Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Týden v životě Hranicka
Petr Nagy Potštát
  
  
  
  
  

Výstava fotografického projektu „Týden v životě Hranicka“

Fotografický dokumentární projekt sedmi českých dokumentaristů pod vedením Jindřicha Štreita a Tomáše Pospěcha. Autoři z celé České republiky fotografovali v uplynulém roce většinu z 23 vesnic regionu a vytvořili tak jedinečnou výpověď o životě v tomto kraji.

18. ledna - 18. března 2007

Dvojvernisáž:

čtvrtek 18. ledna 2007 v 17.00 hodin na Staré radnici
(Městské muzeum a galerie v Hranicích)

čtvrtek 18. ledna 2007 v 17.45 galerie Severní křídlo zámku
(Městský úřad Hranice)Tomáš Pospěch Hranice

  
Jindřich Štreit Rouské

  

HRANICKO
Výstava fotografického projektu Týden v životě Hranicka

Hranicko je oblast pozoruhodná svou neobyčejnou nezvláštností. Nikdy v minulosti nemělo to štěstí, že by bylo povšimnuto jako specifická rázovitá oblast, ať už umělecky, národopisně nebo historicky. Vsazeno mezi výrazné regiony Hané, Valašska a Lašska nenese atraktivní, jasně postižitelnou a srozumitelně předatelnou identitu. Není krajem Janáčka, Bezruče, Wolkera, zbojníka Ondráše, oveček, kyprých žen, bohatých krojů, gastronomických pochutin. Ve stínu okolních významnějších oblastí si zde lidé mnohem tišeji, jistě ale se stejnou přirozeností a intenzitou, předávali z generace na generaci, co za svůj život vytvořili: své zkušenosti a niterný vztah k místu.

Region Hranicka, vlastně přirozenou spádovou oblast města Hranic, tvoří téměř třicet obcí. Třiadvacet z nich, včetně měst Hranice a Potštát nebo historických městysů Drahotuš a Hustopeč nad Bečvou, je sloučeno ve sdružení Mikroregion Hranicko. Unikátnost zdejší oblasti nespočívá v souhrnu etnografických zvláštností, ale v podivuhodné přírodní i kulturní trojjedinosti: Na malé územní ploše zde nacházíme tři různé charatery krajiny, formy uspořádání vesnic, odlišně vytvářených mezilidských vztahů i historických okolností: Hornatých bývalých Sudet, údolí Moravské brány a mírné pahorkatiny Záhoří.

Hranicko pohledem sedmi fotografů. Tak by se dala ve stručnosti shrnout náplň projektu iniciovaného sdružením obcí Mikroregion Hranicko. Setkali se tu na přelomu května a června během společné týdenní tvůrčí dílny. Každý z nich si zde našel své téma, osobitý pohled na region, a někteří se sem vraceli i později. Představovaná společná výstava do velké míry odráží vše zajímavé, co se v tomto náhodně zvoleném týdnu na Hranicku událo: Víkendové kácení máje v Rouském a v Ústí, fotbalový turnaj v Nejdku, Sokolský slet v Cementárenské hale a Rockový festival hranických kapel v letním kině v Hranicích, vítání občánků v ústavu sociální péče ve Skaličce a modeláři v Drahotuších. Přes týden se fotografové zaměřili v Hustopečích na schůze Mikroregionu Hranicka, soukromé zemědělce, výrobnu uzenin, výstavbu dálnice kolem Velké a Bělotína, domácnosti ve Stříteži nad Ludinou, Jindřichově, Ústí, Rakově, den dětí a přehlídku vojenské techniky na Potštátě, golf v Radíkově. Na svých snímcích zachytili obyčejný týden v životě Hranicka, náhodný a víceméně stejný jako kterýkoliv jiný.

Cílem těchto sedmi pohledů na region Hranicka je mimo jiné také podnítit v srdcích obyvatel sounáležitost k místu. Aby s hrdostí a zodpovědně rozvíjeli odkaz, který jim předali jejich rodiče, lidé, kteří zde žili před nimi, a jednou jej byli schopni bez výčitek předat svým dětem. Pokud má nějaké místo to štěstí, že bylo povšimnuto, zdůrazněno nad ostatní a důkladně zpracováno, získává neocenitelný dar do budoucna: Není zapomenuto. Stává se vzorem pro všechny další podobné regiony, modelovým příkladem konkrétního života usazeného v určitém čase a místě. Přál bych Hranicím i celému regionu, aby takové štěstí měly. Věřím, že projekt je začátkem hlubší tradice, snad na něj navážou další projekty a region Hranicka tak získá v průběhu let mnohovrstevnatou výpověď o zdejším životě.

Tomáš Pospěch, kurátor výstavy

 

MIKROREGION HRANICKO je svazkem dvaceti tří obcí, které společně pracují pro rozvoj svého regionu. Jeho založením v roce 1999 se představitelé obcí rozhodli pro spolupráci, vzájemnou výměnu informací, prosazování společných zájmů a v neposlední řadě pro realizaci regionálních projektů zlepšující úroveň života obyvatel vytvářením nových pracovních míst, zlepšováním životního prostřední a infrastruktury, vzděláváním obyvatel, podporou sociální služeb atd.

Na počátku roku 2005 jsme rozběhli projekt INNOREF, který pomáhá v regionu probouzet spolupráci institucí ve významných sektorech regionu, ale i mezi sektory, tradičně oddělenými. Spolupráce obce se zemědělcem, podnikatele s neziskovou organizací a školou nebo mezi podnikateli z různých oborů může vnášet do našeho regionu nové nápady, které nás budou postupně posouvat v pelotonu ostatních regionů na přední místo v Olomouckém kraji, České republice.

Hranicko, jak ho chápeme, není jen regionem samospráv, obecních a státních úřadů; územím, které je jen třeba spravovat a řídit. Živou vodu jeho rozvoje dotváří každodenní úsilí podnikatelů, zemědělců, aktivity spolků a zájmových organizací, škol i aktivních občanů a naše vůle k úspěchu může být dovršena jen za předpokladu vzájemné spolupráce. Tak jako člověk není jednou buňkou nezávislou na celém organismu společnosti stejně tak i obec, podnik, spolek není osamoceným ostrůvkem uprostřed oceánu, nýbrž je pevně spjat se svým okolím. A právě vztahy lidské, podnikatelské, společenské, environmentální přesahující hranice jedné obce vytvářejí region, jeho charakteristiku, specifika a identitu.
Také proto si prosím vychutnejte Týden v životě Hranicka a prohlédněte si výstavu odhalující věci všední nevšední, dějící se den za dnem kolem nás, pulsující svojí poklidnou každodenností, vtékající do řeky života, do života regionu.

Jan Balek, manažer rozvoje Mikroregionu Hranicko

 


Biografie:

Libor Fojtík, (1977), žije ve Frentštátu pod Radhoštěm.
Absolvoval Střední technickou školu, Frenštát pod Radhoštěm; Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor Výtvarná fotografie; nyní studuje 3. ročník Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Volný fotograf, cestovatel. Věnuje se sociálnímu dokumentu, inscenované i reportážní fotografii (soubory z cest na Nový Zéland, do USA, Mongolska, Vietnamu, Ruska, Indie, Pakistánu, Japonska atd.) Spol. výstavy: Opava na prahu nového tisíciletí, Kabinet fotografie, Dům umění, Opava 2006; 5th International Festival of Photography, Lodź (PL) 2006.
 
Petr Nagy, (10. 3. 1978 v Brandýse nad Labem), žije v Hradci Králové.
Vystudoval strojní průmyslovku, roční studijní pobyt v San Jose, California; Nyní ve 3. ročníku Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Pracuje jako fotograf (Argus Geo Systém s.r.o., letecké snímkování). Ve své volné tvorbě se věnuje různým polohám umělecké dokumentární fotografie: od humanisticky laděné až po osobnější autorské výpovědi. Vytvořil několik rozsáhlejších fotografických projektů: Indie, mapující adopci na dálku ve spolupráci s Českou katolickou charitou (2004), Soutok událostí (2006), ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové. Samostatné výstavy: Hradec Králové, Přerov, Jilemnice, Kutná Hora. Společné výstavy: 15 z ITF, Varšava, 2006; Poutník v krajině, Olomouc, 2006.

Martina Novozámská, (22. 4. 1973, Praha), žije v Praze.
Vystudovala Střední ekonomickou školu, Praha 1991; Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Historie a archivnictví, Praha 2000; nyní studuje v 5. ročníku Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Zaměstnání: Historička, volná fotografka. Členka dívčí fotografické skupiny Babis. Věnuje se fotografii vycházející z principů dokumentu. Společné výstavy: Babis na Flédě, Klub Fléda, Brno 2002; Ústí nad Labem – život města na soutoku dvou řek, Kostel sv. Vojtěcha, Ústí n. L. 2002; Mezinárodní divadelní festival, Plzeň 2002; Experimentální fotografie, Galerie U Mloka, Olomouc 2003; Babis v Sofa, Klub Sofa, Brno 2003; Diplomové a klauzurní práce 1998-2003, ITF FPF SU v Opavě, Dům umění, Opava 2003; Divadlo na trati, Goethe institut, Praha 2004; Děti, Letní filmová škola, kino Hvězda, Uherské Hradiště 2004; Mezinárodní divadelní festival, Plzeň 2004; Babis – Na cestě, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava 2004; Diplomové práce 2004, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava 2005; Babis – Na cestě, The 4th International Festival of Photography, Lodź (PL) 2005; Patnáct, Pražský dům fotografie, Praha 2006;  Absolventi ITF FPF SU v Opavě, Dům umění, Opava 2006; Obrázky z mé rodné vesnice, Lipová 1915–2005, kostel sv. Vojtěcha, Ústí n. L. 2006. Katalogy výstav: Ústí nad Labem – život města na soutoku dvou řek, Ústí n. L. 2002; Diplomové a klauzurní práce ITF FPF SU v Opavě, Opava, 2003; Fotofestiwal 2005, Lodź 2005; Absolventi ITF FPF SU v Opavě, Opava 2006.

Tomáš Pospěch, (31. 7. 1974, Hranice), žije v Praze a v Hranicích.
Absolvoval Gymnázium Hranice, 1992; Lidovou konzervatoř Ostrava, obor výtv. fot., 1993; Dějiny a teorie umění na FF UP Olomouc, Bc. 1995, a na FF UK v Praze, Mgr. 1999; Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, BcA. 1996, MgA. 1998. Historik umění a fotograf. Od roku 1997 pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve své volné tvorbě se pohybuje od minimalizujících velkoformátových zátiší (1994 – 1999), subjektivního dokumentu (Pomezí, Ostrovy, Look at the Future) až po konceptuálnější projekty nového dokumentu (Majitelé hradů, Krajinky.jpg, Venkovský fotbal). Je organizátorem fotografických projektů, kurátorem četných výstav, bohatě publikuje (Ateliér, Camera Obscura, Fotograf, Imago, Salon-Právo, Reflex). Knihy: Hranická architektura 1815 – 1948, Dost, Hranice 2000; Lidé v obrazech, Dost, Hranice, 2001; Ohraničení, Dost, Hranice 2002; Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc, 2002. Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Kant, Praha 2003; Jindřich Štreit: Fotografie 1965 – 2005, Kant, Praha 2006. Samostatné výstavy (výběr): Pomezí, Galerie Velryba, Praha 1997; Look at the Future, Mezinárodní fotografický festival, Kaunas (Litva), 2004; Look at the Future, 4th International Photographic Festival, Lodź (Polsko) 2005; Krajinky.jpg, VŠUP, Praha 2006; Česká krajina, Galerie Foma, Hradec Králové, 2006; Spol. výstavy (výběr): Česká dokumentární fotografie, Leica Gallery, New York 2002; 7th International Photography Gathering, Aleppo, Sýrie, 2003; Česká fotografie 20. století, Městská knihovna, GHMP, Praha, 2005; Frame005, Moravská galerie, Brno 2005; Last&Lost, Literaturhaus, Mnichov (Německo) 2006.

Jiří Sosna, (5. 7. 1982 v Olomouci), žije v Olomouci.
Studoval Gymnázium v Hejčíně, nyní je ve 3. ročníku Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve fotografii dává přednost klasickým černobílým materiálům, věnuje se zejména dokumentu (se zaměřením na mezilidské vztahy, samotu a drogy). Samostatné výstavy: Kuřáci, klub  Palda, Olomouc, 2001; Domov důchodců, Olomouc Chválkovice, 2003; Tři vejce do skla, Open air, Olomouc, 2003; In.dia, Open air, Radíkov, 2003. Společné výstavy: Dobrovolně, projekt Epika, Olomouc, 2003; Dětské centrum v Hranicích, Severní křídlo zámku, Hranice, 2004 a Krajský úřad Olomouc, 2004.

Jindřich Štreit, (5. 9. 1946, Vsetín), žije na Sovinci.
Absolvoval Gymnázium v Rýmařově, 1963; Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, 1967; Škola výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů, Brno, 1977. Umělecký dokumentární fotograf, docent na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, organizátor výstav. Věnuje se černobílé humanisticky zaměřené dokumentární fotografii. Znám je nejvíce fotografiemi z venkova, které snímal od roku 1979 především v oblasti Bruntálska, kde žije, od roku 1991 také ve Francii, Rakousku, Německu, Japonsku, Anglii, Číně, Rusku a v dalších zemích. V dalších projektech se věnoval drogové tématice (Cesta ke svobodě) nebo mentálně a fyzicky postiženým lidem. Autor řady rozsáhlých dokumentárních projektů a více než dvou desítek fotografických publikací (např. Vesnice je svět, 1993; Lidé olomouckého okresu, 1995; Mikulovsko, 1995; Der Hof, 1995; Lidé z Akagi, 1996; Lidé z ledkových dolů, 1998; A coeur perdu, 1999; Cesta ke svobodě, 1999; Brána naděje, 2000; Fotografie z kraje písku, 2000; Daleko od domova, 2002; Dokouřeno!?, 2003; Jindřich Štreit, fotografie 1965 – 2005, 2006 aj.) Samostatné výstavy (výběr): People of The Olomouc Region, Soho Photo, New York, 2000; Fotografie J. Štreita, České centrum, Moskva, 2000); Vesnice je svět, České centrum, Brusel, 2001; Lidé Třineckých železáren, Galerie Václava Špály, Praha, 2001; J. Š., Toulouse, 2002;  Interpretace, Galerie Caesar, Olomouc, 2003; J. Š. - Retrospektiva, Galerie výtv. um. v Ostravě, 2006.

Jaroslav Vraj, (12. 2. 1975 v Přerově), žije v Praze.
Vystudoval Střední odborné učiliště energetické, Přerov, 1993; Střední odbornou školu živnostenskou, Přerov, 1997; nyní studuje v 5. ročníku Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, BcA. 2003. Ve své volné tvorbě se věnuje konceptuální fotografii a mapování stavu české vesnice. Samostatné výstavy: Ulehnutí, Hankeho galerie, Šternberk, 2001; Kasemata vzpomínek, Galerie V kapli, Bruntál, 2006; Obrázky z mé rodné vesnice, Lipová 1915–2005, kostel sv. Vojtěcha, Ústí n. L. 2006, (spoluautor projektu). Spol. výstavy: Zlín a jeho Lidé, Městské divadlo, Zlín 2001; 7th International Photography Gathering, Aleppo, Sýrie, 2003; Diplomové a klauzurní práce, Dům umění, Opava, 2003.


| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 14. 01. 2007 | 4491 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |