Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Císařské manévry

Rudolf Bruner-Dvořák: Frantisek Josef I. a Ferdinand d'Este, nedatováno. Repro: Sbírka Scheufler

Jindřichův Hradec, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, 13. 4. – 31. 12. 2014; kurátor Pavel Scheufler

 

Plný název podívané zní Císařské manévry / Fotografie do roku 1914 / Výstava ke 100. výročí začátku 1. světové války a 175. výročí vynálezu fotografie. Jedná se o svým způsobem zajímavý podnik. Stvrzuje, že i významy snímků nanejvýš popisného realismu si pozorovatelé vykládají v duchu aktuálních obsahů vlastního vědomí. Třebaže autorem valné většiny exponátů je průkopník reportážní fotografie Rudolf Bruner-Dvořák (1864 – 1921), proslulý coby momentní fotograf Ferdinanda d’Este, monotematická instalace nových pozitivů dnešním adresátům příliš dynamická připadat nebude. Záběry z cvičení rakousko-uherské armády v různých místech monarchie ukazují mužstvo Františka Josefa I. a jeho následníka, případně další honoraci. Kurátor výstavy, historik Pavel Scheufler, pokládá (dle webových stránek pořádající instituce) za typický rys metody autora (a jeho dědice, bratra Jaroslava Brunera-Dvořáka), že se kromě oficialit věnoval „zachycování běžného všedního ruchu, včetně zázemí akce, a to často s jemnou nadsázkou a citem pro kontrasty.“ Fotografové měli využívat „i jemných technických fines, včetně efektu pohybového rozostření.“ Zkrátka je zřejmé, jak chce kurátor své hrdiny vidět. S kolegou Janem Hozákem vydal rovněž monografii Krásné časy / Rudolf Bruner-Dvořák / Momentní fotograf (1995), kde mistr figuruje jakožto osobnost modelovaná souřadnicemi „velké středoevropské říše a jejích hodnot.“

       Většina exponátů má původ v unikátních negativech Sbírky Scheufler, čítající na 30 000 postupně digitalizovaných snímků. Pod hlavičkou www.scheufler.cz se lze dočíst, že c. k. manévry mívaly přesný scénář: „jejich významnou součástí byly zkoušky různých technických novinek, od například jízdních kol v roce 1894, přes kulomety v roce 1905, automobily v roce 1909 a letadla v roce 1913.“ Manévry měly být pro okolí oblastí, kde se konaly, vítané, „neboť bývaly spojeny s modernizací například silnic“ a tudíž poskytovaly práci. „Byly i příležitostí k zakázkám pro mnohé místní fotografy. Sérii snímků z manévrů v roce 1909 vytvořil mimo jiných František Pavlík, krátce společník Brunera-Dvořáka a František Guld, fotograf z Josefova. Manévry v roce 1913 fotografoval rovněž táborský fotograf Josef Šechtl a další.“

       Na rozdíl od jmenovaných tvůrců a jimi zvěčněných osob víme, jak krátkozraké hry na vojáky v muzejních sálech sledujeme a k jakým katastrofám vedly. S jejich důsledky se potýkáme podnes. Hnědé a rudé diktatury i nadnárodní totalitní systémy 20. století by se přece neuchytily bez rozvratu Evropy do nebe volající omezeností generálních štábů velmocí chystajících válku.

Josef Moucha

Ateliér 13/2014

Rudolf Bruner-Dvořák: František Josef I. a Ferdinand d’Este, nedatováno
| Autor: Josef Moucha | Vydáno dne 01. 09. 2014 | 1245 přečtení |
| Počet komentářů: 56 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |