Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Konzultace pro zájemce o studium na ITF v sobotu 11. 1. 2014

Tradiční novoroční setkání adeptů kombinovaného studia uměleckého oboru Tvůrčí fotografie s pedagogy, kteří jeho výuku zajišťují. Proběhne dne 11 ledna 2014 od 9 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Opava, Bezručovo nám. 13

Dosavadní zkušenosti s výsledky přijímacích talentových zkoušek na Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ukazují, že celá řada uchazečů u nich neuspěje pro nevhodný nebo nevyvážený výběr souboru fotografií, který předkládá zkušební komisi. Z těchto důvodů nabízí ITF jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium konzultaci s pedagogy. Prezence účastníků konzultace začne v 8 hodin.

Během konzultace budou zájemci detailně seznámeni jak s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie, tak vlastních přijímacích zkoušek, se zaměřením písemných testů, s doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci hned zakoupit). Hlavní částí celodenního setkání se však stanou individuální konzultace s pedagogy ITF. K dispozici pro ně budou prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., RNDr. Josef Moucha, CSc., MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Miroslav Myška MgA. Dita Pepe, MgA. Marek Malůšek a BcA. Karel Poneš. Nad fotografiemi uchazečů s nimi proberou sestavení kvalitní a vyvážené kolekce pro přijímací talentové zkoušky.

Proto se účastníkům konzultace doporučuje předložení většího počtu (cca 20 – 30), vlastních fotografií pro volný výstavní soubor, pokud možno tematicky i stylově sjednocených, nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét.

Bližší informace lze získat na tel. č. 553 684 385 tajemnice ITF Ivy Mikolášové. Ukončení konzultace se předpokládá v pozdních odpoledních hodinách. Kurzovní poplatek činí 200 Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.

Přijímací zkouška na bakalářské kombinované studium oboru Tvůrčí fotografie ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média má dvě kola. V prvním se jedná o talentovou zkoušku bez osobní přítomnosti uchazečů, ve druhém o písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie. Následují standardní ústní pohovory.

Autor textu: Ivan Augustin
| Autor: | Vydáno dne 18. 12. 2013 | 1020 přečtení |
| Počet komentářů: 62 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |