Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Cena Jaromíra Funkeho 2004 – hlasující

Nominace od kritiků, teoretiků, kurátorů, pedagogů, redaktorů
a nakladatelů aktivních v oblasti tvůrčí fotografieDoc. Ing. Pavel Baňka – Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, časopis Fotograf

1. Vít Šimánek, 2. Markéta Kinterová, 3. Daniela Dostálková

 

Prof. PhDr. Ludvík Baran, DrSc. – teoretik fotografie

1. Veronika Souralová, 2. Lucie Svobodová (vyřazena, narozena 1963), 3. ---

 

Prof. PhDr. Vladimír Birgus – Institut tvůrčí fotografie SU Opava, časopis Imago

1. Dita Pepe, 2. Jiří Křenek, 3. Tomáš Třeštík

 

Jana Bömerová – Leica Gallery Prague

1. Dita Pepe, 2. Milan Jaroš, 3. Simon Chang

 

Mgr. Magdalena Čechlovská – Hospodářské noviny

1. Dita Pepe, 2. Jan Vaca, 3. Björn Steinz – Mario Bihári

 

Akad. mal. Jiří David – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

1. Jan Nálevka a Milan Mikoláštík, 2. Martina Novozámská, 3. Barbora Kuklíková

 

Prof. Mgr. Pavel Dias – FAMU Praha

1. Milan Jaroš,  2. Karel Tůma, 3. Marie Zachovalová

 

MgA. Alena Dvořáková - Asociace profesionálních fotografů

1. Karel Tůma, 2. Marie Zachovalová, 3. Milan Jaroš

 

Mgr. Tomáš Fassati – Muzeum umění a designu Benešov

1. Petr Zinke (vyřazen, narozen 1966), 2. Veronika Zapletalová, 3. Pavel Orvan

 

MgA. Viktor Fischer - Asociace profesionálních fotografů

1. Karel Tůma, 2. Marie Zachovalová, 3. Milan Jaroš

 

Mgr. Jaroslav Fišer – Pražský dům fotografie

1. Ondřej Přibyl, 2. Jakub Uhlík, 3. Vojtěch Sláma

 

Jiří Hanke – Galerie spořitelny Kladno

1. Jiří Křenek, 2. Tomáš Pospěch, 3. Dita Pepe

 

MgA. Jolana Havelková – Univerzita J. E. Purkyně Ústí n.L.

1. Lucia Nimcová (vyřazena, autorka nežije v ČR), 2. Jiří Křenek, 3. Dita Pepe

 

Mgr. Eva M. Hodek – Pražský dům fotografie

1. Dita Pepe, 2. Daniela Dostálková, 3. Jiří Křenek

 

BcA. Petra Holzbachová – časopis Foto Video

1. Tomáš Třeštík, 2. Petra Benešová, 3. Tereza Janečková

 

Mgr. Blanka Chocholová – volná kurátorka, Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1. Dita Pepe, 2. Karel Tůma, 3. Jiří Křenek

 

Dr. Jiří Jaskmanický – České centrum fotografie Praha

1. Dita Pepe, 2. Jiří Křenek, 3. Vít Šimánek

 

Michal Janata – teoretik umění

1. Jiří Křenek, 2. Tomáš Pospěch, 3. Dita Pepe

 

Karel Kerlický – nakladatelství KANT

1. Dita Pepe, 2. Jan Mahr, 3. Alena Kotzmannová

 

PhDr. Marie Klimešová – teoretička umění

1. Míla Preslová (vyřazena, narozena 1963), 2. Michaela Thelenová, 3. Alena Kotzmannová

 

David Korecký – Ateliér Josefa Sudka

1. Barbora Přidalová, 2. Hynek Alt, 3. ---

 

Doc. Mgr. Aleš Kuneš – Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1. Petra Benešová, 2. Dita Pepe, 3. Barbora Kuklíková

 

PhDr. Hana Larvová, Galerie hl. města Prahy

1. Štěpánka Šimlová (vyřazena, narozena 1966), 2. Kamera skura, 3. Marina Jůdová

 

Mgr. Lucia Lendelová – Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., Imago

1. Vít Šimánek, 2. Kamera skura, 3. Dita Pepe

 

MgA. Tomáš Macíček – Střední umělecká škola Ostrava

1. Tomáš Pospěch, 2. Dita Pepe, 3. Jiří Křenek

 

PhDr. Olga Malá – Galerie hl. města Prahy

1. Klamera skura, 2. Štěpánka Šimlová (vyřazena, narozena 1966), 3. Marina Jůdová

 

MgA. Pavel Mára – Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1. Dita Pepe, 2. Jiří Křenek, 3. Vojtěch Sláma

 

PhDr. Věra Matějů – časopis Fotografie Magazín

1. Štěpánka Steinová a Salim Issa, 2. Dita Pepe, 3. Karel Tůma

 

Jan Mlčoch – Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

1. ---, 2. ---, 3. Dita Pepe

 

MgA. Lucie Mlynářová – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

1. Alena Kotzmannová, 2. Dušan Skála, 3. Eva da Silva Melo-Dohnalová

 

Mgr. Josef Moucha – časopisy Fotograf, Imago

1. Maria Kracíková, 2. Petra Benešová, 3. Věra Stuchelová

 

PhD. Martina Pachmanová  – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

1. Štěpánka Steinová a Salim Issa, 2. Alena Kotzmannová, 3. Dita Pepe

 

Mgr. Jiří Pátek – Moravská galerie Brno

1. Jiří Křenek, 2. Lenka Klodová, 3. Michaela Brachtlová

 

Bc. Daniel Petřina – Lidové noviny

1. Karel Tůma, 2. Jelena Vukotić, 3. Vít Šimánek

 

Mgr. Václav Podestát – Institut tvůrčí fotografie SU Opava, Muzeum a galerie severního Plzeňska

1. Dita Pepe, 2. Jiří Křenek, 3. Štěpánka Steinová a Salim Issa

 

Mgr. Jan Pohribný – Pražský dům fotografie, Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1. Vojtěch Sláma, 2. Dita Pepe, 3. Jiří Křenek

 

Blanka Poláková, prom. hist. – časopis Ateliér

1. Dita Pepe, 2. Veronika Zapletalová, 3. Vojtěch Sláma

 

Roman Polášek – Galerie Fiducia Ostrava

1. Kamera skura, 2. Dita Pepe, 3. Viktor Kopasz

 

Bc. Martin Popelář - Galerie Fiducia Ostrava

1. Alena Kotzmannová, 2. Dita Pepe, 3. Viktor Kopasz

 

MgA. Mgr. Tomáš Pospěch – Univerzita Tomáše Bati Zlín, ITF SU Opava

1. Kamera skura, 2. Dita Pepe, 3. Vít Šimánek

 

Miroslav Schubert – Galerie Caesar Olomouc

1. Dita Pepe, 2. Veronika Zapletalová, 3. Jan Herynek

 

Mgr. Robert Silverio, PhD. – FAMU Praha

1. Dita Pepe, 2. Miroslav Pásek, 3. Filip Láb

 

Mgr. Jiří Siostrzonek – Dům umění Opava,  Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1. Dita Pepe, 2. Vít Šimánek, 3. Jiří Křenek

 

Mgr. Jana Smahelová – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

1. David Trčka, 2. Tereza Vlčková, 3. Lucie Chrástková

 

MgA. Evžen Sobek – Brněnská fotografická škola

1. Dita Pepe, 2. Vít Šimánek, 3. Barbora Kuklíková

 

Ing. Rudolf Stáhlich – časopis FotoVideo

1. Linda Urbánková, 2. Jan Kuděj, 3. Jiří Thýn

 

Mgr. Viktor Stoilov – nakladatelství TORST

1. Dita Pepe, 2. Tomáš Třeštík, 3. Lukáš Žentel

 

Mgr. Jaroslav Šimon – Svaz českých fotografů Praha

1. Štěpánka Steinová a Salim Issa, 2. Dita Pepe, 3. Jiří Křenek

 

Doc. Mgr. Jindřich Štreit, Institut tvůrčí fotografie SU Opava

1.Dita Pepe, 2. Jiří Křenek, 3. Vít Šimánek

 

Prof. PhDr. Stanislav Ulver, FAMU Praha

1. David Cysař, 2. Tomáš Třeštík, 3. Karel Tůma

 

Pavel Vančát – Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., časopis Fotograf

1. Alena Kotzmannová, 2. Hynek Alt, 3. Daniela Dostálková

 

RNDr. Petr Velkoborský, CSc. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, ITF SU Opava

1. Tomáš Pospěch, 2. Petra Benešová, 3. Marek Hartl

 

Mgr. Jiří Víšek – Škola uměleckých řemesel Brno

1. Marie Zachovalová, 2. Vojtěch Sláma, 3. Jiří Ernest

 

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský – FAMU Praha

1. Karel Tůma, 2. Filip Láb a Barbora Mrázková, 3. Dita Pepe

 

Mgr. Petr Volf – časopis Reflex

1. Štěpánka Steinová a Salim Issa, 2. Dita Pepe, 3. Jiří Křenek

 

Mgr. Martin Vybíral – Škola uměleckých řemesel Brno

1. Marie Zachovalová, 2. Vojtěch Sláma, 3. Jiří Ernest


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 18. 06. 2004 | 5598 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |