Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech

 

Tomáš Pospěch (ed.):
Česká fotografie 1938-2000
v recenzích, textech, dokumentech.
Nakladatel: DOST
ISBN: 978-80-86774-51-0
Formát: 376 stran, 16,5x27 cm, vázaná vazba
Distribuce: www.kosmas.cz

Editor, anotace k textům, seznamy: Tomáš Pospěch
Grafická úprava: Jakub Wdowka/Artbureau
Fotografie na obálce: Jiří Šigut
Knihu lektorovali: Vladimír Birgus, Josef Moucha
Vydalo nakladatelství DOST, Hranice 2010
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a grantu Slezské univerzity v Opavě.
Výzkum byl realizován v rámci doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU a s přispěním grantu SGS/7/2010 Slezské univerzity v Opavě. 

 

 

 

První antologie významných studií, recenzí, programů a dalších textů změřených na českou fotografii v letech 1938-2000. Průkopnické dílo přináší 102 textů vybraných z dobových kulturních, uměleckých a fotografických časopisů, deníků, katalogů, sborníků. Některé z teoretických textů, manifestů nebo zakládacích dopisů nebyly dosud publikovány. Přetištěné články významných fotografů, historiků umění a kritiků jsou doplněny o úvodní glosy, které zasazují vybrané texty do obecnějšího kontextu.
 Česká fotografie má stále řadu bílých míst, kterým dosud nebyla věnována intenzívnější teoretická pozornost. Zatímco především starší česká fotografie je dnes ve světě už poměrně známa a získává si stále respektovanější postavení, jednotlivé souvislosti, samotné imanence a nuance tvorby jednotlivých autorů zůstávají mnohdy ve stínu generalizací a faktografických výčtů jmen a dat, někdy i šablonových schémat nebo přežívajících nepochopení.
 Kniha se snaží přiblížit diskurs vedený na stránkách českých periodik, knih a katalogů o „myšlení“ o fotografické tvorbě z hlediska vizuální kultury, teorie sdělování, obecné teorie umění, politicko-společenských aspektů, ekologie, sociologie, genderu, psychologie, fenomenologie, díla jako tržní komodity, proměn obrazového myšlení, přístupů k interpretaci autorské tvorby, amatérského hnutí „lidové tvořivosti“ i uměleckého řemesla, uplatňujícího se jak v komerční tvorbě, tak v práci pro periodický tisk. Přináší texty o teorii fotografie, formující hlavní přístupy a terminologii nebo pojmenovávající jednotlivé zásadní tendence, jsou dnes v mnoha případech i odborné obci prakticky neznámy, od autorů, jako jsou Karel Teige, Jaromír Funke, Eugen Wiškovský, Věra Linhartová, Jiří Kolář, Anna Fárová, Antonín Dufek, Vladimír Birgus, Josef Moucha, Jaromír Zemina, Karel Srp, Tomáš Pospiszyl a mnozí další.
 Při formování antologie bylo přihlíženo k několika cílům: přinést nejvýraznější dokumenty o české fotografii, zásadní eseje k její teorii od českých autorů, současně shromáždit dobově relevantní výpovědi o situaci fotografie, recenze, monografické reflexe tvorby autora, rekapitulace, úvahy a obsáhnout i proměny kurátorské praxe. Záměrně byl kladen důraz na výrazné dobové polemiky, které byly později mnohokrát připomínány. Výběr textů přináší širokou síť vzájemně se prolínajících vztahů – mnohohlasný diskurs plný vzájemných odvolávek, doplňujících se i protikladných interpretací, tak aby přiblížil mnohovrstevnatost hlavních dobových diskusí.
 Tomáš Pospěch
 


| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 28. 03. 2011 | 3000 přečtení |
| Počet komentářů: 2864 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |