Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

 

Arkadiusz Gola

Exhibition of 36 students and graduates of the Institute of Creative Photography from Polish Silesia

Katowice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen Zietka 1, March 11 – April 14, 2010. Curator Anna Sielska. Organised by the Academy of Fine Arts in Katowice.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |

 

Marcin Grabowiecki

Výstava 36 slezských studentů a absolventů ITF v Katovicích

Katovice, Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. Zietka 1, 11. 3. – 14. 4. 2010, otevřeno úterý – pátek 11-19 hod., sonota a neděle 10-18 hod. Vernisáž ve čtvrtek 11. 3. v 18 hodin. Kurátorka Anna Sielska, spolupráce Arkadiusz Gola, Michal Luczak a Krzysztof Szewczyk. Výstavu pořádá Akademie výtvarných umění v Katovicích ve spolupráci s ITF FPF SU v Opavě.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 08. 03. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 01. 03. 2010 |
| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 02. 2010 |

 | Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 09. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 02. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 28. 01. 2010 |

 | Autor: Pospěch | Vydáno dne 18. 01. 2010 |

 

Svatopluk Klesnil, z cyklu Chvíle šampiónů, 2009, bakalářská diplomová práce

Druhá část výstavy Klauzurní a diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě za rok 2009. Ostrava, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, 10. 12. 2009 – 20. 1. 2010. 


    Zatímco první část výběru z nejnovějších klauzurních a diplomových prací studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě byla jejím kurátorem Alešem Kunešem zaměřena na portrét, (Ateliér 24/2009) druhá část představuje různé aktuální polohy dokumentární fotografie v tvorbě současných studentů z České republiky, Polska a Itálie.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 14. 01. 2010 |

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 11. 01. 2010 |

 
 
Konzultace pro uchazeče o studium
 
T V Ů R Č Í   F O T O G R A F I E 
 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 
 
 
 Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované
studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. . 
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne
dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin
fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory.  Dosavadní
výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem
nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace
o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci,
kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě .
Konzultace se uskuteční – 23. 1. 2010  od 9.00 hodin 
    prezence účastníků v 8.00 hodin
 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 
Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích
zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si
budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr.
Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský,
BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií
pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20-30, rozhodně ne více)
vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve
formátech 18x24 cm - 30 x 40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..   
Zájemci o tuto konzultaci se  přihlásí do 20. 1. 2010    korespondenčním lístkem nebo e-mailem
(ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)  na adresu:
 
  Institut tvůrčí fotografie
   FPF Slezské univerzity
   Bezručovo nám. 13
  746 01 Opava
Bližší informace je možno získat na telefonu  553 684 385 - Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních
odpoledních hodinách.
Kurzovní poplatek činí 150,- Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com
 
Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky:  26. 2. 2010 na
Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava  !!! 
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 01. 2010 |

 

 Hana Jakrlová, z cyklu Big Sister. Internetový bordel v Praze, z výstavy Nový život, nový dokument

Bratislavský Měsíc fotografie byl letos naposledy v teenagerském věku. Od prvních nesmělých krůčků v roce 1991 vyspěl v „dospělý“ festival. I když jeho pravidelní účastníci nadávají na hrozné počasí, které zpravidla během jeho zahajovacích dnů na začátku listopadu panuje,  na organizační chyby i na stále dražší bratislavské hospody, většina z nich se každoročně do slovenské metropole vrací.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 17. 12. 2009 |


2.-31.11.2009
 

Letošní 19.ročník největšího festivalu fotografie ve východoevropských zemích byl utkán z několika linií. Oficiálně se nesl v duchu oslav 20.výročí budování kapitalizmu v post-
komunistických zemích-šlo například o společné výstavy: Pád komunizmu, Nový život-nový dokument, Via lucis to vše na pozadí snímků soutěže World Press Photo.
Dále představil několik domácích i zahraničních  nejvýraznějších osobností současné subjektivní imaginativní fotografie různých žánrů . Nechyběla zástupkyně mladší generace Slovenka D.Sadovská zabývající se invenčním zobrazením detailů lidského těla, vedle pánů v nejlepším věku-Čechů V. Birguse,dokumentaristy a vedoucího katedry fotografie na Slezské univerzitě,V. Židlického,zabývajícího se tvorbou figurativních obrazů ozvláštněných manuálními vrypy a drásáním obrazové plochy, pedagoga FAMU, také mimočeskoslovenských cizinců:G.Helnweina,jedinečného a osobitého rakouského portrétisty jehož až brutálně působící velkoformátové printy kritizují dnešní odlidštěnou společnost, Španěla J.M.C.Prieto,přinášejícího subjektivní dokument z exotických ostrovů Vanuatu v jižním Pacifiku či Jense Olofa Lastheina, který zdokumentoval své putování po východním okraji Evropské Unie.
    | Autor: Vladimír Šulc | Vydáno dne 04. 12. 2009 |