Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

IVO vypisuje nový grant na vypracovanie Obrazovej správy o stave krajiny
Po úspechu predchádzajúcich ročníkov fotografického projektu Slovensko 001 – 003. Obrazová správa o stave krajiny (v roku 2003 bola podľa názoru návštevníkov aj odbornej kritiky výstava autorky Obrazovej správy Lucie Nimcovej jednou z najpozoruhodnejších v rámci Mesiaca fotografie) INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) vypisuje aj v roku 2004 súťaž o získanie grantu vo výške 100.000,- Sk na spracovanie projektu Obrazovej správy o stave krajiny – Slovensko 004. Víťaz získa okrem tohto grantu možnosť samostatnej výstavy (s týmto projektom) v rámci Mesiaca fotografie 2004 v Bratislave a vydania knižnej publikácie.

Podstatou projektu je príprava kolekcie 35 – 40 fotografií, ktoré budú fotografickou dokumentaristickou správou o stave krajiny v roku 2004. Dovoľujeme si pripomenúť, že na rozdiel od iných projektov INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY, v tomto prípade nemá ísť o „súhrnnú, objektívnu a vyčerpávajúcu“ správu o stave Slovenska, ale o výsostne subjektívnu autorskú výpoveď.
Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf starší ako 18 rokov, podmienkou nie je slovenské štátne občianstvo.
Autor predloží prihlášku spolu s písomným popisom projektu, na ktorom chce pracovať a spôsob využitia grantu a ukážku zo svojej doterajšej tvorby v počte 6 – 10 ks počítačovo nemanipulovaných fotografií formátu 24 x 30 cm (resp. A4), tematicky sa viažucej na projekt, ktorý je predmetom grantu.
Prihlásené projekty posúdi päťčlenná porota v zložení: MARTIN KOLLÁR (víťaz prvého ročníka), PAVOL BREIER, VÁCLAV MACEK, TOMÁŠ POSPĚCH a MIROSLAV KOLLÁR (IVO).
Uzávierka súťaže je 13. februára 2004. Práce je potrebné doručiť do Inštitútu pre verejné otázky, Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava (poštou alebo osobne) do tohto termínu, na obálku uveďte „fotoprojekt“.
Päťčlenná porota posúdi zaslané práce 16. februára 2004, vybraný autor bude môcť začať svoju prácu od 17. februára 2004, ukončiť by ju mal do konca októbra 2004, keď predloží výslednú kolekciu 35 – 40 fotografií.
Prihlášku nájdete na internetovej stránke www.ivo.sk.
| Autor: Miroslav Kollár | Vydáno dne 04. 02. 2004 | 2287 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |