Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

mladé médium | a youthful medium

 TLAČOVÁ SPRÁVA PROJEKT MLADÉ MÉDIUM

Projekt zahŕňa viacero aktivít

 

1/ TVORIVÉ DIELNE V dňoch 8.9.-14. 9. 2011 prebehli v Lome nad Rimavicou pod. vedením prof. Jindřicha Štreita na tému DOKUMENT viacerých škôl z Čiech a zo Slovenska

Výstupy z tvorivých dielni budú prezentované v SDF v roku 2012

 

2/ VÝSTAVA MLADÉ MÉDIUM - 20 rokov fotografie na VŠVU

Vernisáž utorok 1. 11. 2011 o 19.00 hod., Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava

Na tejto vernisáži bude vypravený do sveta katalóg s rovnomenným názvom, pod záštitou rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, prof. Ruda Sikoru a prof. Václava Maceka

 

3/ VIDEOPREZENTÁCIE zahraničných fotografických škôl a 2. časť výstavy MM -

20 rokov fotografie na VŠVU - (video, kurzy, tvorivé dielne, dokumentácia)

piatok 4. 11. 2011 o 18.30 hod., Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Autor projektu a koncepcie výstavy: Ľubo Stacho

Kurátori: Jana Hojstričová (kurzy), Marko Horban (video), Michaela Pašteková (portrét), Ľubo Stacho (ostatné časti)

výstavy potrvajú do 30. 11. 2011

 

4/ SYMPÓZIUM mladé médium

o výučbe, histórii a súčasnej fotografii

piatok–sobota 4.–5. 11. 2011 od 10.00  do 15.00 hod. VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, č. d. 135

Svoje prednášky na sympóziu prednesú odborníci z Českej republiky (Vladimír BIRGUS, Tomáš POSPĚCH, Robert SILVERIO)  ďalej (Walter BERGMOSER - DE, Allan D. COLEMAN - USA, Magda Durda DMITRUK - PL, Ágnes EPERJESI - HU, Elisabeth GOTTFRIED - A, Anna STRICKLAND -USA) a  zo Slovenska (Aurel HRABUŠICKÝ, Bohunka KOKLESOVÁ, Ľubo STACHO),

Program sympózia zvláštna príloha

 

Text k projektu

Do roku 1989 študovali Slováci fotografiu na FAMU v Prahe. Po Novembri´89 s obnovením demokratických princípov v spoločnosti bolo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave založené štúdium fotografie. Prešlo dvadsať rokov a je tu čas bilancovania. Čo to prinieslo našej krajine, kultúre, spoločnosti, umeleckej scéne?

Výstava MM sa snaží vo väčších časových úsekoch predstaviť jednotlivé smerovania fotografie na VŠVU prostredníctvom výnimočnejších študentských projektov /zahŕňajúc zahraničných a aj doplnkových študentov/, pričom sme tieto práce tématicky rozdelili na jednotlivé kapitoly, ako sú: DOKUMENT, KONCEPTUÁLNE PROJEKTY a INŠTALÁCIE, LABORATÓRIUM, KRAJINA, PORTRÉT. PROJEKTY A DIPLOMOVÉ PRÁCE, ktoré sa nedajú zaradiť do predošlých kapitol, predstavujeme v samostatnej časti v Dome umenia. VIDEO, TVORIVÉ DIELNE , KURZY, DOKUMENTÁCIE a VIDEOPREZENTACIE pozvaných zahraničných škôl  sú prezentované v galérií Medium na VŠVU.

Na rozdiel od predošlých  výstav je MLADÉ MÉDIUM aj sondou do minulosti a snahou predstaviť dlhodobejší profil katedry, nezávislý na dobových módnych trendoch.

Z viacerých príčin sa nám nepodarilo získať všetky zaujímavé práce, ktoré by reprezentovali svoju dobu, platí to hlavne o prvom desaťročí existencie katedry. Deväťdesiate roky boli charakteristické slobodou v prekračovaní hraníc média, boli otvorenejšie, hoci na samotné remeslo nebol kladený veľký dôraz. Nutnosť improvizovať často prinášala nezvyčajné riešenia, ktoré sú však aj z odstupu času svieže. Inšpiráciou boli tradície umenia 60. až 80. rokov storočia, zvlášť z oblasti slovenského alternatívneho umenia alebo východu ako takého. Fotografi experimentovali s emulziami, citlivými vrstvami, s presahmi k maľbe, kresbe, zvuku, videu, realizovali sa prvé fotografické inštalácie. Robiť dokument v tom čase bolo „pod úroveň“ študentov výtvarnej akadémie. Naše experimenty boli v tom čase prijímané v ostatných fotografických školách v bývalom Československu rezervovane. Z dnešného pohľadu sú však tieto presahy inšpiratívne a obohacujúce. Toto obdobie nám dokázalo, že naše hranice môžu byť oveľa ďalej, ako si ich sami kladieme.

V druhom desaťročí existencie katedry študenti už dobre poznajú situáciu v súčasnej svetovej fotografii a začínajú riešiť problémy globálneho charakteru. Národné a regionálne zo seba „otriasli“. Projekty sa stávajú oveľa tajomnejšie, významovejšie a často je nutné poznať zázemie a koncept umelca. Tak isto technické prevedenie – či už zhotovenia obrazu, alebo samotná tlač sú na špičkovej úrovni. Umenie dokumentu zrazu nachádza svojich prívržencov, ktorí ho rozvíjajú do nových podôb subjektívnej, konceptuálnej alebo sociologickej. Skrátka, druhá dekáda je oveľa fotografickejšia a uzavretejšia do seba, koncentrovanejšia na samotné médium a jeho výrazové možnosti.

 

program sympozia mlade medium | programme of a youthful medium symposium


| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 10. 2011 | 1681 přečtení |
| Počet komentářů: 1609 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |