Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

"VIA LUCIS 1989-2009 / česká společnost ve fotografii"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci je organizátorem projektu,
jehoľ cílem bylo fotograficky zmapovat  novodobé české dějiny v období od
sametové revoluce po současnost. Projekt byl rozdělen na dvě části -
kurátorský výběr MgA. Tomáąe Pospěcha z děl profesionálních fotografů a na
sběr fotografií v rámci soutěľe.
Kurátorskému výběru "VIA LUCIS 1989-2009 / česká společnost ve fotografii"
byl udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě
Evropské unie a v březnu 2009 byl prezentován v prostorách českého
zastoupení při EU v Bruselu. Dále byla výstava představena v listopadu 2009
na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě. 
Druhou část projektu představovala soutěľ VIA LUCIS. Byla vyhláąena v roce
2007 a její poslední etapa skončila  17. listopadu 2009. Soutěľ měla čtyři
kola a fotograficky mapovala období dvaceti let po revoluci očima
amatérských i profesionálních fotografů. V Národním muzeu fotografie se
během dvou let shromáľdilo 3 125 soutěľních snímků, z nichľ odborná komise
vybrala výstavní soubor, zahrnující díla 41 autorů.

V sobotu 17. dubna 2010 bude v Národním muzeu fotografie zahájena prezentace
obou výstav následujícím programem:

15 hodin - beseda s prof. Jindřichem ©treitem, spojená s vyhláąením vítězů
soutěľe VIA LUCIS

16 hodin -  komentovaná prohlídka výstavy "VIA LUCIS 1989-2009 / česká
společnost ve fotografii" s kurátorem T. Pospěchem

17 hodin - slavnostní vernisáľ.

Výstavy budou otevřeny kaľdý den kromě pondělí od 18. dubna do 20. června
2010.

 

Ing. Ivana Kubičková

Produkční výstavního programu

Národní muzeum fotografie, o. p. s.

Jezuitská kolej

Kostelní 20/I

377 01 Jindřichův Hradec

tel. 384 361 832

www.nmf.cz <http://www.nmf.cz/>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž pdf.

Výstava pdf.

 


| Autor: Tomáš Pospěch | Vydáno dne 19. 04. 2010 | 1658 přečtení |
| Počet komentářů: 24 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |