Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

WORKSHOPY VĚNOVANÉ HISTORICKÝM FOTOGRAFICKÝM TECHNIKÁM

 

 

 

8.–9.září 2007
Gumotisk, albumin POP, platino–palládiový obraz
13.–14. října 2007
Olejotisk (bromolej),  kyanotypie, Vandyke

Techniky, se  kterými se seznámíte v rámci našich netradičních workshopů, představují určitou protiváhu k nekonečné dokonalosti současných digitálních technik.
Staré rukodělné způsoby “dobývání“  obrazu Vám otevřou prostor, abyste vytvářeli fotografie, které jsou krásné svou neopakovatelností. Vznikne nový výraz Vaší fotografické práce, nový impuls a hledání tam, kde fotografie začínala...
V rámci workshopu si budete své donesené fotografie moci zhotovovat jednotlivými probíranými technikami a zakoupit si vybavení na vlastní práci.

Vedoucí workshopu: prof. Miroslav Vojtěchovský
Pořadatel: Národní muzeum fotografie, o. p. s.
Kostelní 20/I., 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kubičková
e-mail:
kubickova@nmf.cz
tel: 384 362 459
Bližší informace a přihlášky: www.nmf.cz/workshopy
| Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 07. 2007 | 2234 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |