Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Česká fotografie ve světě 2002-2003
Jestliže ve starších dějinách fotografie od Beaumonta Newhalla, manželů Gernsheimových či Petera Pollacka téměř nenajdeme zmínku o české fotografii, v novějších publikacích a encyklopediích fotografů bývá tvorbě českých fotografů věnována podstatně větší pozornost. Velkou zásluhu na tom má řada výstav české fotografie, které se zejména od roku 1990 začaly objevovat v mnoha předních muzeích a galeriích, stejně jako skutečnost, že většina katalogů a knih českých fotografů dnes vychází s anglickými texty a mnohé se dostávají i do zahraničních distribucí. V posledních dvou letech k nim přibyly další.

V roce 2002 byla řada expozic historické i současné fotografie představena v rámci České sezóny ve Francii. Josef SudekV Evropském domě fotografie v Paříži proběhla výstava panoramatických snímků Prahy od Josefa Sudka ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Atlantické centrum fotografie v Brestu hostilo retrospektivu avantgardního fotografa Jaroslava Rösslera, na Mezinárodních setkáních fotografie v Arles měla světovou premiéru gigantická přehlídka dosavadního díla Josefa Koudelky, v Národním centru fotografie v Paříži vystavoval své snímky výtvarník Václav Stratil, v Městské galerii Chateau d’Eau v Toulouse vystavili dokumentární fotografie Jindřicha Štreita, v Českém centru v Paříži proběhla výstava Akt v české fotografii 1960-2000, která byla později představena i ve Francouzsko-německém institutu v Cáchách. I v uplynulých dvou letech pokračoval zájem o díla klasiků české fotografie. Muzeum Alvara Aalta ve finském městě Jyvaskyla uvedlo výstavu zakázkových fotografií Josefa Sudka pro Družstevní práci. V Morandiho muzeu v Bologni byla na sklonku roku 2003 představena expozice Sudkových zátiší ze sbírek Moravské galerie v Brně. Rösslerova retrospektiva byla ve stejné době uvedena v Muzeu moderního umění Rupertinum v Salcburku a v roce 2004 se připravuje její závěrečná repríza v Mezinárodním fóru fotografie ve Frankfurtu nad Mohanem. Velká výstava Františka Drtikola, sestavená z fondů pražského Uměleckoprůmyslového muzea, byla zahájena v listopadu 2003 v Moskevském domě fotografie. Jaromír FunkeDo objevné expozice Středoevropské avantgardy: výměna a transformace 1910-1930, představené v Los Angeles, Mnichově a Berlíně a doprovázené velkým katalogem, byly zařazeny fotografie Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho a Františka Drtikola a koláže Karla Teiga. Jaroslav RösslerŘada děl klasiků české fotografie byla loni k vidění na výstavě sbírky baronky Jeanne von Oppenheim v Norton Museum of Art ve West Palm Beach na Floridě a na přehlídce sbírky Manfreda Heitinga v Museum of Fine Arts v Houstonu. Menší Sudkovy výstavy proběhly například v Howard Greenberg Gallery a v Klotz/Sirmon Gallery v New Yorku.
Na festivalu Fotobienále 2002 v Moskvě byla uvedena výstava Akt v české fotografii 1960-2000 a část výstavního souboru Pavla Baňky Infinity. 12. Měsíc fotografie v Bratislavě měl v roce 2002 v programu reprízu přehlídky Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let, premiérově uvedené v Muzeu umění v Olomouci, výstavu Povodně v Čechách a autorské expozice Karla Cudlína, Josefa Mouchy a Hynka Alta. Loňský bratislavský festival zahrnoval výstavu krajinářských snímků Pavla Baňky Infinity, soubor Autoportréty od Dity Pepe a cyklus Z lásky od Tomáše Rullera. První Měsíc fotografie v Kyjevě představil na jaře 2003 práce studentů Institutu tvůrčí fotografie Vladimír BirgusSlezské univerzity v Opavě, fotografie z Ukrajiny od Karla Cudlína a výstavu Cosi nevyslovitelného od Vladimíra Birguse. Součástí programu Měsíce fotografie 2003 v Montrealu byly snímky Mira Švolíka a výstava digitálně upravených portrétů plačících politiků Bez soucitu od Jiřího Davida. Ta byla představena i ve Štýrském Hradci, evropském městě kultury roku 2003. Jindřich Štreit a Blanka Chocholová v roce 2002 vystavovali na fotografickém festivalu v čínském městě Duyun. V rámci Photokiny 2002 v Kolíně nad Rýnem vystavovali Dita Pepe a Jan Vaca. Na přehlídce Transphotographies ve francouzském Lille byly loni k vidění výstavy Dagmar Hochové, Pavla Baňky, Jana Saudka a Václava Stratila. Mezinárodní festival fotografie v Lodži v květnu 2003 zahrnoval expozici prací studentů pražské FAMU a retrospektivu Dagmar Hochové. Ukázky z Mezinárodního festivalu digitálního obrazu In Out v Praze byly prezentovány v Bratislavě a Budapešti. V soutěži World Press Photo 2003 získal Antonín Kratochvíl hned dvě první ceny. Fotografického veletrhu AIPAD v New Yorku v únoru 2003 se zúčastnilo České centrum fotografie, zatímco na veletrhu Paris Photo 2003 vystavovala Leica Gallery Prague.
Karel CudlínStálou pozornost české fotografii věnuje Leica Gallery v New Yorku, která v roce 2002 uvedla expozici Česká dokumentární fotografie, loni autorskou výstavu Karla Cudlína a na rok 2004 připravuje expozici Antonína Kratochvíla. Výstava prací dvanácti současných českých fotografů, připravená Pražským domem fotografie, byla představena v CK Josefsberg Studiu v Portlandu a galeri Benham v Seattlu. Výstava Akt v české fotografii 1960-2000 se setkala s velkou pozorností diváků i médií při reprízách v bývalém císařském zámku v Poznani, v Galerii současného umění BWA ve Vratislavi a na hradě Ksiaź ve Walbrzychu. Expozice Současná česká dokumentární fotografie byla po premiéře na Mezinárodních dnech fotografie v Hertenu představena také v dalších německých městech Leverkusenu a Dormagenu. Na výstavě v Galerii současného umění BWA ve Vratislavi se představili studenti fotografického ateliéru z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu s německými a polskými kolegy, pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě zase vystavovali v poznaňském zámku. Řadu samostatných výstav v zahraničí měli Jan Saudek, Josef Koudelka, Jindřich Štreit, Pavel Baňka, Veronika Bromová, Jiří David, Dana Kyndrová, Jan Pohribný, Ivan Pinkava, Dita Pepe a další čeští fotografové.
K popularizaci české fotografie ve světě přispěly i knihy a časopisy. Jedno z nejprestižnějších amerických nakladatelství Massachusetts Institute of Technology Press vydalo v angličtině knihy Czech Photographic Avant-Garde 1918-1949 a Jaroslav Rössler – Czech Avant-Garde Photographer, které převzalo od pražského nakladatelství KANT. V newyorském nakladatelství Aperture vyšlo už druhé vydání publikace Josef Sudek: Poet of Prague. K finské výstavě Josefa Sudka byl vydán obsáhlý katalog Josef Sudek. The commercial photography for Družstevní práce a k výstavě v Paříži katalog Josef Sudek: Prague panoramique.. Japan Society of Image Arts and Sciences v Tokiu loni vydala studii Jaromír Funke and Czech Modernism. The History of Czech and Slovak Photography.. V USA vyšly faksimile avantgardních knih Abeceda a Fotografie vidí povrch. Vratislavská galerie BWA vydala polský překlad textu knihy Akt v české fotografii. V Francii, Německu či USA také vyšly nové publikace Josefa Koudelky, Jana Saudka a Antonína Kratochvíla. Fotografické knihy z nakladatelství KANT a TORST se dostaly do mezinárodní distribuce a najdeme je v knihkupectvích a muzeích řady zemí. Čeští fotografové jsou mimořádně dobře zastoupeni v knize Michaela Koetzleho Lexikon der Fotografen. V 8. vydání publikace European Photography Guide má Česká republika vyhrazeno 16 stran, zatímco podstatně větší Rusko je prezentováno na 11 stranách a Polsku je věnováno ještě o stránku méně. Mnoho materiálů o české fotografii vyšlo v zahraničních časopisech – např. polská umělecká revue Format věnovala hlavní pozornost ve svém 41. čísle historii i současnosti české fotografie s obsáhlými studiemi o české meziválečné avantgardě a české fotografii 90. let a řadou autorských medailonů.


| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 28. 11. 2003 | 9515 přečtení |
| Zdroj: Fotograf č. 3 |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |