Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Institut tvůrčí fotografie ve Varšavě a v Krakově
Varšava – výstava ITF Patnáct
  
Varšavský Rynek Starego Miasta  vypadá jako dobře udržované středověké náměstí s množstvím dobových staveb v blízkosti katedrály sv. Jana a Královského zámku. Málokdo dnes po šedesáti letech od konce druhé světové války pozná, že zde v roce 1945 nezůstal téměř kámen na kameni a vše bylo pečlivě obnoveno podle zachráněných plánů a nákresů původních staveb. Neustále proudící turisté s cestovními bedekry i nezbytnými fotoaparáty procházejí na Zámeckém náměstí kolem Staré galerie Svazu polských umělců fotografů ZPAF, která už několik desítek let slouží výstavám fotografií předních polských i zahraničních fotografů. A protože Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě má dobré vztahy s polskou fotografickou scénou, mohli návštěvníci této galerie od 21.dubna do 11. května vidět v nádherných výstavních prostorách reprízu úspěšné studentské výstavy Patnáct – Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, která už byla uvedena v Praze, Vilniusu a Ostravě, ale pro Varšavu byla výrazně rozšířena o další práce. Vernisáž výstavy se konala ve slavnostním duchu za přítomnosti předsedy Svazu polských umělců fotografů Mariusze Wideryńského, zástupců velvyslanectví ČR a Českého centra ve Varšavě a polského Ministerstva kultury a národního dědictví i mnoha polských fotografů. Nebylo jen zdvořilostním připomenutím v úvodních proslovech, že se polská fotografie radikálně proměnila právě novým pohledem a tvorbou mladých lidí, kteří prošli studiem na ITF Slezské univerzity, vždyť absolventi ITF se dnes úspěšně prosazují v mnoha důležitých funkcích a jsou mezi nimi vedoucí katedry fotografie na Státní vysoké škole pro divadlo, film a televizi v Lodži, pedagogové několika vysokých a středních škol,  umělecký vedoucí časopisu Przekrój, pracovníci muzeí a galerií, fotoreportéři Gazety Wyborcze a dalších deníků a časopisů i přední reprezentanti reklamní nebo portrétní fotografie. I letos se na školu hlásí několik desítek polských uchazečů.

Varšava – vernisáž výstavy ITF Patnáct
  
Varsava – vyznamenani Gloria Artis
  
Krakov – umělecký ředitel festivalu Karol Hordziej
  
Krakov, výstava Jana Dyntery
  
Krakov, výstava Polsko teď
  

Výstava Patnáct nepředstavovala širokou škálu tvůrčích tendencí, ale výhradně ukázky z oblasti dokumentární a portrétní fotografie. Výrazně byly zastoupeny barevné dokumentární fotografie (Grzegorz Klatka, Václav Peták, Grzegorz Dabrowski, Mariusz Forecki, Andrej Balco, Michaela Cibulková, Jan Dyntera), stylizované fotografie sugerující autentičnost neopakovatelnosti vnitřního napětí (Barbora Kuklíková, Petra Benešová, Marcel Žuška), moderní portrétní tvorba (Lucie Čermáková, Jan Langer), fotografie nepostrádající přiměřenou formu nadsázky (Petr Hasal, Libor Fojtík), osobitých zátiší i snímků osobního deníku (Vojtěch Sláma) i fotografií, které sice budí dojem přímé fotografie, ale vznikly za pomoci dodatečných počítačových úprav. To hovořím o kolekci z bratislavského sídliště Petržalka (Viktor Szemzö) a také o silném souboru dvojice Zuzana Blochová-Dita Lamačová, pojednávajícím o hledání vlastní identity.

Na výstavě byla kromě manželky velvyslance Kopeckého a ředitelky Českého centra ve Varšavě Renaty Gorecké přítomna řada dalších osobností. Jmenujme například Krzystofa Gieraltovského – legendu polské portrétní tvorby, a také Janusze Nowackého, bývalého ředitele poznaňské galerie PF, v níž se v minulosti ITF také prezentoval několika kolektivními i autorskými výstavami. Otevření se zúčastnil i ředitel bratislavského festivalu Mesiac fotografie prof. Václav Macek. Slavnostnímu zahájení a pozvání k rautu předcházela ještě jedna významná událost. Polský ministr kultury a národního dědictví Kazimierz Michal Ujazdowski udělil vedoucímu ITF prof. Vladimíru Birgusovi nejvyšší polské vyznamenání v oblasti kultury, řád „Gloria Artis“ za dlouholetý přínos v oblasti fotografie v rámci česko-polských vztahů. Zde je na místě připomenout, že toto ocenění, srovnatelné například s francouzským Rytířem umění a literatury, dostali v minulosti i slavní polští režiséři Andrzej Wajda a Krzysztof Zanussi..

Dalšího dne se pro zájemce o historii české fotografie a také výuku na ITF uskutečnily přednášky spojené s projekcí (Vladimír Birgus, Aleš Kuneš, Václav Podestát, Jiří Siostrzonek). Protože ve shodnou dobu byla otevřena i řada výstav zahrnutých do varšavského festivalu umělecké fotografie, shlédli jsme i několik podnětných expozic. S řadou vystavujících i kurátorů jsme se setkali po několika dnech na dalším významném, dnes již ve světě nepřehlédnutelném festivalu – Měsíci fotografie v Krakově.

O historii krásného a příjemného bývalého hlavního sídla polských králů by se dalo napsat mnoho slov, nám se velmi líbila skutečnost, že ve městě je okamžitě patrné, že na tamní slavné Jagellonské univerzitě a mnoha dalších vysokých školách studuje ohromné množství mladých lidí, kteří tvoří nejviditelnější část jeho obyvatel. Samotný festival se uskutečnil sice teprve po čtvrté, ale díky nadšení a umu svých organizátorů si už získal věhlas mezi odbornou veřejností a zejména svým letošním ročníkem potvrdil své postavení nejvýznamnějšího fotografického festivalu v Polsku (další se konají v Lodži, Varšavě, Poznani, Bielsku-Bialé, Jelení Hoře, Gorzówě i samotném Krakově). Mladí organizátoři včele s ředitelem Tomaszem Gutkowskim a uměleckým ředitelem Karolem Hordziejem (v současnosti studentem 2. ročníku ITF) připravili s minimem finančních prostředků (na celý festival měli k dispozici jenom asi 2,5 miliónu korun), ale s obrovským nadšením v hlavním programu 21 výstav, v takzvaném programu Off dalších 45. Mezi nimi byly i expozice světoznámých tvůrců Olivera Barbieriho, Michaela Ackermana či Paola Ventury. Na tomto místě je důležité připomenout výstavu pedagoga ITF Jindřicha Štreita, který vystavoval v galerii ZPAG Prizmat své proslulé dokumentární snímky z vesnic. Samostatnými expozicemi se na festivalu představili i studenti a nedávní absolventi ITF Jan Dyntera, Jaroslav Dufek a Jakub Dabrowski, řada dalších pak byla zastoupena na velké výstavě Polsko nyní. Velký prostor byl v tomto ročníku věnován maďarské fotografii, která se prezentovala v rozsáhlém objektu bývalého pivovaru Okocim, a také přehledové výstavě současné polské scény, instalované v bývalé továrně Oskara Schindlera, známé z několika scén ve Spielbergově filmu Schindlerův seznam. Návštěva festivalu neměla jen vzdělávací a poznávací charakter. Institut tvůrčí fotografie se na něm prezentoval i přednáškami o osobnostech české fotografie minulosti i současnosti (prof.Vladimír Birgus) a sociologii a fotografii (Mgr. Jiří Siostrzonek) v prostorách Galerie Camelot. O obě přednášky byl ohromný zájem, mnozí posluchači museli stát, protože počet zájemců byl mnohem větší než počet židlí.         

Václav Podestát


| Autor: Václav Podestát | Vydáno dne 16. 05. 2006 | 4575 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |