Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Barbora a Radim Žůrkovi Potomci / Nevidomí

 

 

Dům umění v Opavě a Institut tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě Vás srdečně zvou na zahájení
výstavy v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě.
Barbora a Radim Žůrkovi
Potomci / Nevidomí
www.zurkovi.com

Výstavu zahájí v úterý 21. 10. 2008 v 17. hodin Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Výstava, která se uskuteční za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR, bude otevřena do 23. 11. 2008 od úterý do neděle 10 – 17 hodin.
Dům umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, www.sca-art.cz/duopava, www.itf.cz 

 

 


Barbora a Radim Žůrkovi: Potomci / Nevidomí

Kabinet fotografie Domu umění v Opavě, Pekařská 12, Opava, 21. 10. – 23. 11. 2008, otevřeno út-ne 10-17 hodin.
Výstavu pořádá Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Zahájí ji v úterý 21. 10. 2008 v 17 hodin Jiří Siostrzonek.   Kurátor  Vladimír Birgus.


Autoři o svých fotografiích:

Potomci

Počítačovou montáží dvou portrétů (vlevo autoportrét matky - vpravo zástupný otec) jsme vytvořili fiktivního potomka (uprostřed) ve věku rodičů. Spojením povahových rysů, které se odráží ve tvářích matky a otce, vznikají lidé s vlastní osobností. Přímým pohledem se snaží o své sebezhmotnění a útokem na podvědomí žádají o svou existenci. Počítačvá montáž nám posloužila jako prostředek k vytvoření zvláštní situace, která v normální realitě nemůže vzniknout. Matka i zástupní otcové z řad kamarádů tak mohli vnímat zvláštní pocit při pohledu na své neexistující děti. Téměř všichni pak potvrdili sympatie a určitou sounáležitost vyvolanou mystifikací vlastního podvědomí. Jako manželé jsme se snažili také o konstrukci podoby naší právě narozené dcery, čímž vzniká možnost po dvaceti letech porovnat pravého a fiktivního potomka.
Nevidomí

Vše co vidí, je tma. Veškeré vizuální představy jsou založeny na hmatové, zvukové a pachové informaci. Funkce jejich očí je výrazně snížena, ne však nulová. Řeč je o nevidomých, lidech žijících mezi námi. O lidech s obrovským handicapem. Přesto, že při pozdravu často řeknou: “Rád tě vidím!”, skutečnost je taková, že o zrak přišli. I když hledáme cesty jak jejich život ulehčit a sofistikovanými prostředky se je snažíme integrovat do společnosti, jejich problém nezmizí.

Na fotografiích se představují zcela odkryti, bez potřeby svůj úděl jakkoli zlehčovat. Promlouvají o tom, čeho se museli vzdát a na co se pokouší nemyslet. Řeč jejich očí nevídáme často, ale určitě i ony umí být upovídané.

Barbora Žůrková a Radim Žůrek

Barbora narozena 12. 3. 1987, Radim narozen 2. 2. 1971. Žijí v Dobřichovicích.  Oba jsou studenty 3. ročníku Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
www.zurkovi.com
Společné výstavy:

2007  Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě – klauzurní práce,
Kabinet fotografie, Dům umění v Opavě
2007 Mladé české fotografky, Měsíc fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava
2007 Czech Start! Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava, Galerie Brotfabrik, Berlín
2008  Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě – klauzurní práce,
Galerie Opera, Ostrava
2008 Mladé české fotografky, Galerie Opera, Ostrava
2008 Prague Foto, Mánes, Praha
2008 B Fashion, Univerzitní centrum, Zlín
2008 Identités: jeunes femmes photographes tchéques, Lyon Septembre de la photographie, Lyon
2008 Institut of Creative Photography, Silesian University in Opava, Academy meets Photokina, Kolín nad Rýnem


 


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 15. 10. 2008 | 3179 přečtení |
| Počet komentářů: 241 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |