Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 886 nalezených)

 

11. 02. 2011 - 08. 04. 2011

- autorka, jež vyučuje fotografii na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni, zde představuje fotografické cykly Hyperreality (2008-2010) a Blízkost-vzdálenost (2008-2009)
- zatímco v prvním pracuje s neukončeností a fragmentací prostoru, příběhu a času, když hyperrealistickým způsobem zobrazuje záměrně banální místa a zátiší ve svém domě, v druhém z nich obrací pozornost ke starým obnošeným oděvům coby svědkům lidské přítomnosti i absence| Autor: * redakce * | Vydáno dne 12. 02. 2011 |

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Vás srdečně zvou na otevření výstavy Petr Drábek / Lena Jakubčáková: Můj domov je, kde jsem já / V odloučení

ve čtvrtek 10. 2. 2011 v 17 hodin. Výstava, kterou zahájí kurátor prof. Jindřich Štreit, bude otevřena do 9. 3. 2011 vždy hodinu před představením.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 03. 02. 2011 |

 

FRAME je mezinárodní fotografická soutěž pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol z Česka, Polska, Slovenka a Maďarska. Výsledky soutěže FRAME 010 byly vyhlášeny při vernisáži výstavy 6. ledna 2011 v Leica Gallery Prague. Tvář výstavy FRAME mění každým rokem svůj výraz. Témata soutěžních kategorií, složení poroty a hlavně kvalita zastoupených souborů jsou hlavními faktory výsledku soutěže, která chce napomáhat při reflexi a prezentaci fotografické tvorby, trendů a kultury vestředoevropských kruzích. Soutěž byla založena v roce 2005 Ondřejem Žižkou a Evženem Sobkem, organizaci zajišťují společnost FOTOGRAFIKS, sdružení pro přesahy fotografie MIMO a fotografická skupina Jasan za podpory sponzorů.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 01. 2011 |


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 01. 2011 |

 

Martin Wágner, Sibiř

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava, 14. 1. – 9. 2. 2011. Vernisáž 13. 1. v 17 hodin, uvede Vladimír Birgus. Výstavu pořádají Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 14. 01. 2011 |

 

 Massimo Vitali, Mount Fuji, Sicílie, 2009

Pařížský Měsíc fotografie 2010

Vladimír Birgus

 Každé dva roky se v listopadu ve francouzské metropoli setkává jeden z největších a nejstarších fotografických festivalů Mois de la Photo s nejprestižnějším fotografickým veletrhem Paris Photo. Nejinak tomu bylo i loni, kdy festival slavil 30. výročí svého založení obsáhlým výstavním programem, zahrnujícím 57 výstav, a veletrh se ve svém 14. ročníku zaměřil na fotografie ze střední Evropy.

 Pařížský Měsíc fotografie, který v době svého založení v roce 1980 neměl s výjimkou Setkání fotografie v Arles a kulturní části Photokiny v Kolíně nad Rýnem mnoho konkurence, se stal vzorem pro mnoho dalších fotografických festivalů, z nichž některé (Berlín, Bratislava, Lucemburk, Moskva, Paříž, Řím a Vídeň) dokonce v roce 2006 vytvořily jenom velmi volně propojený Evropský měsíc fotografie.  Pořadatelům pařížského Měsíce fotografie včele s dlouholetým uměleckým ředitelem Jeanem-Lucem Monterossem se podařilo vytvořit mimořádně významnou sbírku fotografií, zahrnující na dvacet tisíc děl převážně vzniklých v posledním půlstoletí, a otevřít rozsáhlý Evropský dům fotografie. Na druhé straně jejich festival už nemá tak mimořádnou roli, jako tomu bylo v osmdesátých a devadesátých letech, kdy sám organizoval mnohé výstavy, které doslova posouvaly vývoj fotografie. V posledních letech často jenom do svého programu zahrnuje fotografické výstavy, které zrovna probíhají v pařížských muzeích a galeriích. Jestliže se však před deseti lety zdálo, že se zcela dostal do stínu Paris Phota, v posledních ročnících prožívá určitou renesanci a přináší mnoho kvalitních expozic, k nimž vydává i velké katalogy už nejenom ve francouzštině, ale podobně jako v Arles rovněž v angličtině (i Francouzi už začínají chápat, že na dominantním postavení angličtiny nic nezmění a pokud chtějí pořádat skutečně mezinárodní akce, musí ji používat).| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 14. 01. 2011 |

 

underwater swimer 1917

Jeu de Paume, Paříž
28. září 2010 – 06. února 2011
         André Kertész rozehrává svůj největší evropský zápas na „Tenisovém kurtu“ (1) v Paříži

Při návštěvě letošního veletrhu ParisPhoto a pařížského „Měsíce fotografie“ se mi podařilo shlédnout rozsáhlou retrospektivní výstavu André Kertésze ve výstavních prostorách „Jeu de Paume“ v Paříži. Expozici nstalovanou ve dvou patrech zorganizoval kurátor Michel Frizot a Anni-Laure Wanaverbecq ve spolupráci s Maďarským institutem v Paříži a je součástí „Měsíce fotografie“ v Paříži 2010.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 06. 01. 2011 |

 

Zvu Vás na fotografickou výstavu  PICS, která se koná od 7. do 31.
ledna 2011 v Trafo galerii v Praze ve Vysočanech. Vernisáž ve
čtvrtek 6. ledna od 19.00 hodin.

Markéta Dlouhá Márová| Autor: * redakce * | Vydáno dne 06. 01. 2011 |

 

Dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu FRAME 010, která se koná od
6. ledna do 6. února 2011 v Leica Gallery Prague. Slavnostní
vernisáž výstavy bude spojena s vyhlášením vítězů soutěže FRAME a
koná se ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 19 hodin.

Otevírací hodiny galerie a kavárny LGP:

pondělí  – pátek 11 – 20 hodin
sobota – neděle 14 – 20 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu,

Leica Gallery Prague, Školská 28, 110 00 Praha 1
www.lgp.cz| Autor: * redakce * | Vydáno dne 06. 01. 2011 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 03. 01. 2011 |

T V Ů R Č Í F O T O G R A F I E na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě

Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

 

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory. Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě .

**Konzultace se uskuteční – 22. 1. 2011 od 9.00 hodin prezence účastníků v 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 

** Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský, BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 20. 1. 2011 e-mailem (ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)

Bližší informace je možno získat na telefonu 553 684 385 – Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních odpoledních hodinách.

Kurzovní poplatek činí 150,– Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky: 28. 2. 2011 na Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava !!!| Autor: * redakce * | Vydáno dne 27. 12. 2010 |

 

 
 Martin Parr, Dostihy, Durban, Jihoafrická republika,z cyklu Luxus, 2005

Bratislava, listopad 2010

 Když v roce 1991 představil  Evropský dům fotografie z Paříže v pěti bratislavských galeriích přehlídku aktuální fotografické tvorby, asi nikoho nenapadlo, že právě vznikl nový fotografický festival, který si přes minimální rozpočet a nepočetný organizační tým postupně vybuduje významnou pozici mezi desítkami jiných festivalů. O rok později se pořadatelství festivalu ujala malá skupinka organizátorů vedená historikem fotografie a filmu a kurátorem Václavem Mackem. Od začátku si uvědomovali, že bratislavský Měsíc fotografie musí mít nějakou specifičnost. Tou se stal systematický důraz na historickou i současnou fotografii ze střední a východní Evropy, která stojí na okraji pozornosti většiny jiných festivalů. Současně jim však bylo jasné, že festival musí mít i divácká lákadla v podobě výstav slavných hvězd - a také se jim podařilo do slovenské metropole získat velké retrospektivy Duanea Michalse, Sally Mann, Annie Leibovitz, Williama Kleina, Henriho Cartiera-Bressona, Alexandra Rodčenka, Josefa Koudelky, Cecila Beatona, Roberta Doisneaua, Edwarda Burtynského nebo Ansela Adamse. Krůček po krůčku se jim přes mnohé organizačním kolapsy, zaviněné absencí dobrovolných spolupracovníků, podařilo vybudovat festival s mezinárodním renomé, ale také otevřít Středoevropský dům fotografie nebo vydávat nekomerční fotografické časopisy Imago a Fotonoviny. A také spolu s několika desítkami autorů z více než tří desítek zemí realizovat třídílné Dějiny evropské fotografie, jejichž dvousvazková první díl právě vyšel.
Letošní jubilejní ročník probíhal v obzvlášť obtížné situaci, protože dlouholetý hlavní mecenáš, japonská firma Fujifilm, několik měsíců před jeho zahájením své sponzorství zrušila. Bratislavský festival tak měl k dispozici ještě menší zlomek rozpočtů svých daleko bohatších kolegů v Madridu, Arles nebo Moskvě než obvykle. Snížený rozpočet však naštěstí bylo vidět spíše na minimální propagaci v samotné slovenské metropoli než na samotné kvalitě expozic a doprovodných akcí.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 22. 12. 2010 |

 

Obálka anglického vydání knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Birgus, Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století (v anglické verzi Czech Photography of the 20th Century).  Grafická úprava Vladimír a Martin Vimrovi. Překlad do angličtiny Derek a Marzía Patonovi a William McEnchroe. KANT (Karel Kerlický), Praha 2010. 390 stran.

Písať dejiny je veľká zodpovednosť, ak ešte veríme v silu slova, ak sme presvedčení, že nie je jedno, čo napíšeme, ale že kultúra (civilizácia) by bez slova prestala existovať. A teda jeho inflácia znamená devalváciu kultúry.  Niekedy sa mi zdá, že tento postoj sa ocitá v menšine, nie žeby bol úplne odsúdený na vyhynutie, ale predsa je akosi v ústraní.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 22. 12. 2010 |

 

Vážení,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na zahájení výstavy fotografiíJITKA HORÁZNÁ - NEDĚLNÍ ODPOLEDNEv úterý 21. 12. 2010 v 18.00

ATELIÉR JOSEFA SUDKA

Újezd 30, Praha 1.Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 - 18.00. (Zavřeno 24.-26.12.,
31.12., 1.1.)

Výstava se koná díky podpoře finanční skupiny PPF a potrvá do 6. 2.
2011.Jitka Horázná, autorka

Lucie Mlynářová, PPF Art a.s., kurátorka výstavy

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 12. 2010 |