právě pestrost postupů umožňuje.”  poznamenává Feininger a z tohoto principu je nutné nahlížet i na celé jeho dílo.| Autor: Kuneš | Vydáno dne 02. 04. 2012 |
Gundula Schulze Eldowy Berlín v noci psa

Oranienburger Str 35/36 . 10117 Berlin

Recenze na výstavu

10.12. 2011 – 26.02. 2012

Nepříliš vzdálený Berlín nabízí v současné době k shlédnutí řadu zajímavých výstav. Zatímco příznivci malby mají jedinečnou příležitost vidět v Neue National Gallerie životní retrospektivu Gerharda Richtera, o níž se celkem rozsáhle zmiňují i česká média, zájemci o fotografii by neměli minout zavedenou fotografickou C/O Galerie. Tato galerie sídlící v budově bývalé říšské pošty v centru Berlína je co se týče kvality a zajímavosti výstav téměř vždy „sázkou na jistotu“ a není tomu jinak ani nyní. Doufejme, že nastavenou laťku neohrozí ani plánované stěhování do nových prostor v tomto nebo příštím roce.

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 02. 04. 2012 |
Dagmar Hochová Matějská pouť, 1960

Dům umění v Opavě, 15. března – 29. dubna 2012

 

Recenze na výstavu


V pražské Leica Gallery byla před koncem roku uvedena výstava významné české představitelky humanisticky laděné fotografie Dagmar Hochové Akrobat na glóbu života, která je nyní k vidění do 29. dubna v Domě umění v Opavě. Expozice nabízí divákovi ke shlédnutí retrospektivní výběr 42 fotografií, který sestavil Tomáš Pospěch. Jeho zájmem bylo mimo jiné ukázat veřejnosti dosud málo známou část tvorby Dagmar Hochové, fotografie ovlivněné poetikou surrealismu. Uvedená linie tvorby Hochové není veřejnosti tak známá jako jsou například její humanisticky laděné fotografie dětí či reportážní snímky ze všedního života v Československu. Výstava se ovšem kurátorskou ambicí odhalit u Hochové její surrealistické tendence nenechává plně ovládnout, protože jsou v ní zahrnuty i ostatní linie tvorby, které ji zajistily v dějinách české fotografie zaslouženou proslulost.

            Ačkoliv expozice není členěna do viditelně označených úseků, pozornějšímu diváku nemůže uniknout fakt, že celá výstava je kurátorem velice pečlivě roztříděna do několika navazujících linií. Začátek výstavy je věnován tradičnímu tématu tvorby Hochové, kterým bylo fotografování dětí a jejich her. Hochová má mimořádný talent na vcítění se do emocí dětí a jejich svět ji jednoduše okouzluje. Díky tomuto daru mají její fotografie svébytnou duši a energii. Zdá se, že se stává při fotografování dětí sama dítětem a proto může zachytit na snímcích těžko popsatelnou poetiku dětského mládí a jeho čisté mysli. Fotoaparát Dagmar Hochové zvěčnil momenty jak prostého veselí dětí při jejich hraní, tak i více smyslnou atmosféru dětských „grafity“ na zdech. Na výstavě nechybí ani slavná fotografie dvou rozbíhajících se chlapců proti zdi (Proti zdi, 1989). Daná fotografie přesahuje tématickou jednoduchost jiných fotografií zachycující dětské hraní. Její obsahové vyznění nabízí několik forem interpretace a mnozí kritikové fotografie uvedenou fotografii považují za fascinující příklad surrealistického přístupu k fotografii.

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 02. 04. 2012 |

 

 | Autor: | Vydáno dne 30. 03. 2012 || Autor: | Vydáno dne 30. 03. 2012 |

Organizátoři: Italský kulturní institut v Praze, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Libera Accademia di Belle Arti di Brescia http://www.iicpraga.esteri.it , www.itf.cz , www.laba.edu

Více než 50 fotografií studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a studentů Libera Accademia di Belle Arti LABA z Brescie bude vystaveno od 2. do 14. dubna 2012 v Italském kulturním institutu v Praze. „Rádi bychom divákovi přiblížili aspoň malý zlomek fotografické tvorby studentů obou škol. Účelem není vystavit top fotografie, ale spíše ukázat divákovi rozdílnost v přístupu studentů,“ vysvětluje Jakub Kožiál, jeden z kurátorů výstavy. „Pokud připustíme myšlenku, že fotografie je odrazem společnosti, v níž vzniká, budeme nalézat rozdíly nejen v přístupech, ale také i v jednotlivých fotografických žánrech.“ Vernisáž výstavy se koná v pondělí 2. dubna 2012 v 18 hodin ve výstavních prostorách Italského kulturního institutu ve Šporkově ulici v Praze. S úvodním slovem vystoupí ředitel Institutu Dr. Paolo Sabbatini, dále promluví novinářka Barbara Martusciello a zástupci obou vysokých škol, prof. Virgilio Fidanza a Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D. „Velmi jsem si přál uspořádat tuto kulturní událost, která spojuje Itálii a Českou republiku na jejich cestě za uměním a kulturou“, řekl Paolo Sabbatini. „Domnívám se, že akce mladé nastupující generace je dobré podpořit, zvláště když jsou nepopíratelným důkazem kvality, jako je tomu v tomto případě. Rovněž název výstavy je půvabný: Lorem ipsum, nenadálé spočinutí…“. Institut tvůrčí fotografie, který je součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, je jednou z šesti vysokých škol v České republice, které nabízejí specializované studium fotografie. Jeho studenti dosahují významných úspěchů nejen doma, ale i v zahraničí. Akademie výtvarných umění LABA v Brescii patří mezi nejprestižnější školy tohoto typu v Itálii a je jednou z mála , která nabízí studentům kompletní akademické vzdělání zaměřené výhradně na fotografii. Od roku 1999 dodneška zde vystudovalo mnoho studentů, kteří se úspěšně věnují fotografii jak užité, tak i umělecké.| Autor: | Vydáno dne 30. 03. 2012 |
Dagmar Hochová Proti zdi Praha 1959

Dům umění v Opavě, 15. března – 29. dubna 2012

 

Tvorba významné české fotografky Dagmar Hochové je obvykle uváděna v souvislosti s humanistickou fotožurnalistikou, která právě v padesátých a šedesátých letech dvacátého století intenzívně pronikala do českého prostředí a měla zde četné stoupence. V komorní retrospektivě připravené pro Leica Gallery Prague a reprízované nyní v Domě umění v Opavě jsem se pokusil sledovat méně zdůrazňovanou, ale právě tak výraznou, linii tvorby Dagmar Hochové. Výběrem fotografií připomínám, že studovala za války na Střední grafické škole v Praze u Jaromíra Funkeho a to spolu s Emilou Medkovou, se kterou se potom přátelily až od smrti Medkové v polovině osmdesátých let.

            Dagmar Hochová vyrůstala v pražském prostředí prosyceném odkazy na surrealismus a specificky český nadrealismus, přátelila se s řadou jejich protagonistů z řad malířů, literátů, fotografů i teoretiků umění.  Na čtyřech desítkách vystavených fotografií sleduji tyto ozvuky u Dagmar Hochové jak při fotografování lidí, u portrétů, tak také v méně známých nalezených zátiších. Řada takových fotografií zatím ještě čeká, dosud nenazvětšována, v jejím archivu.

Tomáš Pospěch

z úvodního slova k výstavě

 

http://www.itf.cz/index.php?text=167-akrobat-na-globu-zivota#next


 | Autor: Pospěch | Vydáno dne 24. 03. 2012 |