Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 891 nalezených)

 

Přestože Daniele Dostálkové není dosud ani třicet a teprve nedávno dokončila studia fotografie na UJEP v Ústí nad Labem, patří mezi zdejší nejvýraznější umělkyně pracující s fotografií.  Živí ji fotografie architektury, stejně jako inscenované portréty a módní snímky, které vytváří se svou sestrou pod hlavičkou skupiny The Bestseller Creative Platform, nicméně největší pozornost si zaslouží práce, které nevytváří na zakázku i když s nimi úzce souvisí. Zajímá ji konstruovaná realita, tedy ne dokumentaristické „toto tak bylo“, ale možnost vyprávění. S bravurou recykluje a volně fúzuje principy obvyklé pro současnou dokumentární, ale stejně tak inscenovanou, módní nebo reklamní fotografii. Odráží tak soudobý trend důrazného rozchodu s teatrální inscenovanou fotografií osmdesátých let plnou lehkovážné hravosti a příklon k obsahu, nové angažovanosti.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 30. 06. 2008 |

 

Jolana Havelková (1966) vystudovala Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě a externě přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Známá je jako výtvarná publicistka, mimo jiné připravila knihu o Bedřichu Grünzweigovi, ale především jako mnohaletá neúnavná organizátorka fotografického festivalu Funkeho Kolín. Vedle toho patří k současným výrazným umělkyním pracujícím s fotografií. Její projev se pohybuje od experimentálních projektů s konceptuálními přístupy až po pohrávaní si s tradičními fotografickými žánry portrétu, aktu a krajiny. Zpočátku vytvářela asambláže a minimalizující snímky, kde snímala strukturu a otisky nalezených věcí. V projektu Hledání místa vznikaly ve spolupráci s českou-kanadskou výtvarnicí Zuzanou Vasko na principu mail artu osobité experimentální deníky. V cyklu Podoby mých přátel (od roku 1996 dosud) reflektuje téma identity. Zobrazuje přátele a rodinu, lidi různých generací a společenských vrstev a to bez oblečení či jiné vnější identifikace. Jiné deníkové záznamy rozvíjela v cyklu Něco o mně (od roku 1998), kdy vznikala série autoportrétů vytvořených náhodným záběrem automatu.
 Ve světě současné fotografie patří tato kolínská fotografka k autorům přemýšlivého ticha. Své práce nevyzvětšovává do obřích rozměrů, tak nadužívaných v dnešní fotografii, nejsou ani výrazně barevné, natož pak lacině multiplikující jeden vtipný nápad. Formátem ani výrazovými prostředky neplýtvá. Přes individuálnost jednotlivých projektů si ponechávají vnitřní provázanost. Autorka v nich volně pracuje s nejrůznějšími výrazovými možnostmi, které médium fotografie poskytuje: od fotogramů, koláží, zneostřování a zatmavování pod zvětšovacím přístrojem, fotografování amatérskými aparáty, mobilním telefonem, až po snímání na větší formát negativu, který poskytuje detailní kresbu. V posledních letech ráda taví fotografický obraz do měkké neostrosti, jak o tom svědčí magické portréty Dočasná setkání (1999-2002) a nejnovější soubor „krajina 06“, představený v listopadu minulého roku v Ateliéru Josefa Sudka. Filigránsky jemně načrtnuté krajiny jakoby byly jen letmou upomínkou na krajiny někde spatřené, vyvolávanými stopami vzpomínek, než krajinami vyfografovanými.  Také ony připomínají, že tvorba Jolany Havelkové povětšinou směřuje k ohledávání zobrazovacího média tak k průzkumu paměti.
Tomáš Pospěch| Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 06. 2008 |

 

Část z retrospektivní výstavy Jindřicha Štreita v Českých Budějovicích
Výstava potrvá od 27. 3. 2008 do 1. 5. 2008, otevřeno denně 9–21 hod.
Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch


Jindřich Štreit se zapsal do obecného povědomí v osmdesátých letech ojedinělým souborem fotografií z vesnic Bruntálska, kde žil, a později i mnoha dalšími projekty, ve kterých na řadě míst světa pokračoval v zobrazování motivů venkova, těžké práce nebo sociálních komunit. Jeho snímky zachycují především mezilidské vztahy, soukromí a každodenno života.
Metoda přímého pohledu fotografované osoby do aparátu, obvykle zobrazení klidně stojící postavy uprostřed svého přirozeného prostředí, je typickou obrazovou strategií, užívanou už od vzniku fotografie před stošedesáti lety. Ačkoliv není tento přístup pro Jindřicha Štreita nejtypičtější, objevuje se v jeho tvorbě kupodivu poměrně často a některé takto pojaté fotografie patří k jeho nejsilnějším. Jsou právě tak přirozené, jako záběry, kde lidé o fotografově přítomnosti zdánlivě neví. Fotograf v nich přiznává svou přítomnost v okamžiku záběru. A kromě toho jsou blízké snímkům z rodinného alba nebo kroniky. Ostatně Jindřich Štreit jako učitel takovou venkovskou kroniku léta vedl a v ní také můžeme spatřovat klíč k celé jeho tvorbě.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 06. 2008 |

 

Tomáš Pospěch: Poutník obrazovou krajinou
 
Mladý český fotograf Tomáš Pospěch je všestrannou kulturní osobností. Kromě fotografování působí i jako pedagog, historik umění, kurátor a publicista v oblasti fotografie, výtvarného umění a dějin architektury. Svou vlastní fotografickou tvorbu kontinuálně rozvíjí od roku 1994, kdy začíná vytvářet minimalizující černobílá zátiší.
Tomáš Pospěch však vstoupil do povědomí především jako fotograf dokumentární, pohybující se na hraně sociálního a subjektivního dokumentu. Byl iniciátorem i učastníkem několika skupinových dokumentárních projektů, které mapovaly každodenní život obyvatel českých a moravských regionů (Lidé Hlučínska, Zlín a jeho lidé, Fotografie české společnosti, Hranicko...). Jeho snímky ale namísto tradičně komponovaných vesnických výjevů jsou většinou tvořeny geometrizující kompozicí, obsahují řadu symbolů a vyzařují specifickou melancholickou atmosféru venkova poznačeného socializací a následním přechodem ke kapitalismu. Odlidštěnost prostor a chlad pracovního prostředí velké korporace evokuje autor v barevném cyklu o globální firemní kultuře nadnárodní společnosti LG. Philips Displays.
V posledních letech Tomáš Pospěch svoji tvůrčí činnost obohacuje i o konceptuálnější přístupy rozpracovávané v žánru krajiny. Jeho černobílý soubor Krajinky.jpg vznikl v letech 2002-2005 jako pokus o analýzu vztahu mezi analogovou a digitální podobou fotografického média. Zářící obrazovku svého notebooku s „krajinářskými“ výjevy rozehraných počítačových her fotografuje klasickým způsobem velkoformátovým aparátem. Předlohu výsledných kontaktních fotografií připomínajících ku příkladu tvorbu Josefa Sudka, lze rozpoznat jen velice těžce.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 06. 2008 |

 

Dům umění v Opavě
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na zahájení výstavy
v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě
Tereza Vlčková
Two / A Perfect Day, Elise
Výstavu zahájí v úterý 8. července 2008 v 17 hodin
Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD. Výstava se uskutečňuje za finanční
podpory Fondu rozvoje vysokých škol, Slezské univerzity v Opavě,
Statutárního města Opavy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva
kultury ČR a potrvá do 10. 8. 2008. Otevřeno úterý – neděle
10 – 17 hodin. Dům umění, Pekařská 12, Opava, tel. 553712231,
bludny.kamen@opava.cz, www.sca-art/duopava.cz, www.itf.cz.
 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 06. 2008 |

 

8GEN
VÝSTAVA FOFOGRAFIÍ
Trafačka / Kurta Konráda 1 / Praha 9
(9.6. - 29.6.2008)

Téma zrození je velmi privátním a obtížně sdělitelným zážitkem. Přesto mě toto téma několik posledních let atakovalo a fascinován jsem se jím ve své tvorbě zabýval. Na začátku letošního roku jsem proto vyzval sedm autorek (renomovaných fotografek či studentek fotografie), které můj pohled inspirovaly a zároveň byly modely mých snímků, k realizaci výstavy o zázraku i prozaičnosti stvoření člověka. Věřil jsem, že jistá forma přátelské konfrontace/komunikace našich prací bude zajímavá. Jsou prožitky a zkušenosti žen a mužů v něčem spojité, nebo jsou zcela odlišné? Na tyto a podobné otázky se pokouší odpovědět naše expozice. Její název poukazuje (s určitou nadsázkou) na nespočet konotací a významů spojených s fenoménem mateřství, porodu, dětí, rodiny a vztahů…

Veronika Bromová (1966) se tématem zrození zabývá od roku 1992, kdy vytvořila triptych portrétů své těhotné sestry s názvem Rod. K výstavě i svým současným „těhotenským“ autoportrétům uvádí: „V průběhu minulých let jsem si rozšířila pojem, význam a smysl slova rodina: začala jsem používat termín alternativní rodina, do které zahrnuji všechny své blízké. Tato alternativní rodina se pro mne stala i tématem, jež volně zaznamenávám ve svých fotografiích a videích. Uvědomuji si, že jsem vlastně vždy tak trochu hledala náhradní rodinu. Zatím nevím, z jakého důvodu nemám svou vlastní, tím myslím vlastní dítě. Rozhodně to ale nevzdávám, a fotografie, které chci v Trafačce vystavit, se týkají tohoto mého snu. Být těhotná, jaký je to asi pocit? Pokouším se do něj vcítit a jde mi to - díky letošní zimě a pohodě a klidu s novým mužem, s nímž jsem ztloustla o pět kilogramů...“| Autor: Pavel Mára | Vydáno dne 16. 06. 2008 |

 

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava

Pořádá: Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě


Výstavu zahájí ve středu 4. června 2008 v 17,00 hodin
Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD.

Výstava potrvá do 22. 6. 2008,
bude otevřena vždy jednu hodinu před představením.
Výstavní projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.| Autor: Václav Podestát | Vydáno dne 05. 06. 2008 |

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tereza, Vlčková, z cyklu Two

Tereza Vlčková na festivalu Transphotographiques v Lille

Transphotographiqes, Lille, 15. 5. – 29. 6. 2008

 Ještě nedávno znal  Terezu Vlčkovou (1983) jenom málokdo. Po úspěchu na Prague Foto, na němž získala cenu UniCredit Bank Young Talent Award pro nejlepšího zastoupeného autora ve věku do 35 let a prodala nejvíce fotografií z celého veletrhu, se její uhrančivá díla začala intenzivně objevovat v novinách, časopisech i v televizi. Po účasti na loňském Měsíci fotografie v Bratislavě a na letošním Mezinárodním festivalu fotografie v Lodži bude letos v létě zastupovat spolu s Kateřinou Držkovou a Ditou Pepe českou fotografii na Setkáních fotografie v Arles a v září se její práce objeví na výstavě Identita mladých českých fotografek na fotografickém bienále v Lyonu a v expozici ITF na veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem. Skutečně mimořádný úspěch tvorba této mladé autorky, která souběžně studuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, slavila v květnu a červnu na festivalu Transphotographiques v Lille, kde byla představena hned na třech samostatných výstavách. Skvěle obstála i v bezprostředním sousedství děl světově proslulých tvůrců Joela Petra Witkina, Karla Lagerfelda, Jeanloupa Sieffa, Petra Knappa a dalších.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 05. 06. 2008 |

 

 

 

 

 

 

Joanna Rzepka - Dziedzic a Łukasz Dziedzic

Fotografie studentů ITF k předmětu zátiší
Markéta Márová
Eva Pandulová
Kateřina Průžková
Joanna Rzepka - Dziedzic a Łukasz Dziedzic
Martin Wágner
Kurátor Aleš Kuneš

Dům umění Opava, Kabinet fotografie, Pekařská 12
28. 5. – 29. 6. 2008

Tel. 553 712 231, e-mail: bludny.kamen@opava.cz, www.sca-art.cz/duopava, www.itf.cz.
         Není to pohodlné být stálým pozorovatelem proměnlivých situací před objektivem a vždy znovu balancovat  na různých hranicích volby. Zvláště proto ne, že opětovně musíme překonávat počáteční odstup, sbližovat své myšlení s předmětem,  ale to zdaleka nestačí.  Věci jsme museli vyrušit z jejich stálého klidu, učinit je součástí obrazu a možného příběhu, výstižnějšího či nepostižitelnějšího než byla skutečnost sama. Nejlépe „odchycená“ věc v záběru se však nakonec musí pokorně vrátit zpět k výchozímu bodu na prvopočátku, do vyváženého stavu,  otevírajícího především fantazii diváka.  Ačkoliv zdánlivá podobnost s předlohou prosvítá, je obsah odlišný, nerovnocenný. Pro úzký výběr výstavy studentů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě jsme nakonec zvolili tři charakterizující okruhy v aktuální fotografii často frekventované.| Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 05. 06. 2008 |

 

Konec časopisu IMAGO?

 Když v roce 1996 začal z iniciativy ředitele Měsíce fotografie v Bratislavě, kurátora a historika fotografie a filmu Václava Macka vycházet zcela nekomerční časopis Imago, nevěřil jsem, že dlouho vydrží. Ale vydržel. Jediná fotografická revue, zaměřená na střední a východní Evropu, se stala neocenitelným zdrojem informací o historii i současnosti fotografie v regionu, kterému jiné podobné časopisy Aperture, European Photography, Eikon, Camera Austria International, Portfolio, Exit a další věnovaly a věnují jenom minimální pozornost. V každém čísle, vycházejícím v angličtině jednou za půl roku, Imago přinášelo obsáhlé teoretické a historické studie, medailony několika fotografů, rozhovory, profily fotografických škol, muzeí a galerií a recenze festivalů, výstav a knih. Nikdy nemělo masový náklad, ale postupně ho začaly odebírat významné knihovny, fotografické a výtvarné instituce i lidé v různých koutech světa, kteří se zajímali o to, co se děje ve slovenské, české, polské, maďarské, chorvatské, slovinské, srbské, ruské, ukrajinské nebo pobaltské fotografické tvorbě. S Josefem Mouchou jsme byli od začátku členy jeho mezinárodní redakce za Českou republiku, takže jsme dobře věděli, jak obtížné bylo shánět peníze na každé číslo, jak těžké bylo dostat Imago alespoň do některých zahraničních distribučních sítí, kolik úsilí museli vynaložit šéfredaktor Václav Macek i výkonná redaktorka Lucia Lendelová-Fišerová, aby autoři z mnoha zemí, kteří nikdy nebyli honorováni, dodali včas své příspěvky. O to větší radost jsem měl, když jsem Imago našel v čítárnách Tokijského metropolitního muzea fotografie nebo Evropského domu fotografie v Paříži, když si podle jeho recenzí objednávaly publikace přední knihovny a galerie a když se významní kurátoři zajímali o fotografy, jejichž portfolia tam byla publikována.
 Po dvanácti letech je však další existence Imaga nejistá. Ministerstvo kultury Slovenské republiky, jež bylo hlavním sponzorem časopisu, letos žádný grant na vydávání Imaga nedalo, a tak možná 24. číslo Imaga bude jeho posledním. Naděje však umírá poslední. Opravdu si slovenští úředníci neuvědomí, jak moc Imago pomohlo propagaci slovenské kultury, opravdu se nenajde nikdo, kdo by podpořil revue, která tak přispěla k poznání  fotografie z tolika zemí?  Jan Saudek kdysi věnoval Imagu dvacet tisíc korun. Za celých dvanáct let byl od nás jediným, kdo finančně přispěl na jeho vydávání.
 | Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 03. 06. 2008 |

26.5. - 31.7.2008, Galerie Artistů, kino Art Cihlařská 19, Brno Vernisáž: v pondělí 26. 5. 2008 v 18.00 v Galerii Artistů v kině Art| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 23. 05. 2008 |

Dům umění v Opavě a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na zahájení výstavy v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě
Vernisáž proběhne v úterý 27. května 2008 v 17 hodin.
Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Opavy, Moravskoslezského kraje
a Ministerstva kultury ČR. Potrvá do 29. června 2008.
Výstavu uvede kurátor Aleš Kuneš Otevřeno: úterý – neděle 10 – 17 hodin
Dům umění, Pekařská 12, Opava, tel. 553 712 231, e-mail: bludny.kamen@opava.cz,
www.sca-art.cz/duopava, www.itf.cz.
K VĚCI (...)
fotografie studentů ITF
Markéta Márová, Eva Pandulová, Kateřina Průžková, Joanna Rzepka - Dziedzic a Łukasz Dziedzic, Martin Wágner| Autor: * redakce * | Vydáno dne 21. 05. 2008 |
Demonstrace nacionalistů, Kyjev, 2006


Adam Tuchliński v ostravské galerii Opera

Adam Tuchliński: Fotografie. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs.legií 14, Ostrava, 24. 4. – 3. 6. 2008. Otevřeno vždy jednu hodinu před představením. Pořádá Národní divadlo moravskoslezské, Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě a Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.

 V ostravské galerii Opera vystavuje až do 4. června osmadvacetiletý varšavský fotograf Adam Tuchliński. Po loňských expozicích Rafała Milacha, Mariusze Foreckého, Weroniky Lodzińské a Andrzeje Kramarze se tam představuje další významný představitel mladší generace současné polské fotografie, která v posledních letech výrazně přispěla ke změně fotografické scény u našich severních sousedů.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 06. 05. 2008 |

Cesta ke svobodě

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. 4. 2008 v 18:00 hod. Úvodní slovo pronese Vojtěch Bartek. V podkroví zahraje akustické duo GaginBand

Výstava potrvá do 15. května 2008

Klub a galerie U Černého kocoura, ul.Riegrova, 738 01 Frýdek - Místek

Partner výstavy www. popieluch.com/fineartprint| Autor: * redakce * | Vydáno dne 21. 04. 2008 |

Dům umění v Opavě a Institut tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě                  Vás srdečně zvou
na zahájení výstavy v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě

Vernisáž proběhne v úterý 8. dubna 2008 v 17 hodin.
Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Opavy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR                         a Slezské univerzity v Opavě. Výstava potrvá do 18. května 2008

Výstavu uvede kurátor Tomáš Pospěch

otevřeno
úterý - neděle
10 - 17 hodin

Dům umění
Pekařská 12
Opava

tel. 553 712 231
e-mail: bludny.kamen@opava.cz
www.sca-art.cz/duopava.cz
www.itf.cz| Autor: * redakce * | Vydáno dne 21. 04. 2008 |