Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 887 nalezených)

 

Festival tvůrčí fotografie jihočeských fotografů

Otevření fotofestivalu v sobotu 30. 10. 2010 ve 14 hod. v Solnici, Česká 66, České Budějovice
Součástí otevření bude i výtvarný „výlov“ galerií z šedi města. (Studenti scénické a výstavní tvorby SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově)


Galerie Solnice
Česká 66, České Budějovice
Jan Tabery a přátelé
Da Kine /də ˈkaɪn/
Havajský výraz „Da Kine“ může znamenat naprosto cokoli. Na Havaji se používá tak často, že cizinec většinou ani nemá šanci porozumět. Proto i stejný název pro tuto živelnou výstavu, kde budou fotografie z cesty za surfařským rájem a věci mých přátel, kteří mají podobný pohled na svět jako já. Umělecká hodnota je nejasná. Jasným cílem však je setkání stejně smýšlejících lidí, kteří tvoří, rádi se baví a milují život. Aloha nui!
Vernisáž: 30. 10. 2010 ve 14 hod.
30. 10. – 15. 12. 2010
Otevřeno: po–so 11–18 hod. Výstava je otevírána na vyžádání na baru klubu Solnice.
Dramaturg galerie: Miro Švolík| Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 10. 2010 |

 

Roman Vondrouš, Fragmenty z pražské metropole, Grant Prahy

Mezi vítězi 16. ročníku soutěže Czech Press Photo je řada současných studentů ITF FPF SU v Opavě. Grant Prahy ve výši 120 000 Kč, 2. cenu v kategorii  Příroda a životní prostředí a 3. cenu v kategorii Umění a zábava získal student 4. ročníku a fotoreportér ČTK Roman Vondrouš, 1. cena v kategorii Každodenní život byla udělena studentovi 5. ročníku a fotoreportérovi Hospodářských novin Liboru Fojtíkovi, 1. cenu v kategorii Portrét obdržel student 3. ročníku Jiří Doležel. Mezi oceněnými je i řada dalších studentů (Martin Wágner – 3. cena v kategorii Reportáž, Barbora a Radim Žůrkovi – 3. cena v Přírodě a životním prostředí, Milan Bureš – čestné uznání v Umění a zábavě, Milan Bureš a Matěj Švadlena – Canon Junior Awards) a nedávných absolventů ITF (Jan Rasch – 1. cena v kategorii Umění a zábava, Jiří Žižka – 3. cena v kategorii Každodenní život).
Soutěže se zúčastnilo 299 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 4236 fotografií.
Mezinárodní porota zasedala ve dnech 8. - 10. října 2010 v tomto složení:
Daphné Angles - obrazová redaktorka The New York Times, USA/Francie, Mladen Antonov -  šéfredaktor AFP foto, Francie, Vladimír Birgus - pedagog, historik, kurátor, fotograf, Česká republika, Kate Edwards - obrazová redaktorka  The Guardian, Velká Británie, Eugen Gindl - novinář, dramatik, scénárista, Slovensko, Péter Korniss  - fotograf, kurátor, Maďarsko, Marian Pauer - publicista, kurátor, pedagog, Slovensko,  Andrej Reiser  - fotograf,  Česká republika, Ariana Rinaldo - fotoeditorka, konzultantka a kurátorka, šéfredaktorka Ojodepez, Itálie a Španělsko, Cvetan Tomcev - novinář, pedagog, ředitel soutěže Bulgarian Press Photo, Bulharsko, Antonello Zappadu - fotograf pro ANSA, AP, Unitá aj., Itálie.
Mezinárodní porota udělila hlavní cenu - titul FOTOGRAFIE ROKU - a v 8 kategoriích udělila 8 prvních, 8 druhých a 8 třetích cen s finančním ohodnocením a 9 čestných uznání. Udělila i Cenu UNHCR a 8 cen pro mladé fotografy do 25 let CANON JUNIOR AWARDS.


 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 19. 10. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 10. 2010 |

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 09. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 09. 2010 |
 

 andrej lojan nevsedna vsednost

 Občianske združenie PHOS (Photography of Society – Fotografia očami spoločnosti) vzniklo na základe myšlienky štyroch fotografov (Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara, Matúša Zajaca) a teoretika umenia (Mgr. Mariána Paukova, PhD.) s cieľom zviditeľnenia dokumentárnej fotografie nesúcej humánne posolstvo o človeku i vyjadrujúcej názor na sociálne otázky spoločnosti. V rámci združenia pomáha túto ideu ďalej rozvíjať aj absolventka Európskych kultúrnych štúdií (Ivana Pástorová). Svojou tvorbou búrajú pomyselné hranice spoločenskej obmedzenosti – náboženskej, politickej či ideologickej a tým sa rovnako dotýkajú každej ľudskej bytosti.
Zmyslom výpovednej hodnoty tvorby fotografov tohto združenia v podobe dokumentárnych fotografií je spustenie procesu asociácie predstáv a pocitov, ktorých výsledkom je krása výrazu, nie pôsobenie na prvotné vnímanie vyusťujúce iba do formálnej krásy. Pretože aj umenie disponuje mnohorakosťou tvárí a podôb, ale stále sa jedná o výraz života.
Svojou prácou sa títo fotografi snažia hľadať vnútornú podstatu života, pojednávať o veciach, ktoré sa nachádzajú za vonkajším obrazom sveta, vyjadrovať myšlienky i pocity človeka pri rozhodnom komponovaní foriem. A to všetko v duchu bressonovskej tradície rozhodujúceho okamihu – v zlomku sekundy rozihrať rozrozprávanie ľudského príbehu, kedy v jedinom momente sa zastavia prvky pohybu v obraze prítomnosti, ktorý v sebe prepája aj skúsenosť z minulosti s očakávaním v budúcnosti. Podľa Bressona ide o odhalenie hodnoty – podstaty udalosti – skutočnosti v jednotnej súhre s vyjadrovacími prostriedkami, ktoré splynú v dokonalosť výrazu momentu.
V ich prípade však nejde o krok dozadu za úlomkami napodobňovania tejto tradície, ale vždy o smerovanie vpred pri rozhodnom tvorivom vnímaní, pociťovaní, pozorovaní a hľadaní nových foriem, námetov, príbehov nesúcich humánne posolstvo o človeku, o jeho myšlienkovom i pocitovom svete. Každý z týchto autorov vyniká v jemu osobitnom spôsobe vyjadrovania, spája ich však niť dotýkania sa aj spoločných tém ako napríklad tradícia viery v rôznych podobách, uhloch pohľadu, ale i zobrazovanie kontrastov veľkomiest, protikladov sveta vonkajšieho a vnútorného, ktorý je v nás. Títo fotografi sa nesnažia spoločenské normy ničiť, iba ukazujú nový pohľad na skutočnosti, v spleti príbehov ľudských osudov strhávajú závoj, ktorý bráni uvedomovať si to, čo nie je možné vidieť priamo.

(Ivana Pástorová, hovorca združenia PHOS)
Manifest občianskeho združenia PHOS:

Fotografia rozhodného umenia
1. Vnímame vnútro pod viditeľným povrchom.
Reflektujeme Adornovu a Horkheimerovu výpoveď, že „medzi vnútrom a vonkajškom je priepasť, ktorú musí subjekt premostiť na vlastné nebezpečenstvo”. V mori oslepujúceho používania pseudofarebnosti rehabilitujeme intenzitu čiernobielej a emocionalitu farebnej fotografie.
2. Znamená to: chceme vidieť veci v duchu Le Moment Décisif. Svojou tvorbou by sme chceli vzdať hold Henri Cartierovi - Bressonovi a ďalším zakladateľom princípu rozhodného umenia.
3. Aj príklon k estetike Magnum je pre nás len momentom v procese – robiť veci Rozhodne. Rozhodne. Rozhodne.
4. Najmä nám ide o nekonečnosť krajiny ľudských tvári a tváre ľudských krajín – o ich MAGMU.
5. Ide nám o ľudskú emocionalitu v humánnom duchu.
6. Základom našej práce je dôsledné a rozhodné pociťovanie. Vnímanie. Pozorovanie.
7. Vo fotografii je všetko dôsledkom vedomých alebo nevedomých rozhodnutí.
8. Nechceme preklínať tmu, ale zažíhať svetlo, a to v priamom fotografickom a v umeleckom, ale aj v prenesenom zmysle slova. Nejde nám o postoj „proti” niečomu, ale vždy za niečo.
9. Naša priezračnosť oslovuje a povzbudzuje priezračnosť v ľuďoch.
10. Nedopísanosť desiateho bodu je našou formou otvorenosti pre spoluprácu s inými druhmi klasického aj neklasického umenia.

(Mgr. Marián Paukov, PhD., teoretik združenia PHOS)
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 |


 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 10. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 09. 09. 2010 |

 

 

Jestliže loňský 40. ročník nejstaršího fotografického festivalu v Arles byl přijat s téměř všeobecným nadšením, letos se při některých večerních projekcích v Antickém divadle po mnoha letech opět pískalo. Ne, že by mezi výstavami nebylo dost těch skutečně kvalitních a objevných, ale bylo tentokrát bylo hodně i takových, které vyvolávaly otázky, proč zrovna ony se dostaly na jednu z nejprestižnějších fotografických přehlídek světa.
Na minulém ročníku se ještě ekonomická krize vůbec neprojevila. Arleský festival měl obvyklý rozpočet ve výši kolem stovky miliónů korun (tedy skoro třicetkrát vyšší než Měsíc fotografie v Bratislavě), hemžilo se to na něm hvězdami a přilákal dosud rekordní počet 72 tisíc návštěvníků. Dominovaly na něm výstavy, které vybrala pozvaná hlavní kurátorka Nan Goldinová s pramálo optimistickými, ale až na malé výjimky velmi silnými otevřenými osobními výpověďmi různých představitelů dokumentární a portrétní fotografie.
 | Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 09. 09. 2010 |

 

 Alex ten Napel, Sander and Morris

Perhaps none of the previous years of the Lodz festival had such a strong, high-quality and compact exhibit programme like this year’s did.  It ran throughout May in a gigantic, industrial space, a former textile factory, and in many museums, galleries and cafés in the centre of Poland’s second-largest city.  Its organisers, led by director, Krzysztof Candrowicz, placed primary focus this year on the frequent theme:  love.  However, they showed this theme as exceptionally broad and multi-layered, distant from common romantic stereotypes.

Candrowicz together with two foreign curators, Peggy Sue Amison from Ireland and Christoph Tannert from Germany, selected mainly exhibits of modern documentaries and portrait photography, whose authors often displayed photos of themselves and their relationships to people close to them.  However, they did include in the main programme several exhibits of arranged (staged), conceptual and computer-manipulated photos.  Only a smaller portion of the works culminated in clear optimism.  Among these were, for example, simply-composed, but visually very moving, photographs of seemingly banal moments from the life of a middle-class family from the USA.  American, Doug DuBois, created this after twenty years of photographing his parents and siblings. His compatriot, Lydia Panas, presented exceptionally suggestive family portraits taken in nature.  Dutchman, Alex ten Napel, created effective, but somewhat superficial, portraits of men of many races and nationalities in the style of classic Madonnas.  The men hold small children in their arms while they stand waist-deep in water, which was not only a moving compositional element, but also a symbol of cleanliness and unity with nature.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 31. 08. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darkness for Light. Czech Photography Today.
Shiseido Gallery, Tokyo, June 16 – August 8, 2010.
Photographers Vladimír Birgus, Václav Jirásek, Antonín Kratochvíl, Michal Macků, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Rudo Prekop, Tono Stano, Jindřich Štreit, Tereza Vlčková. Curators: Keiko Toyoda and Yu Iseki.  Catalogue in Japanese and English, 104 pages, praface by Helena Koenigsmarková, text by Vladimír Argus and  Kotaro Iizawa.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 31. 08. 2010 |

 

Shiseido Gallery na Ginze v Tokiu, foto Ivan Pinkava

Darkness for Light – Czech Photography Today, Tokio, Shiseido Gallery, 19. 6. – 8. 8. 2010. Vystavující: Vladimír Birgus, Michal Macků, Václav Jirásek, Antonín Kratochvíl, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Rudo Prekop, Tono Stano, Jindřich Štreit, Tereza Vlčková. Japonsko – anglický katalog,  úvod Helena Koenigsmarková,  texty Vladimír Birgus a Kotaro Iizawa. 104 stran.
Výstava Darkness for Light – Czech Photography Today pro mne byla skutečným překvapením, nebojím se to přiznat. Překvapila mne natolik, že ačkoli jsem měl v úmyslu napsat o ní minulý týden hned po její návštěvě, nakonec jsem se přeci jen rozhodl, dopřát svým myšlenkám trochu času, aby se mi v hlavě poněkud srovnaly, než se pokusím o její objektivní zhodnocení. S vědomím rizika, že budu nařčen z toho, že jsem se nechal unášet city, musím konstatovat, že je to pravděpodobně nejlepší skupinová výstava fotografií, kterou jsem letos shlédl, a pakliže nevíte o české fotografii zhola nic (což je právě můj případ), má přehlídka v Shiseido Gallery přímo v centru hlavní tokijské třídy Ginza šanci vás osvítit.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 31. 08. 2010 |