Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 863 nalezených)

Teprve po pádu komunistického režimu v Československu na sklonku roku 1989 začal svět pomalu objevovat, že česká dokumentární fotografie se má vedle mezinárodně proslulého a všeobecně uznávaného Josefa Koudelky řadu dalších výrazných osobností. Jednou z výstav, na které se zahraniční publikum o tom mohlo přesvědčit, byla putovní expozice Současná česká dokumentární fotografie, která byla ve spolupráci Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Pražského domu fotografie uvedena roku 2001 na Mezinárodních fotografických dnech v Hertenu a Měsíci fotografie v Porúří a pak v několika dalších německých městech. České publikum se s ní má možnost seznámit poprvé na nynější dvoudílné expozici v Galerii Opera v Ostravě.

| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 09. 12. 2003 |
english text "Pavel Mára: Space" read here >>

Český fotograf Pavel Mára, ktorý snáď vo svojom mene skrýva zašifrovaný anjelský pozdrav Ave Mária, už dve desaťročia spracuváva podnety zo sféry sakrálneho - či už spomenieme jeho Figury, Roušky alebo Madony vytvorené v priebehu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Rezonancie, ktoré tieto diela vyvolávajú, vychádzajú pôvodne zo strún západnej i východnej spirituality. Fotografie výrazovo často čerpajú z vizuálneho repertoáru kresťanstva (napr. Veronikina rúška), no ich vnútorný obsah prekračuje rámec jednej tradície a posúva sa smerom k širšiemu ponímaniu duchovnosti, častokrát práve v špecifickej forme zobrazenia „zduchovnelého tela“.

| Autor: Lucia Lendelova | Vydáno dne 03. 12. 2003 |
Czech photographer Pavel Mára, whose name could almost pass for the angel’s greeting “Ave Maria”, has focused on sacral themes for the past twenty years. His Figures, Veils and Madonna’s created during the 1980s and 1990s bear witness to this. These works resonate in both chords of Western and Eastern spirituality. Mára’s photographs often draw on Christianity’s visual repertoire (Veronica’s Veil, for instance), but their inner content exceeds the framework of one tradition and moves toward a more embracing spirituality, often in the specific form of “a spiritual body”.

| Autor: Lucia Lendelova | Vydáno dne 03. 12. 2003 |

Svéráz údělu slovenských žen a tedy nás všech

Lucia Nimcová vzbudila velkou pozornost už svými prvními dokumentárními fotografiemi na začátku studia na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve svých snímcích se vždy snažila budovat svébytný výrazový svět. S neobyčejným zájmem a upřímností fotografovala své nejbližší okolí na pomezí sociálního dokumentu a výtvarné fotografie, ať už vytvářela soubor nazvaný O sobě, Amerika nebo Z nemocnice, když vzpomenu jenom ty nejznámější. Do takto zachycené „osobní“ reality často zcela volně zasahovala – vpisováním a vkreslováním, kolorováním, volbou modré tonality černobílých snímků, záměrným užitím tmavé tonality nebo prošlých šedivých papírů nebo je alespoň doplňovala o úryvky textů a básní umístěných pod fotografiemi. Někdy přesahovala oblast dokumentu a pořizovala fotografie z televize nebo přecházela ke konceptuálním sériím. Nikdy ale v pravém slova smyslu neusilovala o sociální dokument, ani subjektivní nebo narativní, jak bylo mnohdy nahlíženo na její práce, i když pracovala s tématy a vizuálním jazykem těchto žánrů. K fotografiím Lucie Nimcové bylo vždy nutné přistupovat mnohem komplexněji. Její snímky tak jsou osobitými, často neobyčejně hravými vizuálními glosami, plné poetické spontánnosti a ženskosti. Není tak jen jedinou výraznou autorkou slovenské fotografie inklinující k dokumentárnímu stylu, ale svou tvorbou si vydobyla velice svébytné postavení i v rámci slovenské dokumentární fotografie.| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 11. 11. 2003 |

Ostrava, galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čsl. legií 14, 41, 15. 1. 2004 – 1. 3. 2004.

Opava, Dům umění, Pekařská 12 a Minoritský klášter, Masarykova 41, 1. 11. 2003 – 4. 1. 2004.

Institut tvůrčí fotografie představil tvorbu svých studentů na řadě výstav, které byly uvedeny nejenom v České republice, ale i v zahraničních výstavních síních. Tentokrát představuje bakalářské a magisterské diplomové práce a tzv. klauzurní práce, menší výstavní soubory, odevzdávané na závěr ročníku. Jde tedy výhradně o volnou tvorbu, v níž studenti musí respektovat jedině předepsaný minimální počet snímků a všechno ostatní – od tématu, technického zpracování, rozměru fotografií až po adjustaci – je otázkou jejich volby. Expozice tak ukazuje jen část studentských prací, protože přesně definovaná praktická cvičení z různých oblastí dokumentární a reportážní fotografie, portrétu, aktu, zátiší, krajinářské fotografie, fotografické ilustrace či módní a reklamní fotografie tentokrát zůstala stranou, i když bychom mezi nimi našli řadu kvalitních děl.

| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 29. 10. 2003 |

.. dokončení stejnojmenného článku Petra Vilguse Dějiny evropské fotografie: Polsko a Maďarsko 1900-1945 I.

 | Autor: Petr Vilgus | Vydáno dne 21. 10. 2003 |
V japonské Osace zahájí 20. září výstavu z oceněných prací světové fotografické soutěže MIO Photo Award (http://www.miophoto.gr.jp). Mezi vystavujícími Japonci, Korejci a jadním nominovaným umělcem z Číny budou, skoro by se dalo říci, že tradičně, také účastníci z České republiky, konkrétně studenti Institutu tvůrčí fotografie.

| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 08. 2003 |
Součástí 29. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která proběhla na rozhraní července a srpna 2003, byly už tradičně výstavy studentů a pedagogů ITF FPF SU. Protože jedno ze dvou hlavních témat školy se jmenovalo Film a básník, sestavil doc. Mgr. Aleš Kuneš pro výstavní prostory Slováckého divadla expozici fotografických ilustrací studentů ITF Petry Benešové, Katariny Hanové, Petry Holzbachové, Barbory Kuklíkové, Barbory Tomášové, Petry Zůnové, Davida Boukala, Gabriela Dvořáka, Jaroslava Santlera, Jana Taberyho a dalších.

| Autor: * redakce * | Vydáno dne 22. 08. 2003 |