Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 11. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 11. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 11. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anna Matuszna, Eva Malúšová, Justyna Pasirkiewicz, Magdalena Sokalska,Silvia Senčeková, Yoshimi Yokoyama

Šestice studentek Institutu tvůrčí fotografie si pro svojí společnou výstavu zvolila téma z nejzákladnějších – žena. Téma tak široké, že diversita přístupů k němu je takřka bezbřehá. Přesto jsou všechny soubory navzájem kompaktní a zdá se, že autorky hovoří podobným jazykem. Nenajdeme zde fotografie klasických uměleckých aktů, ale ani genderové sociologizování. Jakési obnažování intimních světů, ať samotných fotografek nebo jejich blízkých, se tu děje velmi jemně a v náznacích. Troufám si tvrdit, že ani jedna z autorek by neuměla a ani nechtěla odpovědět na otázku, co přesně chtěla svým souborem sdělit. Ale právě díky oné částečně neuchopitelné křehkosti, je výsledná vypovídající hodnota pro diváka nemalá.

Jonáš Richter

Brno, kavárna FALK, Gorkého 12, 26. 10. — 26. 11. 2010

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 11. 2010 |

 

Festival tvůrčí fotografie jihočeských fotografů

Otevření fotofestivalu v sobotu 30. 10. 2010 ve 14 hod. v Solnici, Česká 66, České Budějovice
Součástí otevření bude i výtvarný „výlov“ galerií z šedi města. (Studenti scénické a výstavní tvorby SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově)


Galerie Solnice
Česká 66, České Budějovice
Jan Tabery a přátelé
Da Kine /də ˈkaɪn/
Havajský výraz „Da Kine“ může znamenat naprosto cokoli. Na Havaji se používá tak často, že cizinec většinou ani nemá šanci porozumět. Proto i stejný název pro tuto živelnou výstavu, kde budou fotografie z cesty za surfařským rájem a věci mých přátel, kteří mají podobný pohled na svět jako já. Umělecká hodnota je nejasná. Jasným cílem však je setkání stejně smýšlejících lidí, kteří tvoří, rádi se baví a milují život. Aloha nui!
Vernisáž: 30. 10. 2010 ve 14 hod.
30. 10. – 15. 12. 2010
Otevřeno: po–so 11–18 hod. Výstava je otevírána na vyžádání na baru klubu Solnice.
Dramaturg galerie: Miro Švolík| Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 10. 2010 |

 

Roman Vondrouš, Fragmenty z pražské metropole, Grant Prahy

Mezi vítězi 16. ročníku soutěže Czech Press Photo je řada současných studentů ITF FPF SU v Opavě. Grant Prahy ve výši 120 000 Kč, 2. cenu v kategorii  Příroda a životní prostředí a 3. cenu v kategorii Umění a zábava získal student 4. ročníku a fotoreportér ČTK Roman Vondrouš, 1. cena v kategorii Každodenní život byla udělena studentovi 5. ročníku a fotoreportérovi Hospodářských novin Liboru Fojtíkovi, 1. cenu v kategorii Portrét obdržel student 3. ročníku Jiří Doležel. Mezi oceněnými je i řada dalších studentů (Martin Wágner – 3. cena v kategorii Reportáž, Barbora a Radim Žůrkovi – 3. cena v Přírodě a životním prostředí, Milan Bureš – čestné uznání v Umění a zábavě, Milan Bureš a Matěj Švadlena – Canon Junior Awards) a nedávných absolventů ITF (Jan Rasch – 1. cena v kategorii Umění a zábava, Jiří Žižka – 3. cena v kategorii Každodenní život).
Soutěže se zúčastnilo 299 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 4236 fotografií.
Mezinárodní porota zasedala ve dnech 8. - 10. října 2010 v tomto složení:
Daphné Angles - obrazová redaktorka The New York Times, USA/Francie, Mladen Antonov -  šéfredaktor AFP foto, Francie, Vladimír Birgus - pedagog, historik, kurátor, fotograf, Česká republika, Kate Edwards - obrazová redaktorka  The Guardian, Velká Británie, Eugen Gindl - novinář, dramatik, scénárista, Slovensko, Péter Korniss  - fotograf, kurátor, Maďarsko, Marian Pauer - publicista, kurátor, pedagog, Slovensko,  Andrej Reiser  - fotograf,  Česká republika, Ariana Rinaldo - fotoeditorka, konzultantka a kurátorka, šéfredaktorka Ojodepez, Itálie a Španělsko, Cvetan Tomcev - novinář, pedagog, ředitel soutěže Bulgarian Press Photo, Bulharsko, Antonello Zappadu - fotograf pro ANSA, AP, Unitá aj., Itálie.
Mezinárodní porota udělila hlavní cenu - titul FOTOGRAFIE ROKU - a v 8 kategoriích udělila 8 prvních, 8 druhých a 8 třetích cen s finančním ohodnocením a 9 čestných uznání. Udělila i Cenu UNHCR a 8 cen pro mladé fotografy do 25 let CANON JUNIOR AWARDS.


 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 19. 10. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 10. 2010 |

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 09. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 09. 2010 |
 

 andrej lojan nevsedna vsednost

 Občianske združenie PHOS (Photography of Society – Fotografia očami spoločnosti) vzniklo na základe myšlienky štyroch fotografov (Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara, Matúša Zajaca) a teoretika umenia (Mgr. Mariána Paukova, PhD.) s cieľom zviditeľnenia dokumentárnej fotografie nesúcej humánne posolstvo o človeku i vyjadrujúcej názor na sociálne otázky spoločnosti. V rámci združenia pomáha túto ideu ďalej rozvíjať aj absolventka Európskych kultúrnych štúdií (Ivana Pástorová). Svojou tvorbou búrajú pomyselné hranice spoločenskej obmedzenosti – náboženskej, politickej či ideologickej a tým sa rovnako dotýkajú každej ľudskej bytosti.
Zmyslom výpovednej hodnoty tvorby fotografov tohto združenia v podobe dokumentárnych fotografií je spustenie procesu asociácie predstáv a pocitov, ktorých výsledkom je krása výrazu, nie pôsobenie na prvotné vnímanie vyusťujúce iba do formálnej krásy. Pretože aj umenie disponuje mnohorakosťou tvárí a podôb, ale stále sa jedná o výraz života.
Svojou prácou sa títo fotografi snažia hľadať vnútornú podstatu života, pojednávať o veciach, ktoré sa nachádzajú za vonkajším obrazom sveta, vyjadrovať myšlienky i pocity človeka pri rozhodnom komponovaní foriem. A to všetko v duchu bressonovskej tradície rozhodujúceho okamihu – v zlomku sekundy rozihrať rozrozprávanie ľudského príbehu, kedy v jedinom momente sa zastavia prvky pohybu v obraze prítomnosti, ktorý v sebe prepája aj skúsenosť z minulosti s očakávaním v budúcnosti. Podľa Bressona ide o odhalenie hodnoty – podstaty udalosti – skutočnosti v jednotnej súhre s vyjadrovacími prostriedkami, ktoré splynú v dokonalosť výrazu momentu.
V ich prípade však nejde o krok dozadu za úlomkami napodobňovania tejto tradície, ale vždy o smerovanie vpred pri rozhodnom tvorivom vnímaní, pociťovaní, pozorovaní a hľadaní nových foriem, námetov, príbehov nesúcich humánne posolstvo o človeku, o jeho myšlienkovom i pocitovom svete. Každý z týchto autorov vyniká v jemu osobitnom spôsobe vyjadrovania, spája ich však niť dotýkania sa aj spoločných tém ako napríklad tradícia viery v rôznych podobách, uhloch pohľadu, ale i zobrazovanie kontrastov veľkomiest, protikladov sveta vonkajšieho a vnútorného, ktorý je v nás. Títo fotografi sa nesnažia spoločenské normy ničiť, iba ukazujú nový pohľad na skutočnosti, v spleti príbehov ľudských osudov strhávajú závoj, ktorý bráni uvedomovať si to, čo nie je možné vidieť priamo.

(Ivana Pástorová, hovorca združenia PHOS)
Manifest občianskeho združenia PHOS:

Fotografia rozhodného umenia
1. Vnímame vnútro pod viditeľným povrchom.
Reflektujeme Adornovu a Horkheimerovu výpoveď, že „medzi vnútrom a vonkajškom je priepasť, ktorú musí subjekt premostiť na vlastné nebezpečenstvo”. V mori oslepujúceho používania pseudofarebnosti rehabilitujeme intenzitu čiernobielej a emocionalitu farebnej fotografie.
2. Znamená to: chceme vidieť veci v duchu Le Moment Décisif. Svojou tvorbou by sme chceli vzdať hold Henri Cartierovi - Bressonovi a ďalším zakladateľom princípu rozhodného umenia.
3. Aj príklon k estetike Magnum je pre nás len momentom v procese – robiť veci Rozhodne. Rozhodne. Rozhodne.
4. Najmä nám ide o nekonečnosť krajiny ľudských tvári a tváre ľudských krajín – o ich MAGMU.
5. Ide nám o ľudskú emocionalitu v humánnom duchu.
6. Základom našej práce je dôsledné a rozhodné pociťovanie. Vnímanie. Pozorovanie.
7. Vo fotografii je všetko dôsledkom vedomých alebo nevedomých rozhodnutí.
8. Nechceme preklínať tmu, ale zažíhať svetlo, a to v priamom fotografickom a v umeleckom, ale aj v prenesenom zmysle slova. Nejde nám o postoj „proti” niečomu, ale vždy za niečo.
9. Naša priezračnosť oslovuje a povzbudzuje priezračnosť v ľuďoch.
10. Nedopísanosť desiateho bodu je našou formou otvorenosti pre spoluprácu s inými druhmi klasického aj neklasického umenia.

(Mgr. Marián Paukov, PhD., teoretik združenia PHOS)
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 |


 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 20. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 10. 09. 2010 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 09. 09. 2010 |