Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Dvakrát potlesk pro čestného doktora Jindřicha Štreita - uznalý v Bratislavě, standing ovation na Horní Bečvě
středa 8. října 2014 8:16 Autor: Ivan Augustin

Foto: Ivan AugustinBRATISLAVA, HORNÍ BEČVA - Velký den prožila zásluhou prof. Mgr. Jindřicha Štreita celá Slezská univerzita 2. října ve slovenské metropoli. Dlouholetý pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty, jehož člověka při denním životním usilování oslavující dílo zná téměř celý svět, tam převzal čestnou hodnost doctor honoris causa.

Udělila mu ji Umělecká rada Vysoké školy výtvarných umění (VŠVU) v Bratislavě, která si připomíná 65. výročí vzniku. J. Štreit na počátku devadesátých let působil na její tehdy nově vzniklé katedře vizuálních médií se specializací na fotografii jako první vyučující dokumentu.

Foto: Ivan AugustinJeho kontakty se slovenskou kulturou a jejími představiteli jsou však mnohem delší. Laudatio, které v Městském divadle Pavla Országha Hviezdoslava pronesl pohnutí se marně bránící prof. Ľubo Stacho, J. Štreita charakterizovalo jako stavitele mostů mezi českou a slovenskou kulturou. Při formování úzkého vztahu absolventa Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke slovenskému kulturnímu prostředí sehrála významnou roli právě Bratislava. Vždyť právě zde našla Štreitova dokumentární fotografická tvorba po jeho návratu z vězení v osmdesátých letech prostor k prezentaci - nejprve v roce 1985 v „Galérii v paneláku“, tedy v bytě Marty a Ľuba Stacha, a později v roce 1988 v salónku kina Pohraničník. „Opět žiju a pracuju,“ napsal J. Štreit Ľ. Stachovi ještě před ní, 22. června 1985, kdy se znovu vrátil k myšlence organizovat četné kulturní aktivity přímo v místě svého prvního pedagogického působení v Sovinci, kde žije dodnes. K prvním výstavám, jež tu připravil, patřila prezentace díla slovenského výtvarného umělce Rudolfa Sikory.„Když mi rektor VŠVU akademický malíř prof. Stanislav Stankoci čestný doktorát předával, bylo to i pro mě velmi emotivní. Jako film mi procházel hlavou celý život, nejvíce jeho složité okamžiky,“ přiznal J. Štreit, jehož vystoupení ukončil dlouhotrvající potlesk publika, v němž nechyběli představitelé slovenských, ale i zahraničních vysokých škol (Slezskou univerzitu v Opavě reprezentovali prorektor prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., a děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.), přední osobnosti slovenského kulturního života ani velvyslankyně ČR v SR Ing. Livia Klausová, CSc.

Foto: Ivan Augustin„Celý průběh akademické slavnosti překonal veškerá má očekávání, což jsem též rektorovi prof. Stankocimu hned po jejím ukončení tlumočil,“ přiznal J. Štreit, když už dříve ve svém projevu ocenil úzkou spolupráci VŠVU se Slezskou univerzitou, kterou označil za příkladnou a následováníhodnou. Ostatně symbolicky ji demonstrovalo rovněž spojení tvorby J. Štreita a někdejšího pedagoga VŠVU doc. Rudolfa Fily, druhé osobnosti, jíž byla 2. října hodnost doctor honoris causa udělena, v Galerii Medium na výstavě In optima forma. K její prohlídce se mnozí účastníci dopoledního slavnostního zasedání Umělecké rady VŠVU v odpoledních hodinách odebrali. „Prezentovala zejména společný projekt, k jehož realizaci jsme přikročili v roce 2006,“ ohlédl se za výstavou J. Štreit.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Narodil se 5. září 1946 ve Vsetíně. Po maturitě vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Školu výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů. Na SU působí od roku 1991. Habilitační řízení v oboru Fotografie absolvoval na FAMU v roce 2000, profesorem byl na návrh Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze jmenován o devět let později. Je nositelem státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství) udělené mu prezidentem republiky 28. října 2006. Vedle samotné tvorby je jeho velkou láskou pedagogické vedení posluchačů ITF.
„K opavskému univerzitnímu fotografickému pracovišti jsem si vybudoval mateřský vztah a vážím si toho, že se mohu kromě výuky podílet na přípravě výstav, k nimž tu zásluhou vedení Institutu mají studenti mimořádné možnosti, a to jak v domácím, tak v zahraničním měřítku. Oceňuji rovněž nejnovější iniciativy posluchačů doktorského studia na poli teorie fotografie a hledání cest, jak ji propojit s dalšími společenskovědními disciplínami,“ říká J. Štreit.

Zážitky z Bratislavy nebraly konce. Krásná setkání se členy Umělecké rady VŠVU a s řadou přátel, jejich blahopřání a projevy uznání. „Co mě ale mimořádně potěšilo, byla skutečnost, že za mnou během dne přicházeli mnozí slovenští výtvarníci a ptali se na možnosti výstav, které bych jako kurátor zaštítil. To mi připomnělo doby, kdy se setkání u takových příležitostí stávala kulturními manifestacemi a projevy česko-slovenské vzájemnosti,“ potvrdil J. Štreit. „Sám jsem měl totiž po rozdělení společného státu obavy, že česko-slovenské vztahy stihne útlum. Naštěstí jsme zažili pravý opak,“ dodal.

O poznání, že všechno, co dělal, mělo smysl a zůstává to zapsáno jako mimořádná hodnota i v myslích mnohem mladších kolegů, se J. Štreit přesvědčil též o den později při konzultaci studentů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) na Horní Bečvě. Na valné hromadě tu vedoucí ITF prof. PhDr. Vladimír Birgus podal výklad o významu udělení čestného doktorátu prof. J. Štreitovi, prvnímu českému fotografovi, jemuž se takového vysokého ocenění dostalo. Jeho slova o 1100 realizovaných výstavách a třech desítkách Štreitových fotografických knih doprovázela projekce autentických snímků, které v Bratislavě pořídil nedávný opavský absolvent bakalářského studia na ITF Vladimír Meletzký. Přítomní obojí odměnili uznalým potleskem, jenž se proměnil v zasloužené standing ovation pro dojatého J. Štreita.

Čestný doktor VŠVU, který v těchto dnech společně s L. Petrůjovou a O. Kučerou prezentuje fotografie s tematikou rodiny v olomouckém klášteře dominikánů, nechce ani v nejbližší budoucnosti jen odpočívat. „Do konce října mohu pozvat na výstavu šesti studentů ITF na Sovinci,“ uvedl a přímo z Horní Bečvy se v závěru prvního říjnového víkendu vypravil do Hlučína. „V prostorách bývalého evangelického kostela, jež jsou známy jako Galerie Červený kostel, se skupina našich posluchačů rozhodla od listopadu prezentovat tematiku vesnice. Nedovedu si představit, že bych takovou iniciativu nepodpořil,“ rozloučil se J. Štreit.

 

Autor: Ivan Augustin

Zdroj: http://inoviny.slu.cz/index.php/udalosti/1571-dvakrat-potlesk-pro-cestneho-doktora-jindricha-streita-uznaly-v-bratislave-standing-ovation-na-horni-becve


| Autor: Augustin | Vydáno dne 08. 10. 2014 | 740 přečtení |
| Počet komentářů: 24 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |