Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

INSIDE / OUTSIDE

K poznání tvorby polských posluchačů Institutu tvůrčí fotografie dostane teď příležitost také příhraniční Krnov Výběr z tvorby polských posluchačů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Kde: Městské informační a kulturní středisko Krnov, Flemmichova vila, Hlubčická 20 Kdy: 22. února – 23. března; vernisáž 21. února v 17 hodin„Tradice studia Poláků na českých vysokých školách je velmi dlouhá, vždyť už na nejstarší středoevropské univerzitě, založené roku 1348 v Praze císařem Karlem IV., tvořili Poláci významnou část studentů. Rovněž na českých uměleckých školách už vystudovalo několik vynikajících polských umělců. Třeba sochařka Alina Szapocnikow, která byla těsně po válce studentkou Josefa Wágnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nebo filmová režisérka Agnieszka Holland, v době Pražského jara a jeho násilného konce studující na pražské FAMU (nedávno natočila jeden z nejlepších českých filmů posledních let Hořící keř).

Na žádné z českých uměleckých škol však Poláci netvořili a netvoří tak vysoké procento studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia jako na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Krátce po založení v roce 1990 (tehdy byl ITF vedle pražské Katedry fotografie FAMU a Katedry fotografie Vysoké školy pro knižní umění a grafiku v Lipsku teprve třetí samostatnou fotografickou katedrou v postsovětském bloku) šlo o jednoho nebo dva polské studenty v ročníku, dnes však Poláci tvoří zhruba třetinu všech studentů a mezi pedagogy pracuje už dva roky Rafał Milach.

Řada polských absolventů i studentů ITF se významně uplatňuje ve vlasti i v zahraničí. Jsou mezi nimi nejen výborní fotografové, kteří přispěli k zásadním proměnám polské fotografické tvorby, ale též ředitelé fotografických galerií, organizátoři festivalů, pedagogové vysokých i středních škol, šéfredaktoři novin a časopisů, vydavatelé a autoři knih, teoretici a publicisté. Kromě už zmíněného R. Milacha si připomeňme jména jako Piotr Szymon, Kuba Dąbrowski, Andrzej Kramarz, Mariusz Forecki, Grzegorz Klatka, Magdalena Sokalska, Michał Łuczak, Adam Tuchliński, Pawel Supernak, Szymon Szcześniak, Arkadiusz Gola, Krzysztof Goluch, Katarzyna Sagatowska, Marcin Grabowiecki, Krzysztof Szewczyk, Tomasz Wiech, Anna Orlowska, Rafał Siderski, Kamila Rokicka, Anna Grzelewska, Artur Willmann.

Klauzurní i absolventské práce polských posluchačů ITF prezentuje v rámci fotofestivalů (Krakov, Bialystok, Katovice, Vratislav, Varšava, Lodž aj.), ale zároveň v českých a v zahraničních galeriích. Uvítali jsme proto nabídku Městského kulturního a informačního střediska v Krnově představit v reprezentačních prostorách Flemmichovy vily výstavu, která v roce 2013 reprezentovala ITF na festivalu INTERPHOTO v Bialystoku.

Jak její název INSIDE / OUTSIDE napovídá, představuje dva okruhy děl, které jsou mezi polskými posluchači a nedávnými absolventy ITF velmi rozšířené: na jedné straně fotografie s tématy vnitřního světa, autorské sebereflexe, intimity, rodiny a přátel, na straně druhé moderní, často výrazně subjektivně pojaté dokumenty vnějšího světa. I když jde o poměrně rozsáhlou výstavu, je to jen malá ukázka jejich tvorby. I jí ale ITF přispívá k dobrým vztahům dvou národů, jež jsou, jak ve svých dílech ukazuje Mariusz Szczygiel, tak blízké i tak vzdálené,“ uvádějí kurátoři výstavy prof. Vladimír Birgus a dr. Jiří Siostrzonek.

Autor: Ivan Augustin


| Autor: Augustin | Vydáno dne 12. 02. 2014 | 793 přečtení |
| Počet komentářů: 23 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |