Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

JIŘÍ JIROUTEK – OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY

 

Výstavu autor pojmenoval Osobnosti české kulturní scény. Místo výrazu „osobnost“ by se však v určitých případech mohlo použít i slovo „individualita“, jako vyšší vývojový stupeň osobnosti ve smyslu pojetí Carla Gustava Junga. Takováto individualita překračuje hranice osobnosti směrem k nadosobnímu chápání života, směrem k vědomí, že možnost tvořit je dar, jímž se umělec může napojit na tvůrčí síly přírody a kosmu. Individualitu již nezajímá, nakolik bude či nebude slavná, naopak, dokáže vnímat sebe i život s neosobním odstupem, nezřídka i s humorem. Podobně o tom uvažuje i Paul Brunton: „Opravdový umělec ví, že netvoří proto, aby proslavil svou osobnost, ale aby jí unikl.“ Jinými slovy řečeno, individualita již odhalila svou kvalitativní odlišnost a jedinečnost a své naplnění nalézá v nezištném nabízení obou hodnot tomuto světu. Individualita nic nepředstírá, přirozenost je její základní výbavou, jejím bohatstvím je tvořivost a pokora. 

 

Jiří Jiroutek Adriena Šimotová
Jiří Jiroutek, Květa Válová, 2000
Jiří Jiroutek, Stanislav Kolibal

 

Zachytit takovouto individualitu znamená především poznat a vycítit její kvality a pak umět rozlišit, který z řady záběrů je ten pravý. Znamená to rovněž umět vytvořit pro portrétovaného příhodné podmínky, v nichž se může svobodně projevit ve své přirozenosti. Proto Jiří Jiroutek fotografuje umělce ve zcela neformálním prostředí jejich ateliérů, jež je jim blízké a ve kterém mohou být zcela sami sebou. Předmětem fotografie je samotný portrét, včetně umělcových charakteristických gest a mimiky, ale někde se objevuje i aluze na jeho dílo.

 

Od doby prvních portrétů průkopníků a popularizátorů portrétní fotografie Francouzů Gasparda-Félixe Tournachona, známějšího pod pseudonymem Nadar, a jeho konkurenta Andrého Adolpha Eugèna Disdériho uplynulo již více než 150 let. Jak ukazují fotografie Jiřího Jiroutka, portrétní fotografie do dnešní doby neztratila nic ze své aktuálnosti, ačkoliv dnešní situace pro fotografa vůbec není jednoduchá. Ze všech stran člověka obklopují reklamní fotografie vysoké profesionální kvality a psychologické přesvědčivosti. Zabývat se černobílou fotografií znamená vědomě se vzdálit od mainstreamu, rezignovat na prvoplánové smyslové okouzlení a působit pomocí kompozice a práce se světlem i bohatstvím stínů, především však atmosférou vnitřní pravdivosti a oduševnělosti.

 

Fotografie nejsou inscenované, aranžované ani stylizované. Působí proto nevtíravým, přitom však fascinujícím dojmem. Připomínají zákony života, které v rostoucím civilizačním tempu ztrácejí na zřetelnosti. Jiří Jiroutek pracuje pomalu, soustředěně, již několik let neopouští téma, které lze zkoumat. V každé vrásce obličeje je totiž zakleta životní zkušenost člověka, bez níž by dnes nebyl tím, čím je. Podobně může portrétní fotografie zkoumat i divák, a otevírat se tak novým možnostem pochopení a prožitku. Nikde není hranice mezi předmětným a nepředmětným, mezi hmotným a nehmotným tak výrazná jako v případě portrétu. Nikde není tak velký rozdíl mezi velkou (skrytou) vnitřní silou a slabou vrstvou fotografického papíru. Fotografie přírody i architektury mohou být úchvatné i impozantní, lidský prožitek a vědění však může zprostředkovat pouze člověk sám. Je na divákovi, zda se bude těšit seznámením se s konkrétní podobou zobrazovaného, anebo v ní bude hledat hlubší, občas až archetypální podobenství lidskosti samotné. Domníváme se, že některé fotografie by mohly nabýt i ikonický status, protože se v nich živá realita přítomnosti spojuje s vědomím minulosti a tušením budoucnosti.

 

Goethe ve známém výroku říká, že krásný mladý člověk je hříčkou přírody, ale krásný starý člověk je uměleckým dílem. Většina Jiroutkových portrétních fotografií znázorňuje umělce, kurátory a teoretiky ve starším věku. S trochou nadsázky lze říct, že výstava nabízí umění hned třikrát – prostřednictvím portrétu konkrétního člověka, v podobě jeho uměleckého ztvárnění a do třetice prostřednictvím představeného výtvarného díla.

 

                                                                       Zuzana Štěpaničová

 

Jiří Jiroutek

 

 

Narozen:                     21. 3. 1967, Louny, Česká republika

Vzdělání:                    Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (abs. 1994)

Zaměření:                   reklama, portrét, architektura

 

Členství v odborných organizacích:

Asociace profesionálních fotografů České republiky (2000 – 2006)

Česká federace fotografického umění

Ochranná organizace autorská (OOA-S)

 

Ocenění:

- 1990 krajské kolo amatérské fotografie Ústí nad Labem – 1. místo v kategorii do 25 let

- 2002 titul QEP – Qualified European Photographer, certifikát profesionální

  a umělecké kvality udělený Federací evropských profesionálních fotografů (FEP) v Bruselu

- 2004 „Eté des Portraits“, Groupement National de la Photographie Professionnelle,

  Francie, 3. místo

- 2005 Black & White Spider Awards, USA, nominace v kategorii Abstract

- 2005 Soutěž tiskovin propagujících cestovní ruch, Písek, 1. místo v kategorii kalendář

- 2005 Osobnost Liberecka v kategorii „Kultura“

- 2006 Black & White Spider Awards, USA, nominace v kategorii Abstract (2x)

- 2006 Black & White Spider Awards, USA, nominace v kategorii People (3x) a 2. místo

- 2008 Black & White Spider Awards, USA, nominace v kategorii Architecture

- 2009 International Color Awards, USA, nominace v kategorii Abstract

- 2010 Pamětní medaile Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou

- 2010 International Color Awards, USA, nominace v kategorii Abstract

- 2010 FEP European Professional Photographer Of the Year, 3. místo v kategorii Portrait

- 2011 Hasselblad Master 2010 finalist competition (Architectural)

- 2011 Black & White Spider Awards, USA, nominace v kategorii Architecture

- 2011 Black & White Spider Awards, USA, 2. místo v kategorii Nature

 

Publikační činnost:

- 2005 obrazová publikace Fenomén Ještěd (2009 – 2. Rozšířené a upravené vydání)

 

- 2012 katalog k výstavě OSOBNOSTI (české kulturní scény)

- 2012 katalog Jiří Jiroutek –  Photo/Graphy

     Publikace ve spolupráci:

- 2005 Decuria – 10 Czech QEP Photographer

 

Publikován v knihách:

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1999 /IV CH-J/, Chagall 2000

Architektura (Katalog výstava AF Galerie Jaroslava Fragnera, Praha), Asociace fotografů 2002

QEP – Qualified European Photographers, FEP 2005

Absolventi (Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 1991-2006), Opava 2006

Slavné vily Libereckého kraje, Foibos Praha 2007

The World`s Greatest Black & White Photography, BookBasil London 2007

Leica Gallery Prague – katalog, Praha 2008

Jablonecká radnice 1931 - 1933, Město Jablonec nad Nisou 2008

Cold War Modern – Design 1945 – 1970, Victoria & Albert Museum 2008

TV Towers – 8559 Meters Politics and  Architecture, Raumtaktik Berlin 2009

Výběr z autorských výstav:

1999 Portréty - Malá výstavní síň, Liberec

2000 Windows 96 - Státní hrad a zámek Grabštejn

2000 Kočky a psi - Výstaviště, Jablonec nad Nisou

2000 Postupnosti a Spojitosti - Naivní divadlo Liberec

2002 Up&Down – Galerie My, Jablonec nad Nisou

2005 Fenomén Ještěd - Malá výstavní síň, Liberec

2006 Fenomén Ještěd - galerie Jaroslava Fragnera, Praha

2006 Fenomén Ještěd - zastoupení libereckého kraje, Brusel

2007 Fenomén Ještěd - Baťova 21, Zlín

2007 Portréty - výtvarníci - Galerie My, Jablonec nad Nisou

2007 Fenomén Ještěd – klub architektů, St. Gallen

2007 Up&Down - Nový magistrát Liberec

2009 Fenomén Ještěd – Futurista Universum, Praha

2010 Už nejdu do Ještědu – Galerie U Rytíře, Liberec

2010 Už nejdu do Ještědu - Futurista Universum, Praha

2011 Osobnosti – kavárna Schaezlerpalais, Augsburg

2011 Osobnosti – České kulturní centrum , Mnichov

2012 Osobnosti – Oblastní galerie v Liberci, Liberec

 

Výběr ze společných výstav:

1990 krajské kolo amatérské fotografie Ústí nad Labem

1990 XI. Národní soutěž amatérské fotografie, OKS Olomouc

1991 Thomas Mann Klub, Nordhausen, Německo (s fotoklubem DPML)

1993 Thomas Mann Klub, Nordhausen, Německo (s fotoklubem DPML)

1996 Malá výstavní síň, Liberec (s fotoklubem DPML)

1998 Portrét – Národní technické muzeum, Praha

2000 Reklama výstava AF – Národní technické muzeum, Praha

2002 Architektura výstava AF – Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

2003 Praha - Výstaviště, Interkamera, Výtvarníci s „AF“

2004 „Eté des Portraits“ – Bourbon-Lancy, Francie

2005 QEP prezentace – Senát České republiky, Praha

2006 CzechPesPhoto – Komorní galerie Josefa Sudka, Praha

2006 QEP prezentace – Galeri 4, Cheb

2006 Absolventi 1991-2006 – Dům umění, Opava

2009 Motiv 2009 – Galerie U Rytíře, Liberec

2009 Intimní zóny, výběr ze Zlatého fondu NMF – Národní muzeum fotografie, Jindř. Hradec

2012 Fotografie – Galerie MY, Jablonec nad Nisou

2012 Reflections and Passions – Art Fusion Galleries, Miami, USA

 

Zastoupení ve sbírkách:

- Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec – Zlatý fond sbírek současných fotografů

- Museum Kampa – Sovovy Mlýny – Nadace Jana a Medy Mládkových

- Severočeské muzeum v Liberci

- Leica Gallery Prague

- soukromé sbírky doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, USA)

 

 

 

 

Bydliště:         460 01 Liberec 1, Ruprechtická 703/17

Mobil:             +420 602 422 401

E-mail:                        atelier@jiroutek.com

http:                www.jiroutek.com ,    www.fenomenjested.cz

 

 

 

 

Publikován v periodickém tisku:

 

Liberecký deník 25. 4. 2012, str. 7

Mladá Fronta Dnes – Liberecký kraj 20. 4. 2012, str. B1,B3

Hospodářské noviny – kultura 29. 4. 2010, str. 13

Deník – Kultura regionu 15. 4. 2010, str. 7

Dnes – Liberecký kraj 15. 4. 2010, str. 4B

Fresh 01/ 2010, str. 4

A10 New European Architecture, 5 – 6/ 2010, str. 67

Fresh 01/ 2009, str. 4

Country Life 24. 10. 2008, str. 140

New Statesman 22. 10. 2008, str. 60

Evening Standard 21. 4. 2008, str. 16

Véčko 4/ 2008, str. 44, 47, 54

Noviny Slezské univerzity, červen 2007, str. 33

ČiliChili 9/2007, str. 32

Hospodářské noviny/ Kultura 16. Srpna 2006, str. 10

Ateliér, 16 – 17/ 2006 str. 7

Host 6/ 2006, str. 55

Designum 4/ 2006, str. 48

Architekt 3/2006

The Heart Of Europe, 3/ 2006, str. 10

Objekt 2/ 2006, str. 79

Art&Antiques 1/2006, str. 64 – 66

2005 Koktejl č. 12, str. 16

Le Journal GNPP (Groupment National De La Photographie Professionalle) 10/2004

 

 

 

Profil v periodickém tisku:

 

2012 Ateliér 10/2012, str. 6

2011 DigiFoto 3/11, str. 38 - 41

2011 Dnes – Liberecký kraj 3. 3. 2011, str. B5

2009 MF Plus, 41/ 2009, str. 12

2008 Cestopisy 4/ 2008. Str. 62 - 66

2007 Deník Jablonecko, 13. září, str. 3

2006 Zpravodaj Slánské radnice 8/2006, str. 8

2006 DigiFoto, 6/ 2006, str. 24 – 2

2006 Era21 2/ 2006, str. 8

2006 Canon Explorer 1/ 2006, str. 12

2005 Fotografie Magazín 3/2005, str. 8, 9,  12

2005 MF Dnes 24. 10. – Liberecký kraj, str. D/4

2004 Fotografie Magazín 10/ 2004, str. 28 – 31

2003 Typografia 10/ 2003, str. 22 – 23

2000 MF Dnes 22. 6. 2000, str. 3

2000 Liberecký den 3. 5. 2000, str. 8

2000 Liberecký den 2. 5. 2000, str. 7

1995 Fotografie Magazín 12/ 1995, str. 46 – 47

 

 


| Autor: | Vydáno dne 03. 09. 2012 | 1965 přečtení |
| Počet komentářů: 1065 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |