Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Odpojeno/Spojeno – Diplomanti architektury a fotografové ARF FMK UTB Zlín

Text do katalogu výstavy

Lucie Prášilová
   
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, založená v roce 2000, je nejmladší veřejnou vysokou školou u nás. Ateliér reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací této školy vznikl už v roce 1997, ještě jako součást Fakulty technologické ve Zlíně VUT v Brně. Vytvoření Fakulty multimediálních komunikací navázalo na bohaté tradice Baťova koncernu, který se ve třicátých letech minulého století výrazně zasloužil o rozvoj reklamy v ČSR. Podobně jako v dalších ateliérech fakulty je výuka v bakalářském a následném magisterském studiu vedena k přípravě profesionálních výtvarníků v oblasti reklamy a užitého umění. Do každého ročníku se nepřijímá více než 5 – 10 studentů a studium je orientováno na technickou, reklamní a módní fotografii s důrazem na digitální snímání a týmovou práci s grafikem, studenty marketingu a produkce, případně specialisty z dalších ateliérů.Lucie Prášilová
  
Natálie Řeřichová
Výstavního projektu Odpojeno/Spojeno se zúčastnili všichni studenti druhého až čtvrtého ročníku. Zadáním úkolu bylo vizuálně podpořit, rozvést, nebo kriticky reagovat na vybraný architektonický projekt. V tom spočívalo specifikum i výzva úkolu: fotograficky uchopit a prezentovat stavbu, která dosud neexistuje.
Tomáš Pospěch, pedagog FMK UTB ve Zlíně a kurátor fotografické části výstavy.


Výstava se konala v Centre for Central European Architecture (U Půjčovny 4, Praha 1) od 8.3. do 2.4., nyní se připravují další reprízy.

II. Seznam zúčastněných studentů podle projektů:

DAVID NÝVLT: EXERCIČNÍ DŮM
Lenka Grossmanová
Michaela Homolová
David Trčka

PETR NACHÁZEL: NOVÝ HŘBITOV PRO PRAHU
Petr Dobiáš - Ondřej Straka – Michal Reichstäter
Jan Hrouzek
Alžběta Trubačová
Jakub Vrhel

LUCIE FUTURÍKOVÁ: POLYFUNKČNÍ DŮM, SMÍCHOV
Lucie Prášilová
Natálie Řeřichová

LUKÁŠ SVOBODA: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU VUT V BRNĚ
Kamila Musilová
Jiří Skoták

JAKUB SRPA: OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM VELKÁ OHRADA
Tomáš Manina
Petr Dobiáš

ONDŘEJ BUSTA: ATHÉNY – HELLENIKON
Tereza Vlčková

ONDŘEJ CÍSLER: FILHARMONIE HOLEŠOVICE
Marek Bartoš


| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 09. 05. 2005 | 5218 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |