Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Blatenský fotofestivalFOTOFESTIVALOVÉ NOVINY
5. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU
25. – 26. 9. 2010
Informační centrum pro fotofestival: J. P. Koubka 6
VÝSTAVY:
MĚSTSKÉ MUZEUM
Marie & Josef Šechtlovi, Život s fotografií I. patro (25.9.-10.10.)
Alena Dvořáková & Viktor Fischer – Nejvyšší Čech, Hodina války II. patro (15.9.-10.10.)
ZÁMEK BLATNÁ (25.9.-26.9.)
Lukáš Jasanský & Martin Polák – Projekce fotografií Rejtův palác - přízemí
David Cysař & Pavel Berkovič – Labyrintem aneb autofotomobilem po magické
krajině Čech a Moravy Bavorovský palác - přízemí
Barbora & Radim Žůrkovi – Zástupní, Potomci Rytířský sál Bavorovského paláce
Juliana Křížová & Jakub Vlček – Transcendence Rejtův palác, II. patro
Jakub Skokan & Martin Tůma – Na pasekách nehoří Rejtův palác, II. patro
Art from Prague – Don't tell me what you see Rejtův palác, II. patro
Petr Willert & Růžena Malá - Babiččina diskotéka Rejtův palác, II. patro
J. P. KOUBKA 6 - OTEVŘENÁ SCÉNA (25.-26.9.)
Eva Pandulová - Back to the Future / Návrat do budúcnosti
KAPLANKA - OTEVŘENÁ SCÉNA (25.-26.9.)
Martina Gajdačová – People on the beach
SOKOLOVNA BLATNÁ - OTEVŘENÁ SCÉNA (25.-26.9.)
Roman Dobeš - Vnitřní hlas/Inner voice
Kateřina Měšťánková - Kept memories
Kateřina Göttlichová – Rodinné srovnávání
Jan Schýbal – Diptychálně
Magda Veselá – Sweet
Drahoslava Hájková - Zrcadlo
Mirka Hedbávná – Sudý svět
Jiří Franc - Paměť
Otevřeno: 25. – 26. 9. 2010: 9 – 17 hodin, v Městském muzeu pauza 12 – 13 hod
Ve dnech mimo festival: Městské muzeum: ÚT – PÁ, NE: 9 – 12, 13 – 16,
www.fotofestival.cz
PROGRAM FOTOFESTIVALU
Sobota – 25. 9. 2009
10:30 – Městské muzeum (I.patro) – Zahájení fotofestivalu - Setkání na výstavě
Marie a Josefa Šechtlových
11:00 - Městské muzeum (II.patro) – Setkání s Alenou Dvořákovou & Viktorem
Fischerem
11:45 – J.P.Koubka 6 – Setkání s Evou Pandulovou
12:15 – Kaplanka – Setkání s Martinou Gajdačovou
14:30 – Zámek – Starý palác – Setkání s Barborou & Radimem Žůrkovými
15:00 – Zámek – Rejtův palác – Setkání u projekce Lukáše Jasanského &
Martina Poláka
15:30 – Zámek – Rejtův palác – Setkání s Julianou Křížovou & Jakubem
Vlčkem, Jakubem Skokanem & Martinem Tůmou, Petrem Blažíčkem
& Martinem Říhou, Petrem Willertem
16:30 – Zámek - Konibar - Setkání s Davidem Cysařem & Pavlem Berkovičem
18:30 – Sokolovna (kinosál) – Beseda s Alenou Dvořákovou & Viktorem
Fischerem, představení nové knihy Voda
10:00 – 18:00 – Kaplanka – Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem
Během dne hudbou a zpěvem doprovází Matthew Devereux
Neděle – 26. 9. 2009
10:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Přednáška Lenky Sýkorové: Principy
autorských dvojic v evropském kontextu
11:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Beseda s Marií Michaelou Šechtlovou a
Evou Hubičkovou: Ateliér Šechtl a Voseček
14:00 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Setkání s fotografy z Otevřené scény:
Roman Dobeš, Kateřina Měšťánková, Kateřina Göttlichová, Jan Schýbal,
Magda Veselá, Drahoslava Hájková, Mirka Hedbávná, Jiří Franc
15:00 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Přednáška Pavla Štěrby: Tvorba českých
fotografických dvojic
15:45 – Diskuze a závěr
10:00 – 18:00 – Kaplanka – Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem
Během dne hudbou a zpěvem doprovází Matthew Devereux
Vstupné dobrovolné
PŘEDSTAVUJEME
Marie & Josef Šechtlovi
Marie a Josef Šechtlovi byli třetí generací pokračovatelů tradice ateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Josef Šechtl (1925 –
1992) zdědil po dědovi zájem o experiment a u otce se vyučil perfektní práci v ateliéru a v labolatoři. Marie Šechtlová
(1928 – 2008) se stala jeho ženou v roce 1948. Pracovali individuálně i společně, vydali desítky publikací. Vytvořili mnoho
zakázkových prací a jako koníčku se věnovali volné tvorbě, ve které akcentovali technické novinky barevné fotografie.
O odkaz díla rodiny Šechtlových se stará Marie Michaela Šechtlová - dcera Marie a Josefa Šechtlových, akademická
malířka, která se věnuje zejména grafické tvorbě a Eva Hubičková, vnučka, architektka.
Alena Dvořáková & Viktor Fischer
Absolventi katedry fotografie FAMU v Praze. Spolupracují od roku 1992. Uspořádali desítky autorských výstav, zúčastnili
se řady společných výstavních a fotografických projektů. Jsou držiteli mnoha cen Czech Press Photo včetně ceny
UNICEF. Držitelé bronzové plakety Osobnost české fotografie za rok 2005. Trojnásobní finalisté World Photography
Awards a finalisté ceny Leica Oscar Barnack 2002. Spoluzakladatelé středoevropské fotografické agentury
Choiceimages, členové Asociace profesionálních fotografů České republiky a Ochranné organizace autorské.
Lukáš Jasanský & Martin Polák
Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) jsou nejdéle spolupracující fotografickou dvojicí v České republice.
Autorskou dvojici tvoří od roku 1985. V letech 1986 – 1992 studovali FAMU. Jestliže u některých dvojic můžeme hovořit
o dělení práce na individuální tvorbu a společnou, na komerční a volnou tvorbu, u Jasanského a Poláka neplatí ani jedno
ani druhé. Celou svoji tvorbu zůstávají věrni klasickému způsobu ztvárnění snímků, obvykle fotografují velkoformátovými
kamerami a uchovávají si svůj nezaměnitelný rukopis, který tkví v jakési snad zdánlivé jednoduchosti témat.
David Cysař & Pavel Berkovič
Oba autoři studovali na pražské FAMU, nyní pracují jako fotografové, kameramani. David Cysař pracuje ve fotografickém
ateliéru Mimoformát, Pavel Berkovič se zabývá dále grafikou v uskupení Röentgen design.
Barbora & Radim Žůrkovi
Barbora (1987) a Radim (1971) Žůrkovi jsou manželé, absolventi bakalářského studia Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě. Společně pracují od roku 2003 a samostatné individuální tvorbě se prakticky nevěnují. Jejich hlavním
tématem je identita, s níž si pohrávají formou portrétů. Pomocí digitálních technologií portréty dále upravují.
Juliana Křížová & Jakub Vlček
Juliana Křížová (1986) i Jakub Vlček (1984) jsou absolventy bakalářského studia Univerzity J. E. Purkyně, Ateliéru užité a
reklamní fotografie. Společně pracují od roku 2006 a již stačili svými soubory zaujmout na soutěži FRAME. Byli zařazeni i
do kolektivních výstav jako Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept v Národní galerii v Praze a výstava Via Lucis 1989 -
2009 v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu a na Měsíci fotografie 09 v Bratislavě.
Jakub Skokan & Martin Tůma
Jakub Skokan (1985) a Martin Tůma (1981) jsou absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty multimediálních
komunikací, Ateliéru reklamní fotografie. Spolupracují od roku 2008 a již na sebe stačili výrazněji upozornit. Prosadili se v
soutěži Frame. Autoři se nazývají BoysPlayNice a působí jak v oblasti komerční, tak volné fotografie. Na většině projektů
spolupracují s dalšími úzce zaměřenými profesemi jako jsou stylisté, architekti, foodstylisté, grafičtí designéři apod.
Art from Prague
Skupina založena v roce 2006 v Praze. Oba tvůrci se narodili v České Republice. Žijí a pracují v Praze.
Petr Willert & Růžena Malá
Petr Willert studuje fotografii v navazujícím magisterském studiu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Ve volné tvorbě se s velkým zájmem zabývá mapováním života a rituálů své babičky (Růženy
Malé). Jako prostředek používá dokumentární a inscenovanou fotografii. Mimo jiné se zabývá i módní fotografií.
Roman Dobeš
Fotograf, novinář. Věnuje se reportážní, dokumentární, portrétní, inscenované a subjektivní fotografii. Od roku 2008 je
studentem Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Založil YAFA o.s.
a provozuje server www.young-fresh.eu. Je kurátorem galerie YAFA (při divadle Františka X. Šaldy v Liberci).
Martina Gajdačová
Vystudovala Střední uměleckou školu v Ostravě, obor Užitá fotografie, v současné době studuje 3. ročník Ateliéru
reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své tvorbě se zaměřuje
zejména na aranžovaný portrét.
Kateřina Měšťánková
Studuje 1. ročník magisterského programu v Ateliéru reklamní fotografie na FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své
tvorbě se zaměřuje především na inscenovaný dokument a módní fotografii. Snímky staví po vzoru filmových scénářů,
vše je předem pečlivě promyšleno a připraveno. Fotoaparát ji umožňuje zachytit představy a vize, ale v poslední době se
nebrání ani jiným formám sebevyjádření, jako například experimentálnímu filmu.
Kateřina Göttlichová
Možnosti digitální fotografie a její zpracování v počítači autorku před pěti lety natolik zaujaly, že se fotografování začala
zabývat naplno, i když stále jen jako fotoamatér. Poslední dobou se zaměřuje na černobílou nebo jinak barevně
upravovanou fotografii. Víc než technické zpracování ji zajímá výtvarná stránka obrazu, především nálada a nápad.
Eva Pandulová
Studentka Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Zajímá se o nová
média, technologie, videoart.
Jan Schýbal
Narozen 1958 v Plzni, Žije a pracuje v Plzni - Božkově. Je absolventem Institutu výtvarné fotografie při Svazu českých
fotografů v Praze. Systematicky začíná fotografovat od r. 1985 a od počátku je v zájmu jeho objektivu především člověk
se svými osudy, v jejichž každodenní všednosti hledá a nachází drobné perličky humoru a pozitiva. Od roku 2004 vyučuje
fotografii na střední uměleckoprůmyslové Zámeček v Plzni.
Magda Veselá
Narozena 1978, žije v Olomouci. Absolventka DAMU - Dramatická výchova, Etopedie na Univerzitě Palackého a Institutu
tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Pedagog ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci,
lektor zážitkové pedagogiky ve Sdružení D. Zaměřuje se na portrét, zajímá ji konceptuální komparace. Snaží se
o propojování divadla a fotografie, jak v pedagogice, tak v samotném fotografování.
Drahoslava Hájková
Žije v Českých Budějovicích, povoláním knihkupec, členkou fotoklubu JAF. Fotografuje ženské a mužské akty, portréty,
dokument, abstrakci. „Fotografie je pro mne především zachycení krásy…krásy mužského a ženského těla. Zachycení
pocitu… pocitu lásky, radosti, smutku… Zachycení neopakovatelného děje…“
Mirka Hedbávná
Je učitelkou matematiky a geografie, žije a pracuje v Třebíči. Fotografování se vážněji věnuje posledních 5 let. Své práce
představila na soutěžních výstavách. Věnuje se také literární tvorbě. Vydala básnickou sbírku Otevřu Ti, Tvá Sezam
v edici Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2008, kterou doprovodila svými fotoilustracemi.
Jiří Franc
Žil v Blatné, pracoval v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. Člen KAMFO Blatná. Věnoval se
především krajinářské fotografii. V poslední době pracoval na „fotografické kronice“ svých předků. Jiří Franc náhle zemřel
dne 7. srpna 2010.
Lenka Sýkorová
Mgr. Lenka Sýkorová, narozená 1977 v Praze. Studovala v letech 2002 - 2008 na Ústavu pro dějiny umění FF UK v
Praze (magisterské studium). Od 2008 studuje doktorandské studium obor Vizuální komunikace na Fakultě umění
a designu, UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou galerie Altánu Klamovka v Praze od roku 2004 se zaměřením na
fotografii, grafický design a multimediální umění. Přednáší aktuální umělecké směry na FaVU VUT v Brně a fotografii
a současné umění na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v Ateliéru, Flash Artu CZ/SK, A2 a Fontu.
Hudební doprovod - Matthew Devereux
Devereux je hlavní zpěvák a většinový autor známé irské rockové kapely
"The Pale". Na hudební scéně se pohybuje už od roku 1990 a je známý
svým alternativním a experimentálním přístupem ke skládání hudby. Má
velmi osobitý hlas a texty jeho písní jsou poněkud neobvyklé a často až
provokující. Během posledních dvaceti let vystupoval s kapelou na
pravidelných turné ve Velké Británii, Irsku, Evropě, Japonsku i Americe,
nyní žije v Česku.
Setkání s vínem
Již tradičně bude po oba fotofestivalové dny - tj. v sobotu 25. a neděli
26. září - probíhat v blatenské Kaplance Setkání s vínem, a to denně od
10:00 do 18:00 hod. Ze široké nabídky své vinotéky zde firma Milan Žíla
MBM Blatná představí vína především z Moravy, nabídka bude jako vždy
doplněna kvalitními víny z celého světa. Za přijatelný peníz můžete
ochutnat či zakoupit vína bílá, červená i růžová. Další informace na
www.vinozila.cz.
Pořadatelé fotofestivalu: Fotoklub KAMFO Blatná, Městské muzeum
Blatná, Městský úřad Blatná – oddělení kultury.
Děkujeme všem sponzorům a partnerům:
Město Blatná, Městský úřad Blatná, oddělení kultury, Ministerstvo kultury ČR, Zámek Blatná, MBM Milan Žíla, MAKO
Blatná, Blatenská ryba, s. r. o., Blatenské listy, Ivana a Libor Mertlovi, PNEU Spálenský
1 - J. P. Koubka 6 – Informační centrum
2 – Městské muzeum
3 – Kaplanka
4 – Zámek Blatná
5 – Sokolovna


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 09. 09. 2010 | 1973 přečtení |
| Počet komentářů: 1633 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |