Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Galerie Opera ostravského Divadla Jiřího Myrona hostí fotografie Petry Hajdůchové a Robina Závodného

pátek 31. října 2014 8:31 Autor: Ivan Augustin

Repro: archiv SU

Co: výstava „První společná“
Anotace: Společná prezentace prací dvou absolventů Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím jejich projektu dis/connected, jenž se dotýká tématu sociálních sítí a současného fenoménu digitální interakce mezi lidmi.
Kde: Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava
Kdy: do 10. prosince 2014; vernisáž 30. října v 17 hodin

 

 Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě stojí za současným ostravským vystoupením dvou mladých autorů, absolventů Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich společné výstavy se ujal vedoucí ITF prof. PhDr. Vladimír Birgus, spolupořádá ji Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a podpořilo ji statutární město Ostrava.

Zájem známého kurátora výstav současné české fotografie si oba mladí tvůrci MgA. Petra Hajdůchová (1988, Uherské Hradiště) a MgA. Robin Závodný (1987, Šternberk) získali originálním přístupem ke ztvárnění motivů odosobnění, ztráty identity, touhy, kontaktu a digitální manipulace v abstraktním prostoru. Jejich projekt současně spojuje odlišná tematická zaměření ve fotografické tvorbě, kterou každý z nich prezentuje sólovým souborem.

Petra Hajdůchová pracuje s tématy o člověku a o jeho duševní sféře, případně se zamýšlí nad lidskou samotou. Tak je tomu v případě série nazvané Při západu (2011). V ní citlivým pohledem sleduje postavu stárnoucího muže, který je osamělý, když utratil nejbližší bytost, a zbytek jeho rodiny je pro něj nedosažitelný. Doma, ale i v místech, jež jsou obvykle lidmi zaplněná, trpí pocitem úzkosti a odloučení. Jeho čas plyne a na popsaném stavu se nic nemění. Na jiné myšlenky ho přivádí už jen západ slunce, a tak o něm přemýšlí se Malým princem Antoina de Saint-Exupéryho. („Jednou jsem viděl slunce zapadat třiačtyřicetkrát!“;
„Když je člověku moc smutno, má rád západy slunce…“)

Robin Závodný se ve svých fotografických projektech věnuje počítačovému prostředí, digitální manipulaci a urbánní krajině. Jeho starší soubory poskytovaly prostor pro autorské postprodukční zásahy, které hraničily až s krajinnou konstrukcí. Takový matematický pohled u něj přetrvává i v projektu nazvaném Natural (2013), jenž představuje část jeho magisterské práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zobrazovaná, geometricky deformovaná krajina tu ovšem není dílem počítačové postprodukce, ale „zjevným“ střetem města a přírody na městské periferii. Takto nalezené transformace přírody bychom s nadsázkou mohli označit za „urbanistický land art“ nebo urbánní krajinu bez města.

Spolupráci našich fotografických škol považoval prof. PhDr. V. Birgus vždy za významnou platformu vzájemného obohacování. Proto trendy jejich vývoje soustavně s velkou pozorností sleduje a jako představitel ITF iniciuje pravidelná setkávání posluchačů i pedagogů. Stane se tak též v příštím roce, kdy si opavské pracoviště, na němž od počátku působí, připomene čtvrt století existence a příslušnosti k rodině českých (i slovenských) veřejných vysokých škol, na nichž se fotografie vyučuje. Ještě dříve však tuto permanentní spolupráci ilustruje ostravská výstava P. Hajdůchové a R. Závodného v Galerii Opera Divadla Jiřího Myrona.

Autor: Ivan Augustin

zdroj: http://inoviny.slu.cz/index.php/contacts/78-kalendar-akci/1616-galerie-opera-ostravskeho-divadla-jiriho-myrona-hosti-fotografie-petry-hajduchove-a-robina-zavodneho


| Autor: Augustin | Vydáno dne 04. 11. 2014 | 626 přečtení |
| Počet komentářů: 44 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |