Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Nejeden život - Imrich Veber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Marianum, příspěvková organizace,
a OKO, příspěvková organizace,
Vás srdečně zvou na výstavu fotografií Imricha Vebera.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 15:30 hodin
v kostele sv. Václava na Pekařské ulici v Opavě.
Výstavu zahájí Jindřich Štreit, Jiří Siostrzonek a Antonín Janýška.
Otevřeno do 30. prosince 2009, denně 10–17 hodin.

 Tisková zpráva

Dominikánský kostel sv. Václava
Pekařská 12
746 01 Opava

NEJEDEN ŽIVOT

Fotografie ze života mentálně handicapovaných klientů Mariana, p. o.

Autor fotografií: Imrich Veber
Garant projektu: Jindřich Štreit
Výběr fotografií a koncepce: Jindřich Štreit, Imrich Veber
Počet fotografií (výstava/publikace): 49/40
Projekt podporují: Marianum, příspěvková organizace
OKO, příspěvková organizace

Vernisáž ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 15:30 hodin.
Výstava probíhá v době od 4. do 30. prosince 2009, otevřeno denně 10–17 hodin.

Cílem projektu Nejeden život je dokumentace a nepřikrášlené zobrazení všedního, o to však zajímavějšího, života mentálně handicapovaných klientů v příspěvkové organizaci Marianum, jenž poskytuje sociální služby. Ve fotografiích tak nalezneme skutečný obraz života lidí, kteří možná jen neměli tolik štěstí jako „my ostatní“.
V současné době probíhá tzv. transformace sociálních služeb, jež nemá za cíl nic jiného než začlenění handicapovaných osob do společnosti. To znamená, že velké ústavy, které jsou jakýmsi socialistickým fragmentem (panovala myšlenka, že handicapovaní nemají nárok na plnohodnotný život), chtějí být roztroušeny do menších rodinných domů a bytů, tedy chráněného či podporovaného bydlení. Když vezmeme v úvahu fakt, že lidem dosud navyklým na život v ústavu a neustálé dělení se s někým o něco, je nabídnut styl žití podobný svobodnému, není možné nevšimnout si postupné a výrazné změny v jejich prožitcích. Tato skutečnost se stala stěžejní myšlenkou celé mé práce.
Mimo to jsem samozřejmě zaznamenával každodenní aktivity klientů, ať už se jedná o ranní vstávání, práce klientů, či jejich návštěvy ve svých domovech. Další velmi zajímavou činností jsou umělecká vystoupení, především divadelní představení, která jsou s neuvěřitelnou periodicitou organizovány pro širokou veřejnost. Výtvarné dílny, muzikoterapeutické či školní aktivizační kroužky jsou rovněž velmi zajímavé a přínosné pro každého člověka.
Celý projekt je zakončen výstavou, kterou zde máte možnost zhlédnout, a stejnojmennou publikací. Budu velmi spokojen, když Nejeden život napomůže solidaritě a emancipaci v naší společnosti. Protože sociální dokumentární fotografii považuji za neobyčejně důležitou složku umělecké fotografie, cítím silnou potřebu přinášet veřejnosti obrazová svědectví o věcech a skutečnostech, se kterými nepřijdou běžně do styku anebo jsou naopak neustále kolem nás, jen si jích nevšímáme. Mám potřebu zobrazovat pro mnohé méně příjemnou část našich životů. Nesmírně důležité je, abychom si všichni uvědomovali, co máme a co by jiní chtěli mít, ale nemohou.

V Opavě 23. listopadu 2009
Imrich Veber
 


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 02. 12. 2009 | 3123 přečtení |
| Počet komentářů: 1633 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |