Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Společná místa
Společná místa, fotografie pedagogů Akademie výtvarných umění v Poznani
  

Pedagogové dálkového studia fotografie Akademie výtvarných umění v Poznani
Opava, Dům umění, Pekařská 12, 11. března – 24. dubna 2005. Vernisáž 10. 3. 2005 v 17 hodin.

Dům umění v Opavě ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě, Akademií výtvarných umění v Poznani a Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě připravil výstavu 26 předních polských fotografů, které spojuje společné působení při výuce dálkového studia fotografie na Akademii výtvarných umění v Poznani. Počtem zastoupených autorů i děl se jedná o dosud nejrozsáhlejší představení současné polské fotografie v České republice.Jerzy Olek, fotografie z výstavy
Společná místa
  
Andrzej Florkowski, z cyklu Prostory
  
Vazby mezi polskou a českou fotografií jsou již tradičně velmi úzké a vzájemně provázané. Velký podíl na tom má jak malá jazyková bariéra, podobné nedávná historie obou zemí, tak i široká plejáda polských fotografů, kteří tradičně studují na českých vysokých fotografických školách, ať už na pražské FAMU tak dnes především na opavském Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity, kde v současnosti studuje 27 posluchačů z Polska (mj. Magdalena Bartkiewicz, Agata Kubień, Grzegorz Klatka, Grzegorz Dabrowski, Andrzej Kramarz, Mariusz Forecki, Lukasz Wolagiewicz Michal Luczak, Karol Hordziej aj.) a který absolvovala celá řada dnes již známých polských fotografů (Piotr Szymon, Krzysztof Hejke, Rafal Milach, Maria Śliwa, Sebastian Klochowicz,  Szymon Szcześniak, Anna Sielska aj.).
 
Výstavu se podařilo uskutečnit díky dlouhodobé a bohaté spolupráci, kterou rozvíjí Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě s katedrou fotografie poznaňské Akademie výtvarných umění. Za dobu více než desetileté spolupráce se realizovala řada výstav, výměnných pobytů a workshopů u nás i v Polsku.  Vzájemně inspirující vazby jsou i v koncepci studia – vždyť právě dálkové studium na Akademii výtvarných umění v Poznani bylo výrazně inspirováno kombinovanou formou studia Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, jak to ostatně připomíná v úvodu 124 stránkového katalogu k výstavě prof. Stefan Wojnecki.

Dálkové studium na Fakultě multimediálních komunikací této školy bylo otevřeno v roce 1994. Dnes má kolem dvou set studentů, kterým se věnují více než dvě desítky pedagogů. Díky tomuto širokému zastoupení výrazných autorských a pedagogických osobností je zajištěna kvalitní výuka široké škály nejrůznějších oblastí výtvarné, dokumentární, reklamní a módní fotografie.

Výstava pedagogů dálkového studia fotografie Akademie výtvarných umění v Poznani byla sestavena k desátému výročí vzniku toto oboru. Společná místa představují široké spektrum prací v žánrově různorodých polohách od čisté fotografie až po nejrůznější experimenty, multimediální zásahy nebo instalace. Vedle tradičněji pojatých krajin Piotra Chojnackého, barevných krajin pořízených za dlouhé expozice od Andrzeje P. Florkowského, manipulovaných  u Grzegorze Nowického nebo „trhaných“ v případě děl Witolda Przymuszala zde najdeme také konceptuální zátiší Krzysztofa J. Baranowského,  reagující na fotografickou reklamu, surrealistická a okultistická zátiší Olafa Czyże nebo inscenace předmětů Grzegorze Przyborka a Moniky Lisiecke. V polské fotografii tradičně bohatá experimentální a konceptuální fotografie je zde zastoupená díly mezinárodně proslulých průkopníků těchto tendencí Józefa Robakowského, Natalie LL, Stefana Wojneckéha, Piotra Wolyńského a Jerzyho Olka i pracemi představitelů mladších generací Slawomira Decyka, Grzegorze Grzesika, Joanny Hoffmannové či Moniky Lisiecké. Výstava nezahrnuje jen fotografie či z fotografií vycházející díla, ale také třeba prostorová aranžmá Piotra Kurky. V polské fotografii nepříliš frekventovanou živou dokomumentární fotografii reprezentují snímky Mariana Schmidta z Paříže.

Tomáš Pospěch

Seznam vystavujících:
Krzysztof J. Baranowski
Piotr Chojnacki
Olaf Czyż
Sławomir Decyk
Andrzej P. Florkowski
Grzegorz Grzesik
Joanna Hoffmann
Piotr Kurka
Monika Lisiecka
Natalia LL
Marianna Michałowska
Igor Morski
Wojciech Müller
Grzegorz Nowicki
Jerzy Olek
Janusz Oleksa
Grzegorz Przyborek
Witold Przymuszała
Józef Robakowski
Marian Schmidt
Marcin Sztukiewicz
Leszek Szurkowski
Zbyszko Trzeciakowski
Leszek Wesołowski
Stefan Wojnecki
Piotr Wołyński


| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 08. 03. 2005 | 3957 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |