Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 886 nalezených)

 | Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 09. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 28. 01. 2010 |

 | Autor: Pospěch | Vydáno dne 18. 01. 2010 |

 

Svatopluk Klesnil, z cyklu Chvíle šampiónů, 2009, bakalářská diplomová práce

Druhá část výstavy Klauzurní a diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě za rok 2009. Ostrava, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, 10. 12. 2009 – 20. 1. 2010. 


    Zatímco první část výběru z nejnovějších klauzurních a diplomových prací studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě byla jejím kurátorem Alešem Kunešem zaměřena na portrét, (Ateliér 24/2009) druhá část představuje různé aktuální polohy dokumentární fotografie v tvorbě současných studentů z České republiky, Polska a Itálie.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 14. 01. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 11. 01. 2010 |

 
 
Konzultace pro uchazeče o studium
 
T V Ů R Č Í   F O T O G R A F I E 
 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 
 
 
 Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované
studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. . 
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne
dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin
fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory.  Dosavadní
výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem
nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace
o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci,
kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě .
Konzultace se uskuteční – 23. 1. 2010  od 9.00 hodin 
    prezence účastníků v 8.00 hodin
 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 
Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích
zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si
budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr.
Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský,
BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií
pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20-30, rozhodně ne více)
vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve
formátech 18x24 cm - 30 x 40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..   
Zájemci o tuto konzultaci se  přihlásí do 20. 1. 2010    korespondenčním lístkem nebo e-mailem
(ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)  na adresu:
 
  Institut tvůrčí fotografie
   FPF Slezské univerzity
   Bezručovo nám. 13
  746 01 Opava
Bližší informace je možno získat na telefonu  553 684 385 - Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních
odpoledních hodinách.
Kurzovní poplatek činí 150,- Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com
 
Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky:  26. 2. 2010 na
Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava  !!! 
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 01. 2010 |

 

 Hana Jakrlová, z cyklu Big Sister. Internetový bordel v Praze, z výstavy Nový život, nový dokument

Bratislavský Měsíc fotografie byl letos naposledy v teenagerském věku. Od prvních nesmělých krůčků v roce 1991 vyspěl v „dospělý“ festival. I když jeho pravidelní účastníci nadávají na hrozné počasí, které zpravidla během jeho zahajovacích dnů na začátku listopadu panuje,  na organizační chyby i na stále dražší bratislavské hospody, většina z nich se každoročně do slovenské metropole vrací.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 17. 12. 2009 |


2.-31.11.2009
 

Letošní 19.ročník největšího festivalu fotografie ve východoevropských zemích byl utkán z několika linií. Oficiálně se nesl v duchu oslav 20.výročí budování kapitalizmu v post-
komunistických zemích-šlo například o společné výstavy: Pád komunizmu, Nový život-nový dokument, Via lucis to vše na pozadí snímků soutěže World Press Photo.
Dále představil několik domácích i zahraničních  nejvýraznějších osobností současné subjektivní imaginativní fotografie různých žánrů . Nechyběla zástupkyně mladší generace Slovenka D.Sadovská zabývající se invenčním zobrazením detailů lidského těla, vedle pánů v nejlepším věku-Čechů V. Birguse,dokumentaristy a vedoucího katedry fotografie na Slezské univerzitě,V. Židlického,zabývajícího se tvorbou figurativních obrazů ozvláštněných manuálními vrypy a drásáním obrazové plochy, pedagoga FAMU, také mimočeskoslovenských cizinců:G.Helnweina,jedinečného a osobitého rakouského portrétisty jehož až brutálně působící velkoformátové printy kritizují dnešní odlidštěnou společnost, Španěla J.M.C.Prieto,přinášejícího subjektivní dokument z exotických ostrovů Vanuatu v jižním Pacifiku či Jense Olofa Lastheina, který zdokumentoval své putování po východním okraji Evropské Unie.
    | Autor: Vladimír Šulc | Vydáno dne 04. 12. 2009 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Marianum, příspěvková organizace,
a OKO, příspěvková organizace,
Vás srdečně zvou na výstavu fotografií Imricha Vebera.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 15:30 hodin
v kostele sv. Václava na Pekařské ulici v Opavě.
Výstavu zahájí Jindřich Štreit, Jiří Siostrzonek a Antonín Janýška.
Otevřeno do 30. prosince 2009, denně 10–17 hodin.

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 02. 12. 2009 || Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 11. 2009 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Do letošního ročníku soutěže Czech Press Photo se sešlo 4310 snímků od 281 fotografů. Mezi autory, kteří byli ocenění mezinárodní porotou a jejichž práce jsou až do konce ledna 2010 vystaveny na Staroměstské radnici v Praze, je opět řada současných studentů  Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity:
Matěj Třešňák – 1. cena v kategorii Umění a zábava
Veronika Lukášová – 1. cena v kategorii Portrét
Roman Vondrouš – 2. cena v kategorii Lidé, o kterých se mluví a 2. cena v kategorii Umění a zábava
Svatopluk Klesnil – 2. cena v kategorii Každodenní život
Martin Wágner – 3. cena v kategorii Každodenní život
Několik dalších cen získali bývalí studenti ITF.
 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 25. 11. 2009 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 25. 11. 2009 |