Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 867 nalezených)

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 05. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 05. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 05. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 07. 05. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie AMU a ITF FPF Slezské univerzity v Opavě
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy
Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
v úterý 4. května 2010 v 18 hodin. Výstava, kterou zahájí
rektor SU Rudolf Žáček a vedoucí ITF Vladimír Birgus,
potrvá do 11. června 2010.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 –12 a 13 –18 hodin.
AMU Gallery and the Institute of Creative Photography,
Silesian University in Opava, invite you
to the opening of the exhibition
The Twentieth Year of the Institute of Creative Photography,
Silesian University in Opava
on Tuesday, May 4, 2010 at 6 pm. Introductory speech
by Rudolf Žáček, Rector of Silesian University,
and Vladimír Birgus, Head of the Institute.
The exhibition will run until June 11, 2010.
Open daily except Monday 10 am to 12 am and 1 pm to 6 pm.
Galerie AMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1, www.gamu.cz, www.amu.cz
Výstava se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
The exhibition has been made possible thanks to the financial support of Prague City Hall.
xx

 | Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 26. 04. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Daniel Poláček
Divadlo Reduta, Zelný trh 5, Brno, 31. 3. – 2. 5. 2010. Otevřeno denně 10-18 hodin.

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě slaví své 20leté jubileum. U příležitosti těchto významných kulatin vznikla rozsáhlá výstava fotografií, kde je prezentován výběr prací těch nejlepších studentů dané školy, která si za dobu své existence vydobyla prestižní postavení v tuzemsku i v zahraničí. Uvedenou výstavu opavského ITF můžete shlédnout v Brně v divadle Reduta do 2. května 2010. Po skončení brněnské expozice tato výstava v redukovaných reprízách zamíří dále do Prahy, Ostravy, Bratislavy, Kolína nad Rýnem a Oxfordu.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 19. 04. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci je organizátorem projektu,
jehoľ cílem bylo fotograficky zmapovat  novodobé české dějiny v období od
sametové revoluce po současnost. Projekt byl rozdělen na dvě části -
kurátorský výběr MgA. Tomáąe Pospěcha z děl profesionálních fotografů a na
sběr fotografií v rámci soutěľe.
Kurátorskému výběru "VIA LUCIS 1989-2009 / česká společnost ve fotografii"
byl udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě
Evropské unie a v březnu 2009 byl prezentován v prostorách českého
zastoupení při EU v Bruselu. Dále byla výstava představena v listopadu 2009
na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě. 
Druhou část projektu představovala soutěľ VIA LUCIS. Byla vyhláąena v roce
2007 a její poslední etapa skončila  17. listopadu 2009. Soutěľ měla čtyři
kola a fotograficky mapovala období dvaceti let po revoluci očima
amatérských i profesionálních fotografů. V Národním muzeu fotografie se
během dvou let shromáľdilo 3 125 soutěľních snímků, z nichľ odborná komise
vybrala výstavní soubor, zahrnující díla 41 autorů.

V sobotu 17. dubna 2010 bude v Národním muzeu fotografie zahájena prezentace
obou výstav následujícím programem:

15 hodin - beseda s prof. Jindřichem ©treitem, spojená s vyhláąením vítězů
soutěľe VIA LUCIS

16 hodin -  komentovaná prohlídka výstavy "VIA LUCIS 1989-2009 / česká
společnost ve fotografii" s kurátorem T. Pospěchem

17 hodin - slavnostní vernisáľ.

Výstavy budou otevřeny kaľdý den kromě pondělí od 18. dubna do 20. června
2010.

 

Ing. Ivana Kubičková

Produkční výstavního programu

Národní muzeum fotografie, o. p. s.

Jezuitská kolej

Kostelní 20/I

377 01 Jindřichův Hradec

tel. 384 361 832

www.nmf.cz <http://www.nmf.cz/>

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 19. 04. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
a Institut tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na otevření výstavy
ve čtvrtek 22. 4. 2010 v 17 hodin.
Výstava, kterou zahájí Jiří Siostrzonek
bude otevřena do 26. 5. 2010
vždy hodinu před představením.
Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona,
Čs. legií 148/14, Ostrava.
Výstavní projekt je realizován
za podpory statutárního města Ostravy.
 

 | Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 19. 04. 2010 |

 

 Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,2006

Via lucis 1989-2009. Česká společnost ve fotografii

Projekt Via lucis 1989-2009 s podtitulem Česká společnost usiluje o široce pojatou reflexi doby přiblíženou prostřednictvím prací uživatelů fotografického fotoaparátu. Byl připraven u příležitosti dvacátého výročí života bez cenzury. Protože byl zamýšlen především pro zahraničí, má vypovídat o české společnosti za uplynulých dvacet let a současně být také široce pojatou prezentací současné české fotografie. Expozice představuje na tři desítky souborů předních českých i zahraničních umělců, kteří se ve své tvorbě vyjadřovali k sociální a politické proměně České republiky po listopadu 1989. Výstava byla poprvé představena na jaře 2009 v Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie a reprízována v Domě umění v Bratislavě během loňského Měsíce fotografie. Doprovází ji katalog a interaktivní DVD, chystá se sociologická konference.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |


Zemřela dáma, která fotografii prošlapala cestu k umění.
 
V čase, kdy se fanouškům fotografie dostala do rukou více než tisícistránková kniha o Anně Fárové nazvaná Dvě tváře, přichází zpráva, že první dáma české fotografie zemřela. Náhle se poslední z řady knih vydaných ve spolupráci Fárové s nakladatelem Viktorem Stoilovem jeví ještě v jiném světle. Je příhodnou bilancující konfesí.
Mezinárodně uznávaná historička a teoretička fotografie Anna Fárová, která zemřela v sobotu ve věku 81 let, byla průkopníkem psaní o fotografii jako o vysokém umění. Fárová světu objevila mnohé velikány české fotografie, na které minulý režim hleděl s opovržením. Mimořádný význam měly zejména její výstavy a monografie Josefa Sudka a Františka Drtikola, stejně jako její práce kurátorky fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Hospodářské noviny
HN.IHNED.CZ  2. 3. 2010  00:00  (aktualizováno: 2. 3. 2010  02:15)
Nekrolog
Anna Fárová

 | Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

Herbert Tobias

Herbert Tobias. Německý Mapplethorpe?
Galerie Rudolfinum, 13. 1. – 28. 3. 2010

Jak přiblížit českému prostředí u nás, ale také v Německu širší veřejnosti prakticky neznámého fotografa Herberta Tobiase? Při troše nezbytného zjednodušení a nadsázky snad jako německého Mapplethorpa. Sbližuje je stejná sexuální orientace, zájem o portréty i erotickou mužskou fotografii a společný je jim i „hluboký lidský příběh“. Jako byl Robert Mapplethorpe známou obětí AIDS v uměleckém prostředí ve Spojených státech, tak jim byl dokonce o sedm let dříve Herbert Tobias v Německu. Není ale dobré se těmito paralelami příliš unášet, dominantní část tvorby Herberta Tobiase je o dvacet, třicet let starší a vznikala v odlišném kulturním prostředí. V Německu kancléře Konráda Adenaura byla homosexualita stále trestná a Herbert Tobias měl jistě ještě v živé paměti, jak byli homosexuálové za Hitlerovy éry ostarkizováni a jejich osudy často končily v koncentračních táborech.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

 Fred Kramer-Módní fotografie

Fred Kramer
Reklamní fotograf v době nedostatku

Fredu Kramerovi je přisuzováno v oblasti módní fotografie padesátých a šedesátých let podobně zásadní místo, jako má o rok starší Jindřich Brok, rovněž absolvent Státní grafické školy v Praze, ve fotografii skla. Přispělo k tomu jistě i Kramerovo dlouhodobé externí působení na pražské FAMU, kde v letech 1967-1980 vedl předmět reklamní fotografie. Méně už se ví, že obdobně jako v oblasti módy byl univerzálně činný i jako reklamní fotograf, postihující široký záběr od fotografie průmyslových výrobků, hudebních nástrojů, kosmetiky a bižuterie,  až třeba po fotografii skla. Dnes je i obeznámenější veřejnosti známý asi jen „Košířskou Madonou“, jemně erotickou fotografií, která visela nad výčepem v hospodě na Klamovce a stala se logem Revolveru Revue, jehož redakce se v tomto podniku scházela. Fred Kramer ale není pro dějiny fotografie zcela neznámý. Psal o něm už Tomáš Žežulka ve své diplomové práci na FAMU v roce 1980, a později také Miroslav Vojtěchovský, Daniela Mrázková nebo Jan Mlčoch.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

Pavel Mára: Memory
Karlin Group & Kotelna Karlin Gallery
16. 2. – 4. 4. 2010

             Pražská repríza cyklu Memory  (Paměť)  Pavla Máry (1951) v galerii Kotelna má své hrubé obrysy vymezené z loňské letní výstavy  Negativ etc. v Galerii umění          v Karlových Varech a uvedené v rámci 44. mezinárodního filmového festivalu. Ostatně - autor známý po několik dekád především jako fotograf ještě před tím absolvoval na FAMU obor kamera. 
 | Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 19. 03. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 16. 03. 2010 |