Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci je organizátorem projektu,
jehoľ cílem bylo fotograficky zmapovat  novodobé české dějiny v období od
sametové revoluce po současnost. Projekt byl rozdělen na dvě části -
kurátorský výběr MgA. Tomáąe Pospěcha z děl profesionálních fotografů a na
sběr fotografií v rámci soutěľe.
Kurátorskému výběru "VIA LUCIS 1989-2009 / česká společnost ve fotografii"
byl udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě
Evropské unie a v březnu 2009 byl prezentován v prostorách českého
zastoupení při EU v Bruselu. Dále byla výstava představena v listopadu 2009
na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě. 
Druhou část projektu představovala soutěľ VIA LUCIS. Byla vyhláąena v roce
2007 a její poslední etapa skončila  17. listopadu 2009. Soutěľ měla čtyři
kola a fotograficky mapovala období dvaceti let po revoluci očima
amatérských i profesionálních fotografů. V Národním muzeu fotografie se
během dvou let shromáľdilo 3 125 soutěľních snímků, z nichľ odborná komise
vybrala výstavní soubor, zahrnující díla 41 autorů.

V sobotu 17. dubna 2010 bude v Národním muzeu fotografie zahájena prezentace
obou výstav následujícím programem:

15 hodin - beseda s prof. Jindřichem ©treitem, spojená s vyhláąením vítězů
soutěľe VIA LUCIS

16 hodin -  komentovaná prohlídka výstavy "VIA LUCIS 1989-2009 / česká
společnost ve fotografii" s kurátorem T. Pospěchem

17 hodin - slavnostní vernisáľ.

Výstavy budou otevřeny kaľdý den kromě pondělí od 18. dubna do 20. června
2010.

 

Ing. Ivana Kubičková

Produkční výstavního programu

Národní muzeum fotografie, o. p. s.

Jezuitská kolej

Kostelní 20/I

377 01 Jindřichův Hradec

tel. 384 361 832

www.nmf.cz <http://www.nmf.cz/>

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 19. 04. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
a Institut tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na otevření výstavy
ve čtvrtek 22. 4. 2010 v 17 hodin.
Výstava, kterou zahájí Jiří Siostrzonek
bude otevřena do 26. 5. 2010
vždy hodinu před představením.
Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona,
Čs. legií 148/14, Ostrava.
Výstavní projekt je realizován
za podpory statutárního města Ostravy.
 

 | Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 19. 04. 2010 |

 

 Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,2006

Via lucis 1989-2009. Česká společnost ve fotografii

Projekt Via lucis 1989-2009 s podtitulem Česká společnost usiluje o široce pojatou reflexi doby přiblíženou prostřednictvím prací uživatelů fotografického fotoaparátu. Byl připraven u příležitosti dvacátého výročí života bez cenzury. Protože byl zamýšlen především pro zahraničí, má vypovídat o české společnosti za uplynulých dvacet let a současně být také široce pojatou prezentací současné české fotografie. Expozice představuje na tři desítky souborů předních českých i zahraničních umělců, kteří se ve své tvorbě vyjadřovali k sociální a politické proměně České republiky po listopadu 1989. Výstava byla poprvé představena na jaře 2009 v Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie a reprízována v Domě umění v Bratislavě během loňského Měsíce fotografie. Doprovází ji katalog a interaktivní DVD, chystá se sociologická konference.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |


Zemřela dáma, která fotografii prošlapala cestu k umění.
 
V čase, kdy se fanouškům fotografie dostala do rukou více než tisícistránková kniha o Anně Fárové nazvaná Dvě tváře, přichází zpráva, že první dáma české fotografie zemřela. Náhle se poslední z řady knih vydaných ve spolupráci Fárové s nakladatelem Viktorem Stoilovem jeví ještě v jiném světle. Je příhodnou bilancující konfesí.
Mezinárodně uznávaná historička a teoretička fotografie Anna Fárová, která zemřela v sobotu ve věku 81 let, byla průkopníkem psaní o fotografii jako o vysokém umění. Fárová světu objevila mnohé velikány české fotografie, na které minulý režim hleděl s opovržením. Mimořádný význam měly zejména její výstavy a monografie Josefa Sudka a Františka Drtikola, stejně jako její práce kurátorky fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Hospodářské noviny
HN.IHNED.CZ  2. 3. 2010  00:00  (aktualizováno: 2. 3. 2010  02:15)
Nekrolog
Anna Fárová

 | Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

Herbert Tobias

Herbert Tobias. Německý Mapplethorpe?
Galerie Rudolfinum, 13. 1. – 28. 3. 2010

Jak přiblížit českému prostředí u nás, ale také v Německu širší veřejnosti prakticky neznámého fotografa Herberta Tobiase? Při troše nezbytného zjednodušení a nadsázky snad jako německého Mapplethorpa. Sbližuje je stejná sexuální orientace, zájem o portréty i erotickou mužskou fotografii a společný je jim i „hluboký lidský příběh“. Jako byl Robert Mapplethorpe známou obětí AIDS v uměleckém prostředí ve Spojených státech, tak jim byl dokonce o sedm let dříve Herbert Tobias v Německu. Není ale dobré se těmito paralelami příliš unášet, dominantní část tvorby Herberta Tobiase je o dvacet, třicet let starší a vznikala v odlišném kulturním prostředí. V Německu kancléře Konráda Adenaura byla homosexualita stále trestná a Herbert Tobias měl jistě ještě v živé paměti, jak byli homosexuálové za Hitlerovy éry ostarkizováni a jejich osudy často končily v koncentračních táborech.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

 Fred Kramer-Módní fotografie

Fred Kramer
Reklamní fotograf v době nedostatku

Fredu Kramerovi je přisuzováno v oblasti módní fotografie padesátých a šedesátých let podobně zásadní místo, jako má o rok starší Jindřich Brok, rovněž absolvent Státní grafické školy v Praze, ve fotografii skla. Přispělo k tomu jistě i Kramerovo dlouhodobé externí působení na pražské FAMU, kde v letech 1967-1980 vedl předmět reklamní fotografie. Méně už se ví, že obdobně jako v oblasti módy byl univerzálně činný i jako reklamní fotograf, postihující široký záběr od fotografie průmyslových výrobků, hudebních nástrojů, kosmetiky a bižuterie,  až třeba po fotografii skla. Dnes je i obeznámenější veřejnosti známý asi jen „Košířskou Madonou“, jemně erotickou fotografií, která visela nad výčepem v hospodě na Klamovce a stala se logem Revolveru Revue, jehož redakce se v tomto podniku scházela. Fred Kramer ale není pro dějiny fotografie zcela neznámý. Psal o něm už Tomáš Žežulka ve své diplomové práci na FAMU v roce 1980, a později také Miroslav Vojtěchovský, Daniela Mrázková nebo Jan Mlčoch.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 22. 03. 2010 |

Pavel Mára: Memory
Karlin Group & Kotelna Karlin Gallery
16. 2. – 4. 4. 2010

             Pražská repríza cyklu Memory  (Paměť)  Pavla Máry (1951) v galerii Kotelna má své hrubé obrysy vymezené z loňské letní výstavy  Negativ etc. v Galerii umění          v Karlových Varech a uvedené v rámci 44. mezinárodního filmového festivalu. Ostatně - autor známý po několik dekád především jako fotograf ještě před tím absolvoval na FAMU obor kamera. 
 | Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 19. 03. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 16. 03. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 15. 03. 2010 |

 

 Jakub Vlček Juliana Křizová Transcendence

FRAME 009 
Dům umění města Brna, Galerie G99, Brno
26. 1. – 14. 2. 2010

        Stav v oblasti fotografie se rozštěpil  od  "výroby" astronomicky obíhajících autorských hvězd k neobyčejně bohatému životu na sociálních sítích. Co třeba takový Flickr (více než 4 miliardy obrazů) a mnohé další?  Svět fotografie je nepochybně volnější a pestřejší než v uplynulých dekádách.  Potřeba komunikovat výrazně mění tvář názorů samotných autorů a hlavně reflexí kritiky. Tento svobodný potenciál je hromadně "krmen" specializovanými školami,  jež mu po celém světě "sypou" absolventy s možností se do něj kdykoliv a kdekoliv okamžitě zapojit. Za několik posledních roků vznikl otevřený veřejný prostor, jež nemá nikdy v dosavadní historii média obdoby.
         Situace se v okolnostech obrátila - kurátor hledá "novou" osobnost:  a většinou není potřeba žádné zvláštní strategie, kromě té nejpodstatnější - a tou je výrazná schopnost tvůrce komunikovat napříč různými názorovými hladinami.| Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 10. 03. 2010 |

 

 Viktor Dracev

 Fotožurnalistika je na tom dnes hodně špatně. Internet odlákal tradičním tištěným periodikům velkou část čtenářů, další pohromou se pro ně staly  noviny a časopisy rozdávané zdarma. Ekonomická krize prudce snížila příjmy z reklamy téměř všem médiím, zanikají noviny s dlouholetou tradicí. Jeden z nejprestižnějších světových deníků New York Times má dluhy kolem dvou miliard dolarů a vychází v užším formátu. Jeho konkurent Los Angeles Times stojí před bankrotem, už dávno radikálně redukoval počty zahraničních zpravodajů i fotoreportérů. Svůj původní rozsah a kvalitu se snaží ubránit jenom několik proslulých listů jako Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo Süddeutsche Zeitung.  Pohled na současné deníky na Slovensku, kde už téměř žádné nevycházejí, nebo v Rakousku, kde i většina takzvaně seriózních novin svým rozsahem, grafickou úpravou a stále častěji i obsahem připomíná bulvární  plátky, je tristní.  Velká část novin se v zoufalé snaze zastavit pokles čtenářů vulgarizuje a z důvodu šetření zmenšuje svůj formát a rozsah i  počty  zaměstnanců. Téměř nikdo už nemá zájem o rozsáhlejší fotoeseje o obyčejném životě, které byly chloubou zlatých časů humanistické fotožurnalistiky, ale všichni se perou především o senzace a skandály celebrit.  Stále menší počet periodik je ochotno platit nákladné zahraniční cesty svých vlastních fotografů, protože fotografie je možno daleko levněji získat z tiskových agentur a obrazových bank, které stále častěji nabízejí svým klientům, že po uhrazení předplatného mohou publikovat libovolný počet snímků. A samozřejmě také internet nabízí nepřeberné množství záběrů, jejichž autoři nevyžadují honorář.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 10. 03. 2010 |

 

 

Akademie designu České republiky vyhlásila 6. března 2010 na slavnostním večeru ve Stavovském divadle v Praze laureáty Cen Czech Grand Design 2009. Vítězkou v kategorii fotografie se stala studentka 5. ročníku Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě Bára Prášilová.  Záznam slavnostního večera uvede Česká televize 1 v sobotu 13. března 2010 ve 20 hodin. Výstava vítězných prací bude uvedena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze od 10. do 21. března 2010.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 10. 03. 2010 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo Reduta, Národní divadlo Brno
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy
Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě
v Divadle Reduta, Zelný trh 4, Brno
ve středu 31. 3. 2010 v 17 hodin.
Výstavu, která bude otevřena každý den
od 10 do 18 hodin až do 2. 5. 2010,
zahájí vedoucí ITF Vladimír Birgus.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 09. 03. 2010 |

 

Adam Hiltawski

Wystawa fotografii 36 śląskich studentów i absolwentów ITF

Katowice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. Zietka, 11. marca do 14 kwietnia 2010, wenisaź 11. marca 2010, godz. 18.00. Kurator Anna Sielska.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |