Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE

Od pátka 29.9. do neděle 1.10.2006. se v jihočeské Blatné uskuteční BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE. V rámci festivalu proběhne několik výstav fotografií, odborné přednášky, besedy, ochutnávka 100 druhů vín, a v neposlední řadě i koncert cikánské kapely. Akci pořádá Městské muzeum a KAMFO Blatná u příležitosti 50 let fotoklubu KAMFO. Hlavním partnerem fotofestivalu je Městský úřad, oddělení kultury.

Svým rozsahem se jedná o dosti odvážnou akci, která se v Blatné ještě nekonala. Chceme se pokusit prolomit předsudky toho, že v malém městě nelze uskutečnit akci celostátního významu. Prvním impulsem k uspořádání fotofestivalu bylo padesátileté výročí našeho fotoklubu. Postupně jsme však začali přemýšlet, jak si toto výročí připomenout, tak aby o něj neměli zájem jen současní a bývalí členové fotoklubu, ale i další lidé jednak z Blatné a okolí, ale i z lidé mající blízko z celé republiky.

Jak už jsem se zmínil, uspořádání fotofestivalu na malém městě za účasti předních fotografů v oboru dokumentární fotografie, je v jistém smyslu vstup do neznáma. Navíc je fotofestival pořádán jako monotématický – tedy vše se bude točit okolo dokumentární fotografie. Doufejme, že fotofestival přispěje ke zvýšení úrovně kulturního dění v Blatné. Budeme rádi, pokud budeme moci příští rok na tento festival navázat dalším ročníkem, třeba s novým fotografickým tématem.Vraťme se ale k samotnému programu festivalu. Zahájení proběhne v pátek 29.září v 18 hodin v Městském muzeu a to hned vernisáží dvou společných VÝSTAV. Bude to výstava s názvem „50 let fotoklubu KAMFO Blatná“, kde budou k vidění fotografie současných a bývalých členů blatenského fotoklubu a dále „Blatensko na starých fotografiích“, tedy výstava dobových fotografií z Blatné a okolí ze sbírek muzea. K 50 letům fotoklubu bude vydán katalog s fotografiemi současných členů KAMFO Blatná.

V sobotu 30. září se uskuteční zahájení dalších čtyřech výstav. Výstavy budou přístupny po celý den, avšak jejich slavnostní zahájení je plánováno vždy na konkrétní hodinu. Podrobný rozpis je uveden na pozvánce, proto bych jen ve stručnosti připomněl hlavní sobotní události:

VÝSTAVA Kamily Berndorffové „Indické elementy“ – vernisáž 10:00 v Městském muzeu
VÝSTAVA Jindřicha Štreita „Vztahy“ – vernisáž 14:00 na zámku v Blatné
VÝSTAVA Garika Avanesiana „PhotoArt“ – vernisáž v 16:00 na zámku v Blatné
VÝSTAVA Pavla Štěrby „Trochu jiný svět“ – v předsálí kina
KONCERT cikánské kapely „Lačhe Roma“ – 18:00 kinosál
BESEDA s doc. Jindřichem Štreitem o dokumentární fotografii – 19:30 kinosál
Během soboty od 10 do 17 hod proběhne doprovodná akce nazvaná Podzimní setkání s vínem, kde bude možnost ochutnávky 100 druhů vín!
Program fotofestivalu bude pak pokračovat v neděli 1. října:
PŘEDNÁŠKA Mgr.MgA Tomáše Pospěcha „Co je dokument? Současné tendence v dokumentární fotografii ve světě“ – 10:00 kinosál
PŘEDNÁŠKA MgA. Josefa Ptáčka „Reportáž a dokument jako obraz bytí“ – 14:00 - kinosál
BESEDA s Kamilou Berndorffovou a komentovaná prohlídka výstavy „Indické elementy“ - 17:30 – Městské muzeum

Aby nedošlo k nedorozumění, je potřeba poznamenat, že výstavy bude možné navštívit i po festivalovém víkendu. Výstava Garika Avanesiana bude ukončena 20.října,  výstava Kamily Berndorffové, Jindřicha Štreita, stejně tak jako výstavy 50 let fotoklubu KAMFO Blatná a Blatensko na starých fotografiích 28.10. Výstavu Pavla Štěrby bude možné shlédnout až do 30.11., ovšem pouze v době provozu kina nebo po domluvě na telefonním čísle 606 646 914.

Nejen pro obyvatele Blatné budou bezpochyby zajímavé hned první dvě výstavy zahajované již v pátek v Muzeu, dále pak samozřejmě výstava Kamily Berndorffové, která připravila výběr toho nejlepšího ze svých mnoha dlouhých cest po Indii. Na sobotním vernisáži bude přítomen i indický velvyslanec, což svědčí o velkém významu výstavy. Kamila v současné době využívá různé možnosti fotografování (klasická fotografie barevná, černobílá, diapozitivní i digitální), ale její srdeční záležitostí pro ni zůstává černobílá fotografie, která je určena zejména pro výstavní účely. Milovníci barev si však také přijdou na své a to nejen při prohlídce barevných fotografií, ale v muzejní galerii budou k vidění i tradiční sárí a v jednom z nich bude dozajista oblečena i sama autorka. A to, jak sami jistě uznáte, se také nevidí každý den…

Velkým „tahákem“ by měla být výstava Jindřicha Štreita, legendy české dokumentární fotografie. Tento významný fotograf žijící v malé vesničce Sovinec na severní Moravě, připravil na svoji výstavu do Blatné  soubor na téma Vztahy. Vystaveny budou fotografie venkovského života z českého prostředí. Vesnice je pro něho typickým tématem a dá se říct, že tak jako Josef Koudelka (mimochodem jeden z nejznámějších světových! fotografů pocházející z České republiky a zároveň příbuzný Kamily Berndorffové, už víte od koho má paní Kamila talent ?) pro fotografii objevil téma cikánů, tak u tématu vesnice to byl právě Jindřich Štreit.

Příjemným doplněním výstavy bude jistě večerní beseda autora, kde budete mít možnost zhlédnout další fotografie promítané na plátno a taktéž ojedinělou možnost se autora zeptat v podstatě na cokoliv. Pan docent Štreit oslavil na začátku září své 60. narozeniny a i tato výstava je pořádána u příležitosti autorova významného jubilea. Jindřich Štreit byl snad jako jediný český fotograf za své snímky uvězněn, a to když v době hluboké totality se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy na tenisových kurtech v Praze. V současné době působí jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Tento fotograf za svůj život připravil tolik výstav, že se nepočítají na desítky, ale na stovky, a to jak v České republice, tak v zahraničí. V letošním roce byla vydána velká kniha fotografií ohlížející se za jeho dosavadní tvorbou. Tím však jeho práce nekončí, pan Štreit je stále aktivní, svěží, pracuje jak se říká na plný plyn a své zkušenosti předává studentům mladší generace. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to velmi milý a příjemný pán, a je radost s ním spolupracovat. Přejme mu mnoho zdraví, sil a tvůrčího elánu do dalších let.

Dalším vystavujícím bude Garik Avanesian, fotograf, jehož kořeny sahají až do daleké Arménie, žije v současné době v Praze je šéfredaktorem nového fotografického časopisu PhotoArt. Tento časopis se snaží v záplavě ostatních titulů zaujmout zejména obrazovou kvalitou a hodnotou otištěných snímků. Oproti jiným fotografickým časopisům tam téměř nenajdete rady typu „jak fotografovat“ (jichž je přemíra v dalších časopisech, knihách, na internetu…), ale časopis obsahuje zejména kvalitní portfolia fotografií povětšinou zahraničních autorů. Bývá zvykem, že do tohoto výběru je v každém čísle zařazen i jeden český autor. V srpnovém čísle se dostalo této cti Kamile Berndoroffové, která zde publikovala fotografie z Indie. V tomto zářijovém čísle je v rubrice „Představujeme fotoklub“ zařazen náš fotoklub KAMFO. A konečně v říjnovém čísle vyjde portfolio několika mých černobílých fotografií, ovšem nikoliv dokumentárních. Všechny tato čísla si budete moci na fotofestivalu zakoupit.

Pod názvem „Trochu jiný svět“ bude k vidění výstava mých fotografií sestavená z dokumentárních fotografií s tématem života Romů. Vystaveny budou fotografie zejména z romských osad z východního Slovenska ze souboru Romano čhave (Romské děti). Do osad na východním Slovensku jezdím již šestým rokem a za tu dobu jsem si tam získal kamarády a přátele. Kromě toho, bude vystaveno několik fotografií z Rumunska, kde jsem měl možnost navštívit rodinu romského krále Cioaby. Při pohledu na fotografie si nejspíš řeknete „to je úplně jiný svět…“ ale on zas tak jiný není. On je jiný z pohledu většinového obyvatele České republiky. Z pohledu Romů v osadách je to svět, ve kterém žijí a jiným světem mohou stejně tak dobře nazývat ten náš. Proto jsem před slova jiný svět dodal slůvko „Trochu“, které je v tomto případě nesmírně důležité.

Sobotní program bude zakončen koncertem cikánské kapely Lačhe Roma a besedou s panem docentem Štreitem. 

Neděle bude věnována dvěma přednáškám a jedné komentované prohlídce. Mgr.MgA. Tomáš Pospěch, fotograf, historik fotografie a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, který bude mít první přednášku, nás bude informovat o současném dění v dokumentární fotografii ve světě. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií, což jistě přispěje k celkovému porozumění danému tématu. Tuto přednášku osobně považuji za velmi důležitou, neboť v podstatě všechny výstavy zahajované v sobotu jsou výstavy fotografií reprezentující spíše tradiční černobílý dokument. Ale to samozřejmě není zdaleka vše, co je za dokumentární fotografii považováno. Nerad bych, aby měl příchozí po shlédnutí těchto výstav měl dojem, že shlédl výběr z toho nejlepšího a nejdůležitějšího v české dokumentární fotografii. To samozřejmě na tak malém vzorku autorů a témat ani nelze. Dá se říct, že větší část současných fotografů pracuje s barvou a to právě i v dokumentu, často je těžké odlišit kde je hranice mezi fotografií čistě dokumentární a fotografií uměleckou, v některých případech dokonce i inscenovanou.

Odpolední přednášku bude mít MgA. Josef Ptáček, odborný asistent FAMU. Poutavost jeho vyprávění o fotografiích vám jistě dosvědčí každý člen blatenského fotoklubu, neboť je již několik let zván u příležitosti zahájení výstavy fotografií z mapového okruhu Blatenská růže.
 
Po přečtení předchozích odstavců může čtenář nabýt dojmu, že se jedná o akci pouze pro odbornou fotografickou veřejnost. To tak ale úplně není. Cílem Blatenského fotofestivalu je v podstatě naplnění dvou hlavních úkolů. Tím prvním je přilákat do Blatné fotografickou veřejnost z širšího okolí, resp. celé republiky a zvýšit tak prestiž města, které má jistě v oblasti propagace svého potenciálu co dohánět. Druhým úkolem a neméně významným je zvýšit, v některých případech i probudit zájem o fotografii u lidí z našeho města a okolí. Možnosti malého města a Blatné zejména nejsou v porovnání např. s Prahou vůbec srovnatelné, zejména co se týče finančních možností, ubytovacích kapacit, cestovního ruchu. Ale i tak si myslím, že i z mála se dá vytěžit hodně, jen když je dobrá vůle a chuť na dobré věci pracovat. Myslím, že v této souvislosti mohu mluvit za náš celý fotoklub KAMFO, neboť vlastně všichni členové se nějakou měrou podílejí na organizaci fotofestivalu. Přijďte tedy podpořit svou návštěvou tento v některých ohledech „rizikový“ podnik, a pokud budete zklamáni dozajista nám to sdělte ať už v knize návštěv či jakýmkoliv jiným způsobem. Budeme-li i příští rok organizovat fotofestival, jistě se rádi z vašich ohlasů poučíme.

Veškeré důležité informace týkající se Blatenského fotofestivalu najdete na internetových stránkách www.fotofestival.cz, které byly pro tento účel zřízeny a doufejme, že nejen na tento rok.

Všechny vás tedy na fotofestival srdečně zveme, přijďte pobejt, prohlédnout si fotografie a poslechnout si poutavé vyprávění o fotografii. Sobotní ochutnávka dobrých vín vám jistě návštěvu fotofestivalu zpříjemní. I v případě, že budete celodenním sobotním programem unaveni, tak nezapomeňte přijít na večerní koncert cikánské kapely, která vám svým vystoupením jistě vlije novou krev do žil.

Tešíme se na viděnou.    
Za členy KAMFO Blatná Pavel Štěrba


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 23. 09. 2006 | 3673 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |