Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 886 nalezených)| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 02. 2012 |
 Doc. Aleš Kuneš zahajuje výstavu Já, ty, my

Výstava Já, ty, my – Institut tvůrčí fotografie FPF SU 2011

 

Dům umění, Opava 17. 1. – 4. 3. 2011 – Galerie Opera, Ostrava, duben-červen 2012

 

Rozhovor Zuzany Urbánkové s Vladimírem Birgusem, Opavský a hlučínský Deník 16. 1. 2011

 

 

 

Jak hodnotíte skutečnost, že ITF bude mít v nově zrekonstruovaném Domu umění stálý prostor pro prezentaci  fotografické tvorby?

 

My jsme ho tam měli už před přestavbou Domu umění. V Kabinetu fotografie jsme představovali jak práce našich studentů, tak také fotografie dalších českých i zahraničních fotografů. Například v roce 2006  jsme tam ukázali do té doby téměř neznámé syrové autentické dokumenty z 50.- 80. let 20. století od krnovského fotografa Gustava Aulehly, které byly později s velkým úspěchem představeny v řadě dalších institucí a vyšly i knižně, o rok později jsme tam uvedli expozici podobně zapomínaného pražského fotografa Miloslava Kubeše, podařilo se také představit fotografie světoznámého filmového režiséra Wernera Herzoga.| Autor: | Vydáno dne 20. 02. 2012 |

 

FRAME je mezinárodní fotografická soutěž pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol z Česka, Polska, Slovenka a Maďarska. Cílem soutěže je poskytovat fotografům reprezentativní prostor pro uplatnění volné tvorby. FRAME se orientuje výhradně na profesionální fotografy a studenty fotografických škol, kterým neklade žádná omezení ve volbě tématu, žánru nebo fotografické techniky. Organizátory soutěže jsou sdružení pro přesahy fotografie MIMO a fotografická skupina Jasan. Oceněné práce jsou sestaveny do výstavního souboru, který je v průběhu roku představen na několika výstavách v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Hodnocení letošního ročníku FRAME proběhlo v listopadu 2011. O výsledcích rozhodovala porota ve složení Ivan Pinkava (fotograf), Bohunka Koklesová (teoretička umění, VŠVU Bratislava), Josef Moucha (teoretik, fotograf, kurátor), Ábel Szalontai (vedoucí katedry fotografie univerzity Moholy Nagy v Budapešti), Vojtěch V. Sláma (fotograf). | Autor: administrator | Vydáno dne 20. 02. 2012 || Autor: administrator | Vydáno dne 20. 02. 2012 || Autor: | Vydáno dne 17. 02. 2012 |

 

Výstava Tomasze Wiecha v Galerii BB

Vernisáž: 10.02.2012. Galerie BB. ul. 1-maja 12 Bielsko Biała. v 18.00 hodin.

Pozvánka ke stažení


 | Autor: | Vydáno dne 08. 02. 2012 || Autor: | Vydáno dne 25. 01. 2012 |

Mesiac fotografie - ako sme začínali a kde sme dnes …......

20 rokov Mesiaca fotografie na Slovensku vo faktoch

 

Newton Helmut 02 10 91 ©Foto Peter Prochazka

1991

Mesiac fotografie vznikol po prvý krát v roku 1980 v  Paríži a postupne sa rozšíril takmer do celého sveta:  Atény/ Grécko /, Amsterdam / Holandsko /, Turín / Taliansko /,  Houston  /USA/ , Montreal  / Kanada /atď.

Založený na myšlienke „mostra“  je to festival rozptýlený v rôznych kultúrnych stánkoch - múzeách, galériách, kultúrnych inštitútoch...., ktorý prostredníctvom viacerých výstav  poskytuje prehľad súčasnej fotografickej činnosti a tvorby.

V dobe,  kedy Európa znovu definovala svoju kultúrnu identitu sa podujatie Mesiac fotografie v Bratislave zdal byť jedinečnou príležitosťou na posilnenie vzájomných vzťahov najprv medzi Francúzskom a Slovenskom za podpory  Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý sa neskôr rozrástol na medzinárodné podujatie.

Po prvýkrát na Slovensku v roku 1991 bol festival zameraný na novú tvorbu Georgea  Roussea  špeciálne venovanej  Bratislave. Jeho dielo je na rozhraní medzi pohľadom fotografa a výtvarného umelca a tým pádom  predstavovalo dôležitosť prepojenie jednotlivých oborov v súčasnom umení.

Zo zbierok budúceho Európskeho domu fotografie , ktorého otvorenie bolo plánované na rok 1994 bol vybraný materiál na sedem výstav, ktoré dokumentovali súčasné fotografické tendencie a praktiky.

 Prehľad 20. ročníkov so zameraním na nové aktivity, ktoré sa postupne formovali

 

1991

Prehľad výstav na 1. ročníku Mesiaca fotografie

Slovenská národná galéria

Helmut Newton,  Alice  Springs

Gáléria Médium

Bernard Faucon, Yves Guillot,  Denis Roche

Umelecká beseda

Georges Rousse
Francúzsky inštitút

Xavier Lambours

Mestské múzeum

Večný Paríž

Podpora festivalu

Ministerstvo kultúry SR

Francúzsky inštitút v Bratislave

Ministerstvo zahraničných veci Francúzska

Európsky dom fotografie

Slovenská národná galéria , Galéria Medium, VŠVU

Slovenská výtvarná únia

Mestské múzeum v Bratislave

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 12. 01. 2012 |

 

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 2011

 

Dům umění, Pekařská 12, Opava, 17. 1. - 4. 3. 2011. Vernisáž 17. 1. 2012 v 18 hodin. Otevřeno denně 10 - 18 hod.

Organizátoři: Opavská kulturní organizace, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Kurátoři: Vladimír Birgus a Aleš Kuneš. K výstavě vychází česko-anglický katalog.

www.itf.cz, www.oko-opava.cz, dům.umeni@oko-opava.cz,  tel. 734862481.            Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity připomněl v roce 2010 dvacáté výročí svého založení rozsáhlou výstavou Opavská škola fotografie, která v rozličných modifikacích představila v Brně, Praze, Oxfordu, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě, Ostravě, Liberci, Praze, Varšavě a Vilniusu (a také v bezmála třistastránkovém katalogu) širokou plejádu fotografií rozličných stylů, témat a motivů, jaké jeho studenti a absolventi vytvořili od předchozí obsáhlé bilance v roce 2006. Nyní přichází s daleko užším výběrem z nejnovějších klauzurních, bakalářských a diplomových prací  zaměřených na témata autorské sebereflexe, mezilidských vztahů a rodiny. Tedy prací, jejichž prostřednictvím autoři často umožňují divákům nahlédnout do svého soukromí. Všechna díla, zmiňovaná v tomto

katalogu, vznikla v roce 2011.| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 01. 2012 |

The Institute of Creative Photography, the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, Opava, 2011

 

Dům umění (House of Art), Pekařská 12, Opava, 17 January – 4 March 2011. Private view on 17 January 2012 at 6 pm. Open daily from 10 am to 6 pm.

Organized by the Opavská kulturní organizace (Opava Arts Organization), Silesian University, Opava, the Faculty of Arts and Sciences of Silesian University, Opava, and the Institute of Creative Photography at the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, Opava. Curated by Vladimír Birgus and Aleš Kuneš.

 

The Institute of Creative Photography, at the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, commemorated the twentieth anniversary of its establishment with a large exhibition in 2010, called the 'Opava School of Photography'. It was shown in different versions in Brno, Prague, Oxford, Cologne, Bratislava, Ostrava, Liberec, Prague, Warsaw, and Vilnius (and also in a catalogue of almost 300 pages) with a wide range of photographs of various styles, topics, and themes, which Institute students and graduates made from a previous large tally in 2006. This time the Institute is presenting a far more narrow selection of the latest end-of-term, B.A., M.A. and other degree projects (all the works in the catalogue were made in 2011), on the topics of authorial self-reflection, interpersonal relations, and the family, in other words, works by means of which the photographers frequently offer the viewer a glimpse of their innermost selves and private lives.| Autor: | Vydáno dne 10. 01. 2012 || Autor: | Vydáno dne 09. 01. 2012 |

Institut tvůrčí fotografie uspořádá v sobotu 21. 1. 2012 tradiční konzultaci pro zájemce o bakalářské, magisterské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne ve dvou kolech, přihlášky spolu s fotografiemi je třeba odeslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 v Opavě do 29. 2. 2011. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů v nich neuspěje nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládají zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů ITF každoročně realizuje  konzultaci pro zájemce o studium. Ta nejbližší proběhne 21. 1. 2012 od 9 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě na Bezručově nám. 13, prezentace účastníků bude od 8 hodin. V případě velkého počtu zájemců bude úvodní část ve velké posluchárně FPF SU na Hauerově ulici, cca 3 minuty od hlavní budovy fakulty, samotné konzultace ale určitě budou v několika posluchárnách přímo na Bezručově nám. 13.| Autor: | Vydáno dne 30. 12. 2011 |

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Institut tvůrčí fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě a Svaz litevských uměleckých fotografů ve Vilniusu Vás srdečně zvou na otevření výstavy ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 17 hodin. Výstava, kterou zahájí Vilma Samulionyté a Vladimír Birgus, bude otevřena do 15. 1. 2012 vždy hodinu před představením. Kurátor výstavy: Leva Meiluté-Svinkuniené.

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava. Výstavní projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 12. 2011 |

 

O důvod více Setkání studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě pocházejících či vycházejících z regionu Uherského Hradiště a okolí. Výstava fotografií doplňuje program k výročí 20. let Institutu tvůrčí fotografie.

Luboš Ančinec, Greta Blumajerová, Klára Burianová, Martin Cáb, Petra Dostálová, Aleš Duda, Vladimír Groš, Jan Karásek, Martin Kašpar, Zuzana Krátká, Marek Malůšek, Eva Malúšová, Tomáš Ölveczký, Petr Omelka, Pavla Ortová, Jaromír Santler, Dušan Tománek a host Petr Drábek z Hodonína

Zahájení výstavy – pátek 9. prosince 2011 v 17.00 hodin.
Výstavu uvede Jiří Siostrzonek a Marek Malůšek. Hudební doprovod muzika Harafica a vernisážový orchestr Bečva band.

Výstavní prostory kina Hvězda, Kino Hvězda, Náměstí Míru 951, 686 01 Uherské Hradiště

Výstava je přístupná od 9.12. 2011 do 4.1. 2012 denně v čase programů kina Hvězda.

Marek Malůšek +420 739 057 397 marek.malusek@seznam.cz

www.marekmalusek.cz www.fotomosty.info www.galeriemysidira.info www.ssup.cz http://veznice.uh.cz www.ohlednuti.uh.cz

 | Autor: administrator | Vydáno dne 03. 12. 2011 |