Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Blatenský fotofestival potřetí

 

Věra Stuchelová ze souboru Intimita

Blatenský fotoklub Kamfo již potřetí uspořádal pro fotografy, milovníky fotografie i nejširší veřejnost fotofestival, který byl tentokrát věnován tématu žena. Pořadatelé záměrně neomezili žánrově či technicky způsob zpracování fotografií, zachovali však systém výstavních skupin, který se osvědčil v minulých ročnících a který lze stručně vymezit okruhy vystavujících: historické dokumenty a minulá i současná tvorba místních fotografů, klasici české fotografie, výrazní současníci a otevřená scéna, čili dvoudenní výstavní prostor nabídnutý nejen mladým a začínajícím fotografům, ale všem, kteří na dané téma nabízejí soubory menšího rozsahu. To všechno doplněno blokem besed, přednášek a projekcí většinou komentujících či rozšiřujících vystavené cykly. 

 

Anna Morgowicz ze souboru Girls
TarasKuščynskyj Venuše
Gita Skaličková ze souboru Pasio
Dana Kyndrová ze souboru Žena mezi vdechnutim a vydechnutim

Návštěvníci fotofestivalu tak měli vzácnou možnost v uceleném čase a na jednom místě nahlédnout, jak se postupem doby dramaticky změnily vyjadřovací  metody fotografie od  podobenek z 19. století, kdy byly v ateliéru před drapérií aranžovány dámy důstojně reprezentující své společenské postavení, přes prvorepublikové rozhýbání modelů, nebo momentky dokumentující život žen v socialismu, ale i systematické, po několik let vznikající ucelené dokumentární cykly, přes rozvíjející se černobílou, později i barevnou výtvarnou fotografii zejména v oblasti aktu a portrétu, až  po soudobé metody fotografování využívající široké spektrum technických možností  (digitální fotografie, videoprojekce, fotografické smyčky, propojení fotografie s grafickými metodami, nevýtvarné vnější zásahy do fotografie, konceptuální fotoinstalace) a zaměřující se především na stopování identity ženy, její pozici ve světě, partnerské vztahy, mateřství, ale i meditující o posledních věcech lidského života. 
Pořadatelé pojednali letošní ročník skutečně velkoryse, když nejen rozšířili původní výstavní prostory (Městské muzeum v Blatné, zámecké sály, Kaplanka, předsálí kina v sokolovně, sál restaurace U Lva), ale pozvali i rekordní počet vystavujících. Své fotografie a projekce tak předvedlo kolem 25 fotografů, Čechů i cizinců žijících v Čechách, ale dlouhou cestu do Blatné podstoupilo i několik  mladých, dosud studujících Poláků, jejichž pozvání bylo umožněno především díky kontaktům s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ve stručnosti zde zmíníme jen několik nejvýraznějších osobností. Paní Alena Kuščynská přijela do Blatné, aby osobně uvedla výstavu svého předčasně zemřelého manžela Tarase Kuščynského, jehož tvorba ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století je dnes historiky fotografie považována za klasiku poválečného portrétu a zejména lyrického aktu. Vystavená kolekce přináší pozapomenuté portréty oblíbených umělců  (Urbánková, sestry Elefteriadu, ale i Suchý, Zrzavý aj. ) a rozsáhlý soubor proslulých aktů v plenéru (z okruhu autorových modelek připomeňme Danu Vašátkovou, exotickou Venuši, Denisu). Zcela jiné pojetí fotografie ženy před i za objektivem fotoaparátu představuje cyklus dokumentárních fotografií Dany Kyndrové nazvaný Žena mezi vdechnutím a vydechnutím. Další pohled na ženy reprezentuje kolekce ateliérových portrétů a poloaktů  vytvořená v Praze žijícím tlumočníkem a překladatelem Ondřejem Staňkem, jejíž název Duše v těle vystihuje záměr autora objevit prostřednictvím výtvarně idealizovaného těla osobnost ženy. Vysokou výtvarnou úroveň regionální, profesionálně poučené ženské fotografie reprezentované volným tvůrčím seskupením s názvem JO (Jihoženským okem) dokládá výstava českobudějovické Věry Stuchelové, která se zaměřuje zejména na vyjádření pocitů a vztahů ženy; není tedy překvapením, že se do její současné tvorby promítlo i mateřství. Bohužel pouze v projekcích mohly být představeny i další,  velmi nadějné fotografky této, teprve v loňském roce založené skupiny, např. Mína Mládková, Radka Pavlíková nebo v současnosti na francouzském fotografickém festivalu v Lyonu Čechy zastupující Barbora Bálková. Milovníka estetizované barevné fotografie jistě zaujme dosud neuzavřená kolekce maloformátových fotografií Romana Vondrouše, profesí fotografa ČTK, nazvaná Ženy v architektuře. K vrcholům fotofestivalu náležela  přednáška spojená s projekcí současného významného fotografa a vysokoškolského pedagoga Pavla Máry, který se ve své tvorbě zabývá zejména abstraktní výtvarnou fotografií kombinovanou i s nefotografickými technikami, ztvárňující nejen ženská témata. Autor mimo jiné představil i svůj nejnovější projekt nazvaný 8 GEN, kdy ke spolupráci přizval sedm mladých fotografek a společně ženským a mužským pohledem zpracovali téma zrození. V současnosti skupina připravuje další výstavu, která bude v listopadu představena v Českých Budějovicích.
Zcela vědomě zde nebudeme psát o vystavených fotografiích minulých a současných členů blatenského fotoklubu; přijďte se na ně podívat. Budou společně s pracemi většiny  zde zmíněných i nezmiňovaných fotografů k vidění v Blatné ještě v prvním říjnovém týdnu. Kdo však nebyl na vernisážích, ten už neuslyší zasvěcené komentáře pořadatelů (patří k nim i zástupci města), autorů, ani vystoupení maďarské houslistky a zpěvačky Agnes Kutas, která se výtečně postarala o hudební propojení všech výstav. A že společné úsilí stále ještě nadšených lidí  z fotoklubu Kamfo, kteří se pochopitelně neobejdou bez podpory místních i krajských institucí a firem, přineslo i  letos výtečnou úroveň výstav a mělo nadregionální a nadčasový význam, není ani třeba zdůrazňovat.                   

Ivana Capoušková


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 03. 10. 2008 | 3843 přečtení |
| Počet komentářů: 1305 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |