Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 863 nalezených)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo Reduta, Národní divadlo Brno
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy
Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě
v Divadle Reduta, Zelný trh 4, Brno
ve středu 31. 3. 2010 v 17 hodin.
Výstavu, která bude otevřena každý den
od 10 do 18 hodin až do 2. 5. 2010,
zahájí vedoucí ITF Vladimír Birgus.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 09. 03. 2010 |

 

Adam Hiltawski

Wystawa fotografii 36 śląskich studentów i absolwentów ITF

Katowice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. Zietka, 11. marca do 14 kwietnia 2010, wenisaź 11. marca 2010, godz. 18.00. Kurator Anna Sielska.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |

 

Arkadiusz Gola

Exhibition of 36 students and graduates of the Institute of Creative Photography from Polish Silesia

Katowice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen Zietka 1, March 11 – April 14, 2010. Curator Anna Sielska. Organised by the Academy of Fine Arts in Katowice.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |

 

Marcin Grabowiecki

Výstava 36 slezských studentů a absolventů ITF v Katovicích

Katovice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. Zietka 1, 11. 3. – 14. 4. 2010, otevřeno úterý – pátek 11-19 hod., sonota a neděle 10-18 hod. Vernisáž ve čtvrtek 11. 3. v 18 hodin. Kurátorka Anna Sielska, spolupráce Arkadiusz Gola, Michal Luczak a Krzysztof Szewczyk. Výstavu pořádá Akademie výtvarných umění v Katovicích ve spolupráci s ITF FPF SU v Opavě.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 03. 2010 |
| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 02. 2010 |

 | Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 09. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 28. 01. 2010 |

 | Autor: Pospěch | Vydáno dne 18. 01. 2010 |

 

Svatopluk Klesnil, z cyklu Chvíle šampiónů, 2009, bakalářská diplomová práce

Druhá část výstavy Klauzurní a diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě za rok 2009. Ostrava, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, 10. 12. 2009 – 20. 1. 2010. 


    Zatímco první část výběru z nejnovějších klauzurních a diplomových prací studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě byla jejím kurátorem Alešem Kunešem zaměřena na portrét, (Ateliér 24/2009) druhá část představuje různé aktuální polohy dokumentární fotografie v tvorbě současných studentů z České republiky, Polska a Itálie.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 14. 01. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 11. 01. 2010 |

 
 
Konzultace pro uchazeče o studium
 
T V Ů R Č Í   F O T O G R A F I E 
 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 
 
 
 Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované
studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. . 
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne
dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin
fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory.  Dosavadní
výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem
nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace
o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci,
kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě .
Konzultace se uskuteční – 23. 1. 2010  od 9.00 hodin 
    prezence účastníků v 8.00 hodin
 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 
Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích
zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si
budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr.
Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský,
BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií
pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20-30, rozhodně ne více)
vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve
formátech 18x24 cm - 30 x 40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..   
Zájemci o tuto konzultaci se  přihlásí do 20. 1. 2010    korespondenčním lístkem nebo e-mailem
(ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)  na adresu:
 
  Institut tvůrčí fotografie
   FPF Slezské univerzity
   Bezručovo nám. 13
  746 01 Opava
Bližší informace je možno získat na telefonu  553 684 385 - Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních
odpoledních hodinách.
Kurzovní poplatek činí 150,- Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com
 
Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky:  26. 2. 2010 na
Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava  !!! 
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 01. 2010 |