Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Kdo se stane osobností české fotografie za rok 2003?
Asociace profesionálních fotografů České republiky (www.asociacefotografu.com) se rozhodla od června letošního roku každoročně vyhlašovat osobnost české fotografie.  Cena bude určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi či teoretikovi fotografie, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české fotografie u nás či v zahraničí.

„AFČR, sdružení předních  profesionálních a tvůrčích fotografů vyzývá fotografickou veřejnost ke spolupráci při hledání Osobnosti české fotografie za rok 2003. Návrhy se zdůvodněním lze zasílat po celý rok, nejpozději však do 31.1.2004 na adresu Asociace profesionálních fotografů České republiky, Národní třída 25, 11000 Praha 1, tel.. 221 085 289 nebo e-mailem na: osobnost@asociacefotografu.com,“ říká Petr Šálek, předseda správní rady.

Osobnost české fotografie bude vybrána hlasováním odborné komise složené z členů AFČR. Vítěz obdrží  titul Osobnost české fotografie za uplynulý kalendářní rok,  čestný diplom a skleněný objekt vytvořený výtvarníkem Zbyňkem Malým.  Jak Šálek dodává, smyslem ceny je upozornit na významné fotografické aktivity, podpořit  společenskou prestiž fotografie a součastně podnítit fotografickou veřejnost k podrobnému  sledování dění v oblasti fotografie.

O asociaci:

Asociace profesionálních fotografů je sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů České republiky a představuje vlastně volné pokračování fotografické sekce svazu výtvarných umělců. V současné době má 220 stálých členů, mezi čestnými členy se objevují jména významných českých i světových fotografů (S.Bulatti, V. Dukát, Z. Feyfar, E. Fuková, P. Helbich, D. Hochová, K. O.Hrubý, V. Chochola, F. Krasl, J. Koudelka, J. Lukas,
M. Luskačová, J. Marko, L. Postupa, L. Sitenský), ale také teoretiků a pedagogů (A. Fárová, J. Spousta, prof. J. Šmok).

Asociace profesionálních fotografů pořádá každý rok výstavy svých členů a hostů, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, Dokument, ale také výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90-99, Architektura apod. Všemi žánry a tématy napříč šla expozice "Česká fotografie 1989 - 1994" reprezentující encyklopedickou publikací nejen vystavující fotografy, nýbrž celé profesní sdružení.
Vedle členských výstav pořádá  Asociace profesionálních fotografů výstavy k jubileím významných osobností české fotografie  např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek, ale i zahraničních autorů jako např. "Cesta komunismu" ruských fotografů z Čeljabinska nebo velkou přehlídku "Československá fotografie v exilu 1939 - 1989". K výstavám vydává  soubory pohlednic či  katalogy se základními údaji o vystavujících. Tyto výstavy  představuje nejen v Praze, ale v posledních letech i v dalších větších městech České republiky i v zahraničí.

Asociace profesionálních fotografů úzce spolupracuje s evropskými profesionálními strukturami. Jako jediná z prostoru bývalých socialistických zemí je plnohodnotným členem Evropské federace profesionálních fotografů FEP. Umožňuje svým členům získat prestižní evropský profesní certifikát QEP (Qualified European Photographer), který bude v brzké době umožňovat snadnější uplatnění v evropském měřítku. Asociace fotografů je dále členem Světové rady profesionálních fotografů WCPP a přidruženým členem Americké asociace profesionálních fotografů ASMP. Podílí se na tvorbě celoevropských vzdělávacích programů a je účastníkem oborových kongresů jako je např. Orvietofotografia. Na veletrzích Photokina v Kolíně nad Rýnem má pravidelně od r. 1998 svůj stánek.
V roce 2000 pořádala AF spolu s italskou asociací profesionálních fotografů SIAP v Boloni fotografickou výstavu v rámci akce "evropská města kultury roku 2000" na téma kulturní dědictví. Této akci byla udělena známka projektu Praha - evropské město kultury 2000. V roce 2001 byla Asociace profesionálních fotografů spolupořadatelem výstavy významného světového fotografa S. Salgada "Exodus" v pražském Mánesu.

Asociace profesionálních fotografů vypracovala v roce 1998 projekt Národního Muzea fotografie a iniciovala založení občanského sdružení stejného názvu společně s katedrou fotografie FAMU a Komorou fotografických živností. Muzeum se vedle vlastní odborné práce stane přirozeným informačním uzlem. Cílem Muzea fotografie je zachovat, systematicky zpracovávat a prezentovat českou fotografii jako celek, vybudovat postupně sbírky historické i současné produkce. Archivy autorů budou získávány a uchovávány v co největším rozsahu. Záměrem je umožnit zhodnocení a studium tvorby tvůrčích fotografů v příslušných dobových souvislostech, dát k dispozici naší i zahraniční veřejnosti ucelený přehled o historii a vývoji české fotografie, která svojí úrovní patří k předním na světě.

Asociace profesionálních fotografů je profesním sdružením, zájmy členů zastupuje správní rada a o její činnosti jsou její členové informováni prostřednictvím vlastního zpravodaje  AF-info.


| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 07. 2003 | 2401 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |