Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Jiří Žižka - FOTOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na otevření výstavy
ve čtvrtek 2. 9. 2010 v 17 hodin.
Výstava, kterou zahájí prof. Jindřich Štreit,
bude otevřena do 19. 9. 2010 vždy hodinu
před představením.
 

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava.
Výstavní projekt je realizován za podpory statutárního města
Ostravy.

  

 
 
Z cyklu: Psychiatrická léčebna v Opavě

Tisková zpráva k výstavě Jiřího Žižky

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 148/14, Ostrava

Pořadatel: Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

Výstavu zahájí: prof. Jindřich Štreit dne  2. 9. 2010 v 17 hodin.
Otevřena bude od 2. 9. 2010 do 19. 9. 2010, vždy hodinu před představením.
Setkání s vystavujícím autorem je možné jednu hodinu před vernisáží, 2. 9. 2010
v 16,00 hodin.

Výstavní projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.


K výstavě:    

Výstava Jiřího Žižky představuje jeho práce, vytvořené v průběhu bakalářského a především v závěru magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

 Je prezentací částí rozsáhlejších sérií snímků  zachycujících jak charakteristické prostředí léčebny pro duševně nemocné /magisterská diplomová práce/ tak snímků mapujících specifické prostředí slezské metropole a každodenní život jeho obyvatel .
 
V posledně zmíněném souboru, vzniklém v rámci rozsáhlého fotograficko-sociologického projektu Opava na prahu nového tisíciletí, Žižka usiluje o vizuální vyprávění individuálních všedních příběhů obyvatel Opavy. Snaží se o hlubší vcítění do specifického prostředí tohoto města - onoho příslovečného opavského genia loci a mentality jeho obyvatel.  
O fotografickém souboru z prostředí psychiatrické léčebny říká Jiří Žižka, ve své explikaci k této magisterské diplomové práci, toto:

Dnešní doba neustálého shonu a honby za nedostižitelným štěstím, které má pro každého jinou tvář, s sebou krom chorob těla přináší stále častěji také choroby duše. A bylo by mylné se domnívat, že na takovéto choroby se neumírá...

Denně umírají ve své samotě a obstoupeni hradbami svého nepochopeného světa i zdmi psychiatrických léčeben – svého posledního útočiště – duševně nemocní.

Vztah majoritní společnosti k těmto lidem-pacientům nebývá kladný (převládá nepochopení, strach a odpor), pokud ovšem většinová společnost vůbec nějaký postoj k těmto lidem izolovaným mimo náš svět zaujímá. Málokdo si však uvědomuje, že tito lidé pocházejí z „našeho“ světa a že právě náš fantastický svět je mnohdy za ony zdi „blázinců“ uvrhl svou dravostí a nezvladatelností. Jsme to také my, pouze ve fázi, kdy již nedokážeme snášet standardním způsobem běžný život.

Díky neomezenému přístupu a pochopení zdravotnického personálu jsem se mohl volně pohybovat se svojí kamerou po dobu několika měsíců na různých pracovištích více než stoleté léčebny pro duševně nemocné, jejíž zdi se za tu dobu staly němými svědky mnoha lidských osudů a jejich bloudění. Zachycovat s pokorou a úctou skryté, nenápadné příběhy odehrávající se uvnitř pacientů a zrcadlící se v jejich tvářích a gestech... Být svědkem všudypřítomného smutku z osamění... V doprovodu zdravotnického personálu či sám hovořit s nemocnými, naslouchat jim a zejména vysvětlovat smysl mého fotografování...

Kdoví, zda alespoň někteří z nich smysl mé práce pochopili. A kdoví, zda jsem já alespoň částečně vstoupil pod povrch jejich hlubokých světů, které nemají reálné hranice. Snažil jsem se o pochopení a vystižení člověka v roli ztraceného poutníka a předkládané fotografie jsou zcela jistě alespoň dokumentem mé cesty k nim.

Koneckonců bylo také cílem mého snažení co nejvěrohodněji zachytit souvislost mezi tím, co jedinec prožívá ve svém nitru, a působením místa, kde se právě nachází. Tedy místa, které zejména chápu  jako  jakési nitro naší společnosti, podvědomí, které jen občas vyplouvá na povrch…

Profil autora:

Jiří Žižka
Člen Asociace profesionálních fotografů ČR

Email: jiri.zizka@centrum.cz
Tel. : 608176677

Narozen: 9. 4. 1982 v Ostravě-Vítkovicích

Studium: 2002 - 2006 Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, bakalářský  studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, kombinované studium, BcA.
 
2004 - 2005 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, doplňující pedagogické studium pro učitele odborné výchovy

2006 - 2009  Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, navazující magisterský  studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, kombinované studium, MgA.

Zaměstnání: učitel odborné výchovy studijního oboru fotograf na SŠ služeb a podnikání v  Ostravě-Porubě, lektor oboru výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě a volný fotograf
   
Samostatné výstavy:
2006 – Den bez konce, Galerie 7, Ostrava
2007 – Den bez konce, Pardubice, Galerie Fons

Kolektivní výstavy (výběr):
2004 – II. mezinárodní výtvarný plenér Krnov, Výstavní síň Městského muzea v Krnově
2005 – III. mezinárodní výtvarný plenér Krnov, Výstavní síň Městského muzea v Krnově 2005 – Volné sdružení krnovských výtvarníků - a13, Výstavní síň zámku Bruntál
2005 – Opava na prahu nového tisíciletí, Kabinet fotografie Domu umění v Opavě
2007 – Opava na prahu nového tisíciletí, Slezská univerzita Opava
2007 – Den bez konce, Cestograf (M. Popieluch), Kabinet fotografie Domu umění v Opavě
2008 – Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie, Dům umění, Opava
2008 – Tři v Ostravě, Galerie Gaudeamus, Ostrava
2009 – INDUSTRIALife, Důl Michal, Ostrava - Michálkovice
2009 – INDUSTRIALife, Flemmichova vila, Krnov
2009 – INDUSTRIALife, Bienále industriální stopy, Praha
2010 -  Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Divadlo Reduta, Národní divadlo Brno
Účast na fotografických projektech:
2004 – 2008: Opava na prahu nového tisíciletí (dlouhodobý projekt ITF, 2004-2008)
2009 – INDUSTRIALife, http://www.industrial.obrazar.com/ob-industrial/

Bibliografie - katalogy k výstavám:
Gola, J. a kol. : II. mezinárodní výtvarný plenér Krnov, Krnov 2004
Gola, J.: Volné sdružení krnovských výtvarníků – a13, Krnov 2005
Bednář, D.: Den bez konce, Ostrava 2006
Birgus, V. a kol.: Opava očima studentů ITF Slezské univerzity, SU a KANT, 2008
Adamec, J. a kol.: 10 let Galerie Fons, Pardubice 2009
Popieluch Michal: Dokumentární fotografie ostravských autorů po roce 1989. Bakalářská teoretická práce, ITF, Opava 2006

Bibliografie - novinové články:

Jan Stramová , A. : Výstavu ve Flemmichově vile lidé kvitovali s povděkem, Bruntálský deník, 17. srpna 2009
Uhlář, B.: Den bez konce hledá Jiří Žižka, Deník  Moje Opavsko, 9 . listopadu 2006, s. 11
Urbánková, Z.: Fotograf Jiří Žižka: Vždy mě zajímaly nenápadné příběhy. Deník, 29. srpna 2007
Deník: Díla sedmi autorů v Domě umění, 20. února 2007. s. 4
Zn. Azu: Štreitovi studenti dokumentují každodenní život Opavanů. 22. srpna 2007. str. 1
Zn. Td: Fons: Žižkův Den bez konce! Pardubický deník, 5. 4. 2007
Zn. Voz: Kolektiv autorů: Kalendář Krnov 2009 vytvořila skupina a13.  Bruntálský a krnovský deník, 5.10. 2008
Král, Jan: Stesk po socialismu trvá. Sedmička Ostrava, č. 17, roč. 1, 8. 8. 2009
Stramová , Anna : Nová výstava Indstrial Life ve Flemichově vile bude o vůni uhlí a oceli, Bruntálský deník
a krnovský deník, 17.8.2009, str. 19

 

 


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 25. 08. 2010 | 3155 přečtení |
| Počet komentářů: 439 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |