Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 867 nalezených)

 

Ostrava - Jiří Sigut - BODLÁK SNÍH

 1.červen – vernisáž

V dnešní, tak internacionální a vzájemně poučené výtvarné scéně, by bylo pošetilé stopovat specifické lokální přístupy. Ale kdybychom se snažili v České republice pojmenovat nějaké osobité regionální pojetí fotografie, nabízelo by se v prvé řadě Ostravsko. V regionu na hranicích tří států, ve městě odloučeném od ostatních větších center, které má specifický průmyslový ráz a široké spektrum obyvatel, z nichž mnozí přišli z kulturně a jazykově různorodých oblastí Polska, Slovenska a Čech, se dostávalo fotografickému médiu vždy zvláštní pozornosti. Již od šedesátých let zde působily pozoruhodné osobnosti, z nichž připomeňme alespoň Rudolfa Jandu, Františka Krasla, Bohuslava Růžičku, Petra Sikulu, Miloše Poláška, Vojtěcha Bartka nebo Bořka Sousedíka. Zcela svébytné postavení zde měl v několika posledních desetiletích Viktor Kolář. Zatímco dříve v tomto průmyslovém městě dominovala nebývalá aktivita nejrůznějších fotografických klubů při závodech, pořádání přehlídek a soutěží i fotografické nakladatelství, po roce 1989 iniciativa přesunula na některé jednotlivce, soukromé galerie a školy. Dnešní ostravskou fotografickou scénu formuje řada aktivit oslovujících nejrůznější zájemce o fotografické médium, od vítkovických Fotosetkání, přes workshopy kolem galerie Fiducia nebo Muzea dolu Michal, přes fotografické galerie a několik výstavních síní, kde je často věnován prostor fotografii, až po školy s výukou fotografie. V devadesátých letech zde byla založena Střední uměleckoprůmyslová škola a Střední škola uměleckých řemesel, při Ostravské univerzitě byla založena katedra výtvarné tvorby s fotografickým ateliérem a v nedaleké Opavě vznikl Institut tvůrčí fotografie, kde studovala řada nynějších na Ostravsku aktivních fotografů, pedagogů nebo galeristů.
   
 | Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 20. 07. 2010 |

 

Krakov,beseda s Martinem Parrem

Polská jarní festivalová nabídka je každoročně opravdu pestrá. I když do letošních hlavních dnů VI. Varšavského festivalu umělecké fotografie zasáhl státní smutek po zřícení vládního letadla u Smolenska, o dva týdny později byly krátce po sobě zahájeny fotografické přehlídky v Lodźi a Krakově. Varšavské výstavní prostory letos nabízely především díla mladší generace německých a polských autorů. Jednou z hlavních výstav bylo kurátorsky poněkud rozpačité sledování sentimentální linie v současné německé fotografii, kde byl ze známějších autorů zastoupen Wolfgang Zurbor, ale k vidění byly i samostatné výstavy klasiků polské fotografie Hieronima Neumanna, Piotra Wolyńského, Bogdana Konopka nebo přehlídka současné mladé slovenská fotografie a výstava Nový život, nový dokument autorů z Čech, Slovenska a Maďarska, které už byly představeny mimo jiné minulý rok na Prague Biennale.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 20. 07. 2010 |

 

Jiří Křenek-Městečka

Užívání flešového světla v dokumentární fotografii bylo typické spíše pro americké prostředí, kde byl blesk ve spojení se středoformátovým přístrojem dlouho vyžadován v novinářské praxi. V evropském a ještě více v českém prostředí dlouho dominovalo respektování daného osvětlení. Fotografie si ponechávaly atmosféru daného místa a fotograf tím současně prokazoval takt k situaci, do které nechtěl svou činností příliš zasahovat. Tvrdé a plošné světlo blesku umístěného na těle fotoaparátu odporovalo dobovým přístupům k fotografii, ale v minimálním užití zábleskového světla v momentní fotografii se projevovaly i tehdejší hospodářské podmínky socialistického Československa, kdy bylo drahé vybavení ze zahraničí pro většinu fotografů obtížně dostupné.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 20. 07. 2010 |

 

 Jasanský - Polák - pohled do instalace


7. 3. – 9. 5. 2010
Lukáš Jasanský / Martin Polák: 10 000 chlapi, Galerie U  Bílého jednorožce, Klatovy

Lukáš Jasanský a Martin Polák začali tvořit autorskou dvojici už na střední škole, ale cíleně od roku 1986, tedy v době, kdy společná signatura nebyla v českém prostředí ještě zdaleka tak obvyklá, jak je tomu nyní. Stejně tak nebylo příliš časté, aby byli fotograficky pracující autoři zařazováni do „nefotografických“ výstav. Od druhé poloviny osmdesátých let vytváří tato dvojice konceptuálně definované série, kde je patrná „důsledná práce s banalitou a jemná poťouchlost“ (Pavel Vančát). Jejich díla se obracela ke kontextu konceptuálního uvažování a instalací, ale stejně tak těžila ze zažitých fotografických postupů a ironicky se strefovala do kánonů fotografie architektury a památek, klišé reportáže, abstrakce i krajiny.
V dnes již klasickém souboru Pragensie (1986–1990) pořizovali s chladným odstupem záběry běžné zástavby Prahy, pohledy na neurální místa, která dosud stála stranou zájmu fotografů a která na fotografiích z tohoto města běžně nenajdeme. Objevovali zvláštní poetiku banálních míst, nepatřičných průhledů a nezajímavých dominant. Tedy to, co je z Prahy architektonicky nepodstatné, dosud nefotografované, nudné a …provokující. Co ale čpělo typickým pocitem, nebylo ani výtvarné, ani kritické, jednoznačné, ale současně bylo výstižným popisem tehdejší reálné situace. Důsledně se vyhýbali lidem, dějovým situacím nebo jednoznačným konfrontacím. V rozměrných velkoformátových a až na výjimky černobílých  zvětšeninách akcentovali fotograficky řemeslnou preciznost, ostrost a věcnost vidění, ale oproti „vyprázdněným uličním fotografiím“ Thomase Strutha z konce sedmdesátých let nahradili objektivizující odstup ironickým podtextem, sledováním „nálady doby“ a rozhovorem s klišé fotografického řemesla - pohlednicovou a turistickou fotografií. V obdobné myšlenkové linii se nesly i jejich další projekty: Krajiny-Zemská fotografie (1998-2000), Z Petrohradu (1999), Ignác-Památkářská fotografie (1996-2002), kde svůj výrazový rejstřík rozšiřují o „piktorialistickou“ neostrost, nebo cyklus Vesnice (2000-2002). Na výstavě fotografií v Galerii Václava Špály v Praze v roce 1999 příznačně představili fotografie instalací svých předchozích výstav.
Vykloubení obvyklých očekávání a přepodstatňování vizuálních kánonů je společné i dalším projektům. Druhá část tvorby se odvíjí v různých úrovních vstupu do obrazu, od drobných zásahů, jak je tomu například v cyklech Vtipy (1990-1991), Fluxus (1990), Abstrakce (1994-1995), Příroda (1994-1995), až po složitá aranžování v souborech Staré aranžmá (1986) a Nové aranžmá (1986-1988).
Všechny cykly slučuje práce s neurčitostí, otevřenou informací, v různé míře je zde rozvíjena poetika trapnosti, na přelomu osmdesátých a devadesátých let tak rozšířená; připomeňme jen „tajnou organizaci“ B.K.S., Sklep nebo Dekadentní divadlo Beruška. Jejich jedinečný význam pro české prostředí spočívá v tom, že jako první přinášeli do zdejšího myšlenkového klimatu myšlenky nové topografie, ať už si tyto souvislosti uvědomovali nebo ne. Ironickým napadáním zažitých postupů učili uvažovat o fotografii jinak, než zde bylo obvyklé.
Tvorba pod signaturou Jasanský-Polák je známa především výše zmíněnými cykly. A Právě na pozadí toho, co v Klatovech vystaveno není, vyniká specifičnost tamější výstavy. Oba autoři se v rozhovoru vyjádřili, že jako společné téma souborů v Klatovech vnímají spojující linku nedokončenosti. Já bych ještě přidal prvky seriality a procesuálnosti. Zatímco na své poslední výstavě ve Wannieck Gallery v Brně Lukáš Jasanský a Martin Polák představili právě dokončený cyklus Jan Merta (2009), pro klatovskou přehlídku vybral kurátor výstavy Pavel Vančát tři doposud málo známé či zcela neznámé cykly, které soustředěně pracují především s prvky seriality, repetitivního opakování shodných prvků a z různých úhlů také tématizují procesuálnost tvorby, času, života…. Nejblíže tedy mají k už několikrát představenému cyklu Kuranda (1998), kde v rozsáhlé sérii Lukáš Jasanský s Martinem Polákem fotografovali výskyt korejských a částečně i japonských automobilů na pražských ulicích. Ale obdobné principy jsou přítomen i ve většině ostatních cyklů této dvojice, od početnosti veškerých souborů, neustálé opakování i posun významů vedoucí až ke znudění.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 20. 07. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 07. 2010 |

 

 DARKNESSES FOR LIGHT
- CZECH PHOTOGRAPHY TODAY - SHISEIDO GALLERY GINZA
(19. 6. - 8.8. 2010)

 
DESET ČESKÝCH FOTOGRAFŮ SE PŘEDSTAVUJE V PRESTIŽNÍ SHISEIDO GALLERY NA TOKIJSKÉ GINZE
Dosud největší projekt české fotografie na japonském území uskutečněný v úzké spolupráci slavné Shiseido Gallery s Českým centrem Tokio byl zahájen v pátek 18.6. vernisáží, jíž se kromě prezidenta a nejvyšších představitelů mezinárodně věhlasné kosmetické firmy SHISEIDO Co., Ltd., a za velké pozornosti sdělovacích prostředků zúčastnil také velvyslanec České republiky v Japonsku Jaromír Novotný a ředitel Českého centra Tokio Petr Holý. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog, který současně představuje první ucelenější pojednání o české fotografii na japonském trhu.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 23. 06. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výstavy 22. 6. 2010 v 17 hodin. Café Amadeus, Václavské náměstí 3 Olomouc.

Úvodní slovo pronese Jindřich Štreit.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 18. 06. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavují: Vladimír Birgus, Václav Jirásek, Antonín Kratochvíl, Michal Macků, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Rudo Prekop, Tono Stano, Jindřich Štreit, Tereza Vlčková

Shiseido Gallery, 8-8-3 Ginza, Tokio. 19. 6. – 8. 8. 2010. Vernisáž 18. 6. 2010 od 17 hodin. Přednášky Vladimíra Birguse a Ivana Pinkavy 20. 6. 2010 od 15 do 17 hod. K výstavě vychází japonsko-anglický katalog o 100 stranách.
http://www.shiseido.co.jp/e/gallery
 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 18. 06. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madony / Madonnas / 1999
Mechanické corpusy / Mechanical Corpuses / 1997
Černé corpusy / Black Corpuses / 2001
Memory / 2009


Katalog vydaly pro 10. ročník česko-slovenského semináře Kognice a umělý život X
(31. 5. –4. 6. 2010, hotel Sepetná, Ostravice)

Ústav informatiky a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké
fakult y Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
This catalog was published on the occasion of the 10th Czecho-Slovak Workshop
on Cognition and Artif icial Life X (May 31 – June 4, 2010, Sepetná hotel, Ostravice)
by the Institute of Computer Science and Institute of Creative Photography,
Facult y of Philosophy and Science, Silesian University in Opava,
Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava

P A V E L M Á R A

narozen 20. října 1951 v Praze / born October 20, 1951 in Prague
studia
1967–1971 Střední průmyslová škola grafická v Praze, obor užitá fotografie
1971–1975 FAMU Praha, obor kamera
1976–1981 FAMU Praha, obor fotografie
pedagogická činnost
1995–1996 FAMU Praha, katedra fotografie
V současnosti je docentem na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde učí od roku 1996


1967–1971 Secondary Graphic School Prague, specialization Applied Photography
1971–1975 Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague, Department of Cinematography
1976–1981 Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague, Department of Photography
teaching activities
1995–1996 Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague, Department of Photography
Presently works as Associate Professor at the Institute of Creative Photography, Faculty of Philosophy
and Science, Silesian University in Opava, where he‘s been teaching since 1996
www.pavelmara.cz| Autor: * redakce * | Vydáno dne 08. 06. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 06. 2010 |

 

Dušan Kochol, z cyklu An Eye of Providence, 2009
 

Brno, Divadlo Reduta – Národní divadlo Brno, 1. 4. – 2. 5.; Praha, Galerie GAMU, 4. 5. – 11. 6.; Oxford, University of Oxford, Linacre College, 19. 5. - 20. 6. 2010.

Jaká byla česká fotografie před 20 lety? V Československu naplňovala krátce po listopadu 1989 hlavně hlad po domácích reportérských aktualitách a po světě se mohla (vlivem probuzeného zájmu o stav věcí za železnou oponou) „vyhřívat“ s nejrůznějšími nápady. Převládala inscenovaná fotografie, která však měla svůj zenit již za sebou. V prvním plánu úvah se médium té doby jeví – technicky vzato – celkem odlišné od stavu dnešního. Většina printů mohla být tehdy černobílá, některé s náročnými rukodílnými a řemeslně složitými zásahy do pozitivu či negativu. Všechny vzniklé analogovou cestou (první verze Adobe Photoshopu (1.0) vyšla rovněž před 20 lety pro Mac OS, ale praktické využití ve volné tvorbě se u nás projeví s mnohaletým skluzem). Jiné byly také skromné realizace, adjustace a instalace. Jediná možnost vysokoškolského studia fotografie byla ukotvena na pražské FAMU, od roku 1975 samostatně.
 Vznik Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (zkráceně ITF) znamenal – bez přehánění – důležitý impulz pro uchazeče, kteří v předchozí politické periodě neměli nejmenší šanci se vtěsnat do uzoučkého výběru několika posluchačů katedry fotografie FAMU. ITF se otevřel do regionů, stala se místem setkávání a komunikace fotografů z celé republiky. Postupem času přerostl (také díky své strategické poloze na hranicích mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem) do významné části středoevropského prostoru. V současnosti zde studuje kolem 200 posluchačů bakalářského, magisterského i doktorandského programu (je největším z českých vysokoškolských pracovišť se samostatnou výukou fotografie). Přes tento, pro české umělecké školy rozhodně neobvyklý status může být do bakalářského programu po dvoukolových přijímacích zkouškách přijat zhruba každý devátý zájemce.| Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 03. 06. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Pecka
a Nadace českého výtvarného umění / the Czech Fine Arts Foundation
Vás srdečně zvou na zahájení výstavy / invite you to the opening of the exhibition
v úterý 1. června 2010 od 19. hodin ve výstavní síni Mánes /
on Tuesday, 1st June, 2010, at 7 p.m. at the Mánes Exhibition Hall
úvodní slovo / introductory word by Vladimír Birgus, hudba / live music by Jan Budar and Eliščin band
výstava potrvá do 30. června 2010, otevřeno denně mimo pondělí 10—18 hodin /
the exhibition is open 10 a.m. — 6 p.m. daily except Mondays until 30th June, 2010
MOSCOW
NIGHTS
ANTONIN
KRATOCHVIL| Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 06. 2010 |

 

 

Národní památkový ústav ÚOP Plzeň zámek Kozel - jízdárna

Vás srdečně zve na výstavu fotografií Václava Podestáta.

Výstavu uvede ve středu 26. 5. 2010 v 17 hodin Vladimír Birgus.

Výstava probíhá ve denech 3. 4. 2010 - 30. 6. 2010

Otevřeno: duben: soboty a neděle 9 - 16 hodin.

Květen úterý až neděle 9 - 16 hodin.

Červen úterý až neděle 9 - 17 hodin.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 14. 05. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ke stažení zde| Autor: * redakce * | Vydáno dne 11. 05. 2010 |

 

Helena Lukasová, z cyklu Memento

 Memento, tak zněl název fotografické výstavy, která skončila 7.3. 2010 v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě v Praze. Autorkou série je Helena Lukasová, fotografka českého původu žijící v USA, dcera fotografa Jana Lukase. Výstavu zrealizoval kurátor Pavel Lagner za pomoci zřizovatele PPF Art.
 Helena Lukasová prezentuje fotografie, které jsou doslova mementem. Její výstava je vizuální elegií, která vzpomíná na životy dvou sester a dokumentuje to, co zůstalo post mortem. Vidíme zde půvabnou směs pozůstatků, jako například kousky šatů a krojů, obuv, obsahy schovaných krabic, umělecké artefakty, ale například i osobní poznámky, diáře, vizitky, staré fotografie.  To všechno zachyceno v originálním prostředí, kde původně majitelky žily (Florida a Itálie).
 Prostřednictvím těchto materiálních pozůstatků a v nich obsažených vzpomínek jako bychom nahlíželi do minulosti. Jsou to ta mementa, která žijí dále díky autorčinu uměleckému záznamu. Vizuální poetika Heleny Lukasové umožňuje těmto předmětům vyprávět a zaroveň nás dojímá. Vyfotografované předměty, oduševnělé metaforou, symbolem a obrazem, komplexně a úspěšně výjadřují ideu pamatování substancí věcí.
 Výstava se skládá z 27 barevných fotografií v rozměru 35,5 x 23,5cm, které jsou zapaspartovány do černých krabic beze skel. Tyto krabice, jakási mělčí diorámata, vtáhnou diváka dovnitř, z přítomnosti do minulosti, z povrchu do idejí. V opačném směru k nám vystupuje z temnot krabic plastičnost předmětů díky matnému tisku s jeho sytými inkoustovými barvami. Jemné lyrické přechody inkoustů perfektně vystihují pastelovou paletu kolekce dávné módy.
 Stylizace a kompozice jakoby umožňovaly cestování v čase prostřednictvím věcí. Zátiší jsou surreálně elegantní a emotivní a zároveň snadno čitelná díky svým jednoduchým kompozicím.
 Prezentace vytváří svou specifickou zvláštností velmi intimní dojem. Fotografie jsou vystavovány bez názvů a popisek. Jediná slova, která najdeme na zdí, jsou ručně psaná - stopy autorky samé. Jsou tu překlady slov a vět, které vidíme v originálním jazyce na fotografiích. Také čteme dva podepsané listy papíru, jež označují dvě části výstavy, každá z nich je věnována jedné ze sester - „La Magia v 19 krabicích (černých), v červnu 2006“ a „Atlantis v 8 krabicích, v roce 2007 a 2008“. Na první pohled se tento osobní prvek může zdát provizorní, ale svým akcentem na jazyk vzpomínání je v souladu s celkovým konceptem výstavy. 
 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 10. 05. 2010 |