Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Konec časopisu IMAGO?

 

Konec časopisu IMAGO?

 Když v roce 1996 začal z iniciativy ředitele Měsíce fotografie v Bratislavě, kurátora a historika fotografie a filmu Václava Macka vycházet zcela nekomerční časopis Imago, nevěřil jsem, že dlouho vydrží. Ale vydržel. Jediná fotografická revue, zaměřená na střední a východní Evropu, se stala neocenitelným zdrojem informací o historii i současnosti fotografie v regionu, kterému jiné podobné časopisy Aperture, European Photography, Eikon, Camera Austria International, Portfolio, Exit a další věnovaly a věnují jenom minimální pozornost. V každém čísle, vycházejícím v angličtině jednou za půl roku, Imago přinášelo obsáhlé teoretické a historické studie, medailony několika fotografů, rozhovory, profily fotografických škol, muzeí a galerií a recenze festivalů, výstav a knih. Nikdy nemělo masový náklad, ale postupně ho začaly odebírat významné knihovny, fotografické a výtvarné instituce i lidé v různých koutech světa, kteří se zajímali o to, co se děje ve slovenské, české, polské, maďarské, chorvatské, slovinské, srbské, ruské, ukrajinské nebo pobaltské fotografické tvorbě. S Josefem Mouchou jsme byli od začátku členy jeho mezinárodní redakce za Českou republiku, takže jsme dobře věděli, jak obtížné bylo shánět peníze na každé číslo, jak těžké bylo dostat Imago alespoň do některých zahraničních distribučních sítí, kolik úsilí museli vynaložit šéfredaktor Václav Macek i výkonná redaktorka Lucia Lendelová-Fišerová, aby autoři z mnoha zemí, kteří nikdy nebyli honorováni, dodali včas své příspěvky. O to větší radost jsem měl, když jsem Imago našel v čítárnách Tokijského metropolitního muzea fotografie nebo Evropského domu fotografie v Paříži, když si podle jeho recenzí objednávaly publikace přední knihovny a galerie a když se významní kurátoři zajímali o fotografy, jejichž portfolia tam byla publikována.
 Po dvanácti letech je však další existence Imaga nejistá. Ministerstvo kultury Slovenské republiky, jež bylo hlavním sponzorem časopisu, letos žádný grant na vydávání Imaga nedalo, a tak možná 24. číslo Imaga bude jeho posledním. Naděje však umírá poslední. Opravdu si slovenští úředníci neuvědomí, jak moc Imago pomohlo propagaci slovenské kultury, opravdu se nenajde nikdo, kdo by podpořil revue, která tak přispěla k poznání  fotografie z tolika zemí?  Jan Saudek kdysi věnoval Imagu dvacet tisíc korun. Za celých dvanáct let byl od nás jediným, kdo finančně přispěl na jeho vydávání.
 
| Autor: Vladimír Birgus | Vydáno dne 03. 06. 2008 | 5982 přečtení |
| Počet komentářů: 1814 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |