Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 871 nalezených)

Paris Photo - cena BMW
  
Postavení francouzská metropole jako evropského centra fotografie v listopadu posílil jak festival Měsíc fotografie, tak veletrh Paris Photo. Zatímco však festival potvrdil, že ztrácí na svém významu a už zdaleka není ten nejlepší a nejvýznamnější na světě, Paris Photo znovu dokázalo, že mezi veletrhy s fotografiemi mu právem takovéto přívlastky patří.

A přitom před osmi lety, kdy mladý Holanďan Rik Gadella uspořádal jeho první ročník, se mnozí na vznik Paris Phota dívali krajně skepticky. Vždyť do té doby téměř všechny veletrhy s fotografiemi probíhaly ve Spojených státech, kde je nejvíce sběratelů starých snímků z 19. století, avantgardních děl z meziválečné doby i současné fotografie. Jenže Paris Photo se stalo velkou událostí, která do výstavních prostor přímo pod Louvrem přilákala daleko více návštěvníků než to dokázal newyorský veletrh AIPAD nebo veletrh Photo Los Angeles. A navíc mezi nimi bylo i mnoho významných sběratelů nejenom z Evropy, ale i z dalších kontinentů, takže většina vystavujících galerií vydělala nebo alespoň našla řadu nových perspektivních klientů. I když Paris Photo postupně rozšířilo svou výstavní plochu, o účast je takový zájem, že přihlášené galerie musí procházet sítem výběrové komise. Letos se to podařilo 105 vystavujícím, z toho 92 galeriím (včetně naší Leica Gallery Prague) a 13 fotografickým nakladatelstvím, časopisům, knihkupectvím a antikvariátům. Ačkoliv Rik Gadella už před časem prodal Paris Photo firmě Reed Expositions, největšímu světovému organizátorovi veletrhů, byla zachována tradice, že každoročně je umožněno za mimořádně výhodných podmínek vystavovat galeriím z jednoho státu (letos jím bylo Švýcarsko) a že nějaké významné veřejné či soukromé sbírce je dán prostor k představení. Tentokrát toto privilegium získalo Fotomuzeum z Winterthuru, do něhož byla nedávno převedena sbírka Švýcarské fotografické nadace. Diváci tak mohli obdivovat díla Roberta Franka, Larryho Clarka, Paula Grahama, Tiny Barneyové, Thomase Ruffa a dalších světoznámých tvůrců. V nedaleké projekční místnosti se navíc promítaly švýcarské filmy a videoprogramy s fotografickou tématikou.


| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 19. 12. 2004 |

Akt v české fotografii 1960–2000
Zahájení výstavy Akt v české fotografii 1960–2000
Ve spektru několika desítek fotografických festivalů je jenom jediný, který se programově specializuje na tvorbu ze střední a východní Evropy: Měsíc fotografie v Bratislavě. Mezi téměř čtyřmi desítkami výstav jeho 14. ročníku, otevřených po celý listopad v řadě bratislavských muzeí a galerií, ale v kavárně nebo bývalém protiatomovém bunkru, je ovšem tradičně i několik expozic světoznámých tvůrců, které jsou hlavním lákadlem pro stále početnější a mezinárodnější publikum. A to i přesto, že letošní program nezahrnuje žádnou megavýstavu, srovnatelnou s retrospektivami Josefa Koudelky, Annie Leibovitzové, Williama Kleina, Joela-Petera Witkina či Henriho Cartiera-Bressona v minulých letech.

K největším atrakcím patří cyklus slavného švýcarského člena agentury Magnum René Burriho s názvem Němci, ukazující v tradici humanistické fotožurnalistiky a současně s jemnou ironií různé typické aspekty německého životního stylu v obtížném období po 2. světové válce i během hospodářského zázraku. Zatímco jiná Burriho výstava Utopia, kterou jsme nedávno mohli vidět v Leica Gallery Prague, se vyznačovala hlavně výtvarnými kvalitami netradičních pohledů na moderní architekturu, stylově daleko kompaktnější bratislavská expozice ho představuje v jeho nejznámější poloze předního reportéra a dokumentaristy. Indický fotograf Raghu Rai, Burriho kolega ze stejné agentury, vystavuje na Bratislavském hradě svůj strhující fotografický dokument o obětech tragédie v chemické továrně ve městě Bhopál, při níž v roce 1984 došlo k ohromnému úniku jedovatých plynů a k následné smrti několika tisíc lidí. Rai se – podobně jako o dvě desetiletí před ním americký dokumentarista W. Eugene Smith v případě podobné katastrofy v japonské Minamatě – rozhodl využít fotografií nejenom k informování světové veřejnosti o hrozivých následcích bezohlednosti firmy Union Carbide, která ve snaze ušetřit hrubě porušovala bezpečnostní předpisy, ale aktivně se zapojil svými nedávno pořízenými záběry přeživších obětí této tragédie do kampaně organizace Greenpeace za jejich odškodnění. Jde o mimořádně silné snímky, prodchnuté hněvem i snahou pomoci a invenčně pracující s detaily, odvážnými kompozicemi a ostrými kontrasty světel a stínů.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 06. 12. 2004 |

 V Galerii Velryba (Opatovická 24) v Praze se od 3. listopadu do 5. prosince 2004 uskuteční výstava fotografií absolventa Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Víta Šimánka s názvem POHLEDY NEMOCNÝCH.
Vernis
áž se koná 2. listopadu 2004 v 18 hodin.
Kur
átor výstavy: Vladimír Birgus

V cyklu Pohledy nemocných se snažím převést do vizuální podoby pocity nemocných lidí, ležících např. v horečkách, postižených mozkovou příhodou, či ve stavech, kdy jsou napůl v bezvědomí, zkrátka jak skrze svou nemoc vnímají své okolí. Jde mi o to, aby tyto snímky svým obsahem těžko převeditelným do slov, diváka vtáhly do obrazu a přiblížily zdravému člověku, který třeba nikdy prostředí nemocnice nepoznal, co vše nemocný vnímá, co vidí a prožívá."

t Šimánek| Autor: * redakce * | Vydáno dne 29. 10. 2004 |

Opava, Kabinet fotografie Domu umění
Pekařská 12,  27. 10. – 5. 12. 2004

Výstavu pořádají Institut tvůrčí fotografie FPF SU v, Opavě, Dům umění v Opavě a Institut pro veřejné otázky v, Bratislavě


„Chcem rozprávať. Nie kričať, ohurovať, šokovať. Preto volím ten najjednoduchší spôsob vo vyjadrovaní. Štandardný objektív, spracovanie, pohľad. Fotograf má zdanlivo ostať čo najďalej od zásahu do obrazu. Skryť sa a byť neviditeľný. Má iba umožniť, aby situácia pretransformovaná do plochy obrazu ostala čitateľná a zrozumiteľná.„

Takto Jozef Ondzik sám charakterizuje svoju obrazovú výpoveď. Sú v nej obsiahnuté princípy tvorby dokumentaristu, ktorý je pozorovateľom sveta okolo seba. Zrieka sa štylizácie námetov, preferuje zdanlivo neosobný prístup štandardného spracovania obrazovej výpovede bez použitia nápadných efektov. Použitím čierno-bieleho média fotografie umocňuje autentickosť situácie, podanej „čierne na bielom„. Nezrieka sa však subjektívnosti podania, nezostáva neviditeľným ako by si to prial, fotografiou nezvečňuje realitu, nedokumentuje, ale kreatívnym spôsobom podáva vlastnú verziu pozorovaného. Svoju pozornosť sústreďuje na človeka v každodenných situáciách. Najcharakteristickejším, kompozične dominantným, je v jeho fotografiách dvojica ľudí, ktorí spolu tvoria príbeh, napätie. Párové zoskupenie, psychologicko-sociálna drobnokresba, minimálna dejová jednotka, ktorá obsahuje protiklady, spojenia, sujet. Prostredníctvom mikrovzťahov dáva tušiť širšie súvislosti a okolnosti príbehu. Osobitým rukopisom vytvára obrazové poviedky a eseje. Nie je fotografom extrémnych vášní, emócií a hraničných situácií, zaujíma ho správanie jedincov, spoločnosti za bežných okolností. Čo vyžaduje premyslenú analýzu skutočnosti a prenikavé oko autora. Napätie a dynamika kompozície uvádza pozorovateľa in medias res.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 10. 2004 |

Václav Podestát – Lidé
Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Ostrava, Čs. legií 14
7. 10. – 15. 11. 2004

Galerie Opera v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě přináší v těchto dnech nenápadnou výstavu fotografií Václava Podestáta se stejně neokázalým názvem Lidé. Podobně nenápadně, pomalu avšak soustředěně zraje i tvorba tohoto fotografa a pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Každoročně je doplňována od výstavy k výstavě jen o několik málo snímků. Nejsou okázalé, dramatickými výjevy nepoutají naší pozornost, v jemné černobílé škále v nich ale jejich autor rozehrává jemnou obrazovou řeč, ve své komplexnosti v české dokumentární fotografii mimořádnou. V každodenní záplavě fotografických reprodukcí je proto dobré si je čas od času připomínat.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 26. 10. 2004 |

Multikulturní centrum Praha
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

ETNICKÉ A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

do pasáže Paláce Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1.

Vystavují studenti a absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF a FAMU: V. Krynytsky / B. Kuklíková / L. Rudinská / V. Šimánek / K. Tůma

Kurátor výstavy: Jindřich Štreit

Výstavu pořádá Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Dialog kultur za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Open Society Fund Praha. Výstava potrvá od 20. září do 10. října 2004.

Mediální partneři: Český rozhlas 6, Lidové noviny, Art & Antiques, Prague Post.| Autor: * redakce * | Vydáno dne 03. 10. 2004 |

Galerie Velryba, Opatovická 24, Praha
13. 9. – 3. 10. 2004.

Zatímco v dokumentární a reportážní fotografii v mnoha zemích, nejvýrazněji asi ve Velké Británii, už dávno vysoce převládají emotivní barevné snímky nad černobílými záběry, u nás se teprve v posledních letech téměř geometrickou řadou rozšiřuje počet převážně mladých autorů, kteří ve svých dokumentárních snímcích invenčně a promyšleně využívají psychologických aspektů působení barev a nespokojují se jen s jejich deskriptivní rolí. K autorům, jako jsou Jiří Křenek, Tomáš Třeštík, Barbora Kuklíková, Milan Jaroš, Lukáš Žentel, Vít Šimánek, Jan Dyntera, Barbora Mrázková s Filipem Lábem, David Boukal, Markéta Kinterová, Silvie Milková, Martina Novozámská, Štěpánka Steinová se Salimem Issou, Otmar Petyniak, Petra Holzbachová, Lenka Šavrdová, Martin Plitz a další (mnozí z nich se už představili v galerii Velryba), se řadí také Jan Bartoš.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 02. 10. 2004 |

  

Barbora Kuklíková

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie FPF v Opavě si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy

 


Martina Novozámská


Barbora Krejčová

  

BARBORA KUKLÍKOVÁ   CITY V CIZÍM CITY
MARTINA NOVOZÁMSKÁ   NA CESTĚ
BARBORA KREJČOVÁ   VZPOMÍNKY NA TO, CO SE NESTALO

v Galerii Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čsl. legií 14, Ostrava ve čtvrtek 9. září 2004 v 17.00 hodin.

Výstavu zahájil prof. PhDr. Vladimír Birgus.

Výstava bude otevřena vždy 1 hodinu před přestavením a potrvá do 5. 10. 2004. Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 12. 09. 2004 |
Arles
Už 35 let uplynulo od roku 1969, kdy fotograf Lucien Clergue se svými přáteli Jeanem Mauricem Roquettem a Michelem Tournierem založili v malém provensálském městě Arles první fotografický festival na světě,  inspirovaný divadelním festivalem v nedalekém Avignonu. Zatímco divadelních, hudebních či filmových festivalů bylo koncem 60. let pořádáno mnoho, pravidelnou přehlídkou fotografické tvorby s řadou expozic byla jedině kulturní část veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem.
| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 31. 08. 2004 |

Kabinet fotografie Domu umění, Pekařská 12, 746 01 Opava, tel. 53821561.
Otevřeno od 30. 6. do 16. 8. 2004 denně kromě pondělí 10-17 hodin.

Vernisáž 29. 6. 2004 v 17 hodin.

Výstavu pořádá Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
a Dům umění v Opavě.
Kurátor Vladimír Birgus.| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 24. 06. 2004 |

Dita Pepe (Hornsteinerová), (5. 9. 1973, Ostrava), žije v Ostravě.

Dita Pepe
Dita Pepe se stala první vítězkou Ceny Jaromíra Funkeho. Ditiny Autoportréty s ženami vyšly v mnoha časopisech – Fotografie Magazín, Fotograf, Imago, Instinkt, Reflex, Kwartalnik Fotografia, Photonews, Portfolio, Emma aj. V Německu získala cenu Kodaku pro mladé fotografy Kodak Nachwuchs Förder Preis (2001).| Autor: * redakce * | Vydáno dne 19. 06. 2004 |

Cena Jaromíra Funkeho 2004

Pořadatelé: časopis Ateliér, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Pražský dům fotografie
Pražský dům fotografie, Václavské náměstí 31, Praha 1
3.6. – 18.7. 2004| Autor: Aleš Kuneš | Vydáno dne 18. 06. 2004 |

Nominace od kritiků, teoretiků, kurátorů, pedagogů, redaktorů
a nakladatelů aktivních v oblasti tvůrčí fotografie| Autor: * redakce * | Vydáno dne 18. 06. 2004 |

(3 body za 1. místo, 2 body za 2. místo, 1 bod za 3. místo)

 

Finalisté:

 

1. Dita Pepe – 73 bodů – Cena Jaromíra Funkeho 2004

2. Jiří Křenek – 28

3. Karel Tůma – 18

4. Vít Šimánek – 14

5.- 7. Kamera skura – 13

5. - 7. Alena Kotzmannová – 13

5. – 7. Štěpánka Steinová a Salim Issa – 13

 

Další pořadí:

 

8. Marie Zachovalová - 11

9. – 10. Tomáš Pospěch - 10

9. – 10. Vojtěch Sláma - 10

11. Petra Benešová – 9

12. Tomáš Třeštík – 8

13. Milan Jaroš – 7

14. Veronika Zapletalová – 6

15. – 16. Daniela Dostálková – 4

15. – 16. Hynek Alt - 4

 

 

 | Autor: * redakce * | Vydáno dne 18. 06. 2004 |

Goethe-Institut Prag zve na setkání editorů fotografických časopisů z evropských zemí v pražském Goethe-Institutu ve dnech 3.-4. května 2004.
Zástupci jednotlivých časopisů představí aktuální dění v oblasti fotografie ve svých zemích. Německý specialista bude hovořit na téma autorských práv fotografů.
Pro fotografy, kteří chtějí předložit svá porfolia platí doručit je do konce dubna do pražského Goethe-Institutu (Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, Tel.: 00420 221 962 271). Tyto budou posléze předány ke shlédnutí editorům.| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 04. 2004 |