Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Česká fotografie 20. století

František Drtikol
Bez názvu, asi 1913
olejotisk
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vernisáž 1. část
Výstava ve výstavním sále UPM, ul. 17. listopadu 2, Praha 1, bude zahájena ve středu 22. června 2005 v 18 hodin a bude trvat do 25. 9. 2005.

Vernisáž 2. část
Výstava v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1, bude zahájena v úterý 28. června 2005 v 17 hodin. Bude otevřena do 9. 10. 2005.

Vernisáž 3. část
Výstava v Městské knihovně, Mariánské náměstí 1, Praha 1, bude zahájena ve čtvrtek 30. června 2005 v 18 hodin. Potrvá do 9. 10. 2005.

www.ceskafotografie.comČeská fotografie 20. století je se svými více než 1200 exponáty z řady domácích i zahraničních sbírek dosud největším výstavním projektem, představujícím hlavní tendence, osobnosti a díla české fotografické tvorby uplynulého století. Navazuje na řadu předchozích expozic, ukazujících různá období vývoje české nebo československé fotografie, které sestavili Rudolf Skopec, Anna Fárová, Petr Tausk, Antonín Dufek, Jaroslav Anděl, Pavel Scheufler, Daniela Mrázková a Vladimír Remeš, Josef Moucha, Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch, Helena Musilová a další historici fotografie a kurátoři. Výstava vznikla jako odborný projekt pod hlavičkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) a je spolupořádána Galerií hlavního města Prahy (GHMP).Ohromné množství děl od 423 fotografů, v naprosté většině dobových autorských originálů, bylo nutno rozdělit do tří výstavních prostor. Úvodní část v UPM zahrnuje impresionistický a secesní piktorialismus, reportážní a dokumentární fotografii z prvních dvou desetiletí 20. století, puristický piktorialismus, obrazové básně českého poetismu, tvorbu z období přechodu od piktorialismu k moderně a počátky abstraktní fotografie. Druhá část, umístěná ve výstavních prostorách GHMP v domě U Kamenného zvonu, představuje nejen díla z různých avantgardních hnutí od konstruktivismu přes novou věcnost až po surrealismus, ale také tradiční portréty, sociální fotografii, práce německých fotografů žijících v meziválečném Československu, počátky moderní fotožurnalistiky či dokumenty z období druhé světové války a následujících tří let obnovené demokracie. Nejrozsáhlejší část v dalších výstavních prostorách GHMP v Městské knihovně ukazuje vývoj fotografické tvorby z období 1948-2000. Představuje socialistický realismus z nejtvrdšího období komunistické totality, díla vznikající mimo oficiální proud, nástup tvorby v duchu poezie všedního dne, informel, inscenovanou fotografii, fotografii v konceptuální tvorbě, v land artu a body artu, rozličné tendence dokumentární a reportážní fotografie, intermediální tvorbu posledních tří desetiletí, renesanci fotografického portrétu i práce řady současných výtvarníků pracujících s médiem fotografie. Exponáty jsou podle kombinace časového, tematického a stylového hlediska řazeny do jednotlivých výstavních kapitol a jsou doplněny ukázkami dobových knih, časopisů a katalogů. Ze zahraničních autorů byli do výstavy zařazeni ti, kteří alespoň po krátkou dobu měli československé nebo české občanství, narodili se na českém území, nebo byli českého původu. Přes velký rozsah výstavy nebylo možno představit českou fotografii v celé šíři, proto do expozice nebyly zahrnuty ukázky vědeckých snímků a dalších druhů převážně informativní fotografie.

Nechtěli jsme připravit přísně selektivní expozici, zahrnující jen díla nejvýznamnějších tvůrců Drtikola, Sudka, Rösslera, Funkeho, Štyrského, Koudelky, Svobody, Saudka, Štreita nebo Kratochvíla, ale snažili jsme se různé tvůrčí tendence představit i na otografiích méně známých a někdy dokonce zcela zapomenutých autorů.

Vladimír Birgus a Jan Mlčoch
autoři výstavy


| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 22. 06. 2005 | 8155 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |