Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

T V Ů R Č Í F O T O G R A F I E na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě

Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

 

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory. Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě .

**Konzultace se uskuteční – 22. 1. 2011 od 9.00 hodin prezence účastníků v 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 

** Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský, BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 20. 1. 2011 e-mailem (ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)

Bližší informace je možno získat na telefonu 553 684 385 – Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních odpoledních hodinách.

Kurzovní poplatek činí 150,– Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky: 28. 2. 2011 na Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava !!!| Autor: * redakce * | Vydáno dne 27. 12. 2010 |

 

 
 Martin Parr, Dostihy, Durban, Jihoafrická republika,z cyklu Luxus, 2005

Bratislava, listopad 2010

 Když v roce 1991 představil  Evropský dům fotografie z Paříže v pěti bratislavských galeriích přehlídku aktuální fotografické tvorby, asi nikoho nenapadlo, že právě vznikl nový fotografický festival, který si přes minimální rozpočet a nepočetný organizační tým postupně vybuduje významnou pozici mezi desítkami jiných festivalů. O rok později se pořadatelství festivalu ujala malá skupinka organizátorů vedená historikem fotografie a filmu a kurátorem Václavem Mackem. Od začátku si uvědomovali, že bratislavský Měsíc fotografie musí mít nějakou specifičnost. Tou se stal systematický důraz na historickou i současnou fotografii ze střední a východní Evropy, která stojí na okraji pozornosti většiny jiných festivalů. Současně jim však bylo jasné, že festival musí mít i divácká lákadla v podobě výstav slavných hvězd - a také se jim podařilo do slovenské metropole získat velké retrospektivy Duanea Michalse, Sally Mann, Annie Leibovitz, Williama Kleina, Henriho Cartiera-Bressona, Alexandra Rodčenka, Josefa Koudelky, Cecila Beatona, Roberta Doisneaua, Edwarda Burtynského nebo Ansela Adamse. Krůček po krůčku se jim přes mnohé organizačním kolapsy, zaviněné absencí dobrovolných spolupracovníků, podařilo vybudovat festival s mezinárodním renomé, ale také otevřít Středoevropský dům fotografie nebo vydávat nekomerční fotografické časopisy Imago a Fotonoviny. A také spolu s několika desítkami autorů z více než tří desítek zemí realizovat třídílné Dějiny evropské fotografie, jejichž dvousvazková první díl právě vyšel.
Letošní jubilejní ročník probíhal v obzvlášť obtížné situaci, protože dlouholetý hlavní mecenáš, japonská firma Fujifilm, několik měsíců před jeho zahájením své sponzorství zrušila. Bratislavský festival tak měl k dispozici ještě menší zlomek rozpočtů svých daleko bohatších kolegů v Madridu, Arles nebo Moskvě než obvykle. Snížený rozpočet však naštěstí bylo vidět spíše na minimální propagaci v samotné slovenské metropoli než na samotné kvalitě expozic a doprovodných akcí.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 22. 12. 2010 |

 

Obálka anglického vydání knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Birgus, Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století (v anglické verzi Czech Photography of the 20th Century).  Grafická úprava Vladimír a Martin Vimrovi. Překlad do angličtiny Derek a Marzía Patonovi a William McEnchroe. KANT (Karel Kerlický), Praha 2010. 390 stran.

Písať dejiny je veľká zodpovednosť, ak ešte veríme v silu slova, ak sme presvedčení, že nie je jedno, čo napíšeme, ale že kultúra (civilizácia) by bez slova prestala existovať. A teda jeho inflácia znamená devalváciu kultúry.  Niekedy sa mi zdá, že tento postoj sa ocitá v menšine, nie žeby bol úplne odsúdený na vyhynutie, ale predsa je akosi v ústraní.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 22. 12. 2010 |

 

Vážení,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na zahájení výstavy fotografiíJITKA HORÁZNÁ - NEDĚLNÍ ODPOLEDNEv úterý 21. 12. 2010 v 18.00

ATELIÉR JOSEFA SUDKA

Újezd 30, Praha 1.Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 - 18.00. (Zavřeno 24.-26.12.,
31.12., 1.1.)

Výstava se koná díky podpoře finanční skupiny PPF a potrvá do 6. 2.
2011.Jitka Horázná, autorka

Lucie Mlynářová, PPF Art a.s., kurátorka výstavy

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 12. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 08. 12. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 12. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 12. 2010 |

Spokojna 15 Gallery of the Academy of Fine Arts in Warsaw requests the pleasure of your company on Wednesday December 1, 2010 at 6 p.m. at the offcial opening of

3rd Warsaw Media Art Biennale 2010

and the post-competition exhibition

Honorary patronage

Minister of Culture and National Heritage RP

His Excellency Jan Sechter, Ambassador of the Czech Republic in Warsaw

Peter Kormúth, Chargé d´affaires a.i. of the Slovak Republic in Poland

Róbert Kiss, His Excellency, the Ambassador of the Republic of Hungary in Warsaw

The Mayor of Warsaw

Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw

www.wbsm.pl| Autor: * redakce * | Vydáno dne 25. 11. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 15. 11. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 15. 11. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 11. 11. 2010 |

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Vás srdečně zvou na otevření výstavy Bez kulis – inscenovaná fotografie | Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie (2. část) ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v 17 hodin. Výstava, kterou zahájí kurátor Aleš Kuneš, bude otevřena do 15. prosince 2010 vždy hodinu před představením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 10. 11. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off festival Bratislava. 2010. pdf

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 02. 11. 2010 |